Jak diagnozuje się kardiomiopatię?

KardiomiopatiaCo to jest kardiomiopatia?

Istnieje wiele wad serca, a wśród nich kardiomiopatie. Kardiomiopatie należą do grypy chorób mięśnia sercowego, prowadząc do dysfunkcji serca, co w konsekwencji skutkuje niedostatecznym zaopatrzeniem organizmu w krew. Kardiomiopatie są to bardzo rzadkie choroby serca, które rozwijają się wskutek uwarunkowań genetycznych.

Jakie są rodzaje kardiomiopatii?

W oparciu o klasyfikację Światowej Organizacji Zdrowia wyróżnia się pięć typów schorzenia:

 • kardiomiopatia rozstrzeniowa - choroba charakteryzuje się ścieńczeniem (zaciemnieniem) mięśnia sercowego w obrębie komór. Jądra kardiomiocytów (rodzaj tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej tworzącej serce) są powiększone, ale bez widocznego przerostu komórek. Dodatkowo pojawia się zwłóknienie śródmiąższowe i okołonaczyniowe,
 • kardiomiopatia przerostowa - uwarunkowana genetycznie choroba serca, która charakteryzuje się asymetrycznym przerostem lewej komory serca,
 • kardiomiopatia restrykcyjna - to najrzadziej występujący typ kardiomiopatii, zmiany chorobowe znacznie utrudniają rozciąganie włókien mięśnia sercowego i napełnianie go krwią,
 • arytmogenne kardiomiopatie prawej komory - rzadko występująca kardiomiopatia o podłożu genetycznym, polega ona na zwyrodnieniu tłuszczowym mięśnia sercowego oraz rozstrzeniu prawej komory, schorzenie znacznie zwiększa ryzyko występowania arytmii komorowych,
 • kardiomiopatie nieklasyfikowane.

Jak objawia się kardiomiopatia?

W początkowym okresie choroby kardiomiopatie najczęściej nie manifestują się charakterystycznymi objawami. Dopiero zaawansowany stan powoduje dolegliwości związane z niewydolnością serca, którymi są:

 • nieregularny rytm serca, kołatanie serca,
 • ogólny niepokój,
 • uczucie duszności, braku powietrza, niemożność wzięcia głębokiego oddechu,
 • chroniczne zmęczenie,
 • opuchlizna nóg,
 • zawroty głowy,
 • nadmierna potliwość,
 • "mroczki" przed oczami,
 • zasłabnięcia wysiłkowe,
 • omdlenia, utraty przytomności,
 • zadyszka,
 • duszność w czasie aktywności fizycznej,
 • męczący przewlekły kaszel,
 • W niektórych rodzajach kardiomiopatii występuje ból (typowy dla dusznicy bolesnej), tj.: rozpierające, ugniatające, piekące uczucie bólu powyżej mostka, promieniujące do lewego ramienia i łopatki. Pojawiają się one niezależnie od pozycji ciała i trwają nawet przez kilkanaście minut.

Jak się diagnozuje kardiomiopatię?

Podejrzenie kardiomiopati należy wysunąć na podstawie pojawienia się objawów niewydolności serca, zwłaszcza u osoby narażonej na któryś w wymienionych wyżej czynników etiologicznych.
Podstawowym badaniem pozwalającym na weryfikację rozpoznania jest badanie echokardiograficzne, czyli  EKG. Lekarz używając specjalnie przystosowanej głowicy, ogląda serce, ocenia jego ruchy podczas skurczu i rozkurczu, dokonuje pomiarów poszczególnych jam serca oraz mierzy przepływ krwi przez zastawki. Badanie to daje zatem wiele informacji na temat budowy i czynności mięśnia sercowego i jest nieodzowne w diagnostyce kardiomiopatii.
Zwykle badanie echo serca  w połączeniu z badaniem fizykalnym i oceną dolegliwości pacjenta pozwala na wysunięcie podejrzenia choroby. Czasem konieczne jest wykonanie biopsji mięśnia sercowego.
Pozostałymi przydatnymi w diagnostyce kardiomiopatii  badaniami są RTG klatki piersiowej, badanie elektrokardiograficzne (EKG), badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, podstawowe badania laboratoryjne i ewentualnie próba wysiłkowa. W pojedynczych przypadkach istnieją wskazania do badań genetycznych.

Jak leczy się kardiomiopatię?

Leczenie ma głównie charakter objawowy. Należy ograniczyć aktywność fizyczną oraz zmniejszyć podaż soli i płynów. Zastosowanie znajdują leki moczopędne, leki rozszerzające naczynia obwodowe, leki obniżające ciśnienie krwi, preparaty naparstnicy. Jeśli występują zaburzenia rytmu serca konieczne jest wdrożenie leczenia przeciwzakrzepowego. W ciężkich przypadkach wykonuje się przeszczep serca.

W celu umówienia się na badanie EKG lub ECHO serca skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do lekarza specjalisty bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz specjalista leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.