Jak diagnozuje się kardiomiopatię?

Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista onkolog kliniczny, hematolog, radioterapeuta. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Zapraszamy do dr n. med. Ewy Anny Kosakowskiej, specjalisty onkologa klinicznego, chemioterapeuty i psychoonkologa. Wizyty można umawiać pod nr tel. 226434503 lub 797581010.

Kardiomiopatia

Co to jest kardiomiopatia?

Istnieje wiele wad serca, a wśród nich kardiomiopatie. Kardiomiopatie należą do grypy chorób mięśnia sercowego, prowadząc do dysfunkcji serca, co w konsekwencji skutkuje niedostatecznym zaopatrzeniem organizmu w krew. Kardiomiopatie są to bardzo rzadkie choroby serca, które rozwijają się wskutek uwarunkowań genetycznych.

Jakie są rodzaje kardiomiopatii?

W oparciu o klasyfikację Światowej Organizacji Zdrowia wyróżnia się pięć typów schorzenia:

 • kardiomiopatia rozstrzeniowa - choroba charakteryzuje się ścieńczeniem (zaciemnieniem) mięśnia sercowego w obrębie komór. Jądra kardiomiocytów (rodzaj tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej tworzącej serce) są powiększone, ale bez widocznego przerostu komórek. Dodatkowo pojawia się zwłóknienie śródmiąższowe i okołonaczyniowe.

 • kardiomiopatia przerostowa - uwarunkowana genetycznie choroba serca, która charakteryzuje się asymetrycznym przerostem lewej komory serca,

 • kardiomiopatia restrykcyjna - to najrzadziej występujący typ kardiomiopatii, zmiany chorobowe znacznie utrudniają rozciąganie włókien mięśnia sercowego i napełnianie go krwią,

 • arytmogenne kardiomiopatie prawej komory - rzadko występująca kardiomiopatia o podłożu genetycznym, polega ona na zwyrodnieniu tłuszczowym mięśnia sercowego oraz rozstrzeniu prawej komory, schorzenie znacznie zwiększa ryzyko występowania arytmii komorowych,

 • kardiomiopatie nieklasyfikowane

Jak objwia się kardiomiopatia?

W początkowym okresie choroby kardiomiopatie najczęściej nie manifestują się charakterystycznymi objawami. Dopiero zaawansowany stan powoduje dolegliwości związane z niewydolnością serca, którymi są:

 • nieregularny rytm serca, kołatanie serca,

 • ogólny niepokój,

 • uczucie duszności, braku powietrza, niemożność wzięcia głębokiego oddechu,

 • chroniczne zmęczenie,

 • opuchlizna nóg,

 • zawroty głowy,

 • nadmierna potliwość,

 • "mroczki" przed oczami,

 • zasłabnięcia wysiłkowe,

 • omdlenia, utraty przytomności,

 • zadyszka,

 • duszność w czasie aktywności fizycznej,

 • męczący przewlekły kaszel,

W niektórych rodzajach kardiomiopatii występuje ból (typowy dla dusznicy bolesnej), tj.: rozpierające, ugniatające, piekące uczucie bólu powyżej mostka, promieniujące do lewego ramienia i łopatki. Pojawiają się one niezależnie od pozycji ciała i trwają nawet przez kilkanaście minut.

Jak się diagnozuje kardiomiopatię?

Podejrzenie kardiomiopati należy wysunąć na podstawie pojawienia się objawów niewydolności serca, zwłaszcza u osoby narażonej na któryś w wymienionych wyżej czynników etiologicznych.

Podstawowym badaniem pozwalającym na weryfikację rozpoznania jest badanie echokardiograficzne, czyli  EKG. Lekarz używając specjalnie przystosowanej głowicy, ogląda serce, ocenia jego ruchy podczas skurczu i rozkurczu, dokonuje pomiarów poszczególnych jam serca oraz mierzy przepływ krwi przez zastawki. Badanie to daje zatem wiele informacji na temat budowy i czynności mięśnia sercowego i jest nieodzowne w diagnostyce kardiomiopatii.

Zwykle badanie echo serca  w połączeniu z badaniem fizykalnym i oceną dolegliwości pacjenta pozwala na wysunięcie podejrzenia choroby. Czasem konieczne jest wykonanie biopsji mięśnia sercowego.

Pozostałymi przydatnymi w diagnostyce kardiomiopatii  badaniami są RTG klatki piersiowej, badanie elektrokardiograficzne (EKG), badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, podstawowe badania laboratoryjne i ewentualnie próba wysiłkowa. W pojedynczych przypadkach istnieją wskazania do badań genetycznych.

Jak leczy się kardiomiopatię?

Leczenie ma głównie charakter objawowy. Należy ograniczyć aktywność fizyczną oraz zmniejszyć podaż soli i płynów. Zastosowanie znajdują leki moczopędne, leki rozszerzające naczynia obwodowe, leki obniżające ciśnienie krwi, preparaty naparstnicy. Jeśli występują zaburzenia rytmu serca konieczne jest wdrożenie leczenia przeciwzakrzepowego. W ciężkich przypadkach wykonuje się przeszczep serca.

 

W celu umówienia się na badanie EKG lub ECHO serca skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: 226434503 lub 797581010