Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu

chemioterapia

Kwi062022

06 Kwi 2022

Leczenie zaawansowanego raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi z zastosowaniem cetuksymabu w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny (program B.52)

Leczenie zaawansowanego raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi z zastosowaniem cetuksymabu w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny (ICD-10 C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C14)

Czytaj więcej
Lut102022

10 Lut 2022

Nowotwory głowy i szyi - chemioterapia, radioterapia, immunoterapia

Nowotwory narządów głowy i szyi stanowią istotny problem kliniczny i społeczny. Dotyczą takich narządów głowy i szyi, jak: wargi, jama ustna, gardło (dzielone zwykle jako narząd w medycynie na część nosową, ustną i krtaniową), zatoki przynosowe, gruczoły wytwarzające ślinę, krtań czy ucho.

Czytaj więcej
Mar262021

26 Mar 2021

Rak żołądka - chemioterapia i radioterapia przy operacji

U większości chorych na raka żołądka, szczególnie w krajach zachodnich, stwierdza się w momencie rozpoznania znaczne miejscowe zaawansowanie nowotworu (T3 lub T4), często również z przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych. Tę grupę pacjentów charakteryzuje nie tylko wysokie ryzyko szybkiego uogólnienia choroby, ale także brak możliwości przeprowadzenia zalecanej operacji typu R0 (tak zwana operacja doszczętna; w ocenie makro- i mikroskopowej nie stwierdza się komórek nowotworowych w marginesach usuniętego guza).

Czytaj więcej
Lut252021

25 Lut 2021

Ślinotok - przyczyny, leczenie (chemioterapia, radioterapia)

Ślinotok, inaczej hipersaliwacja, jest jednym z objawów związanych z zaburzeniami wydzielania śliny. To nadmierny wyciek śliny z ust, spowodowany wzmożoną pracą ślinianek, nieprawidłowościami w przełykaniu lub problemami z jej utrzymaniem w jamie ustnej.

Czytaj więcej
Lip072020

07 Lip 2020

Chemioterapia w nowotworach neuroendokrynnych trzustki

Guzy neuroendokrynne zlokalizowane w trzustce wywodzą się z komórek rozproszonego układu wydzielania wewnętrznego. Ich charakterystyczną cechą jest obecność swoistych markerów, takich jak chromogranina A czy sanptofizyna.

Czytaj więcej
Paź192018

19 Paź 2018

Jak przebiega chemioterapia i radioterapia w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc?

Drobnokomórkowy rak płuca stanowi ok. 15% nowotworów wywodzących się z oskrzeli. Ten typ nowotworu najczęściej wiąże się z różnymi zespołami paranowotworowymi, w tym zespołem zaburzonego wydzielania hormonu antydiuretycznego, paranowotworowym zwyrodnieniem móżdżku i miastenicznym zespołem Lamberta–Eatona.

Czytaj więcej
Sie172017

17 Sie 2017

Chemioterapia nowotworów mózgu

Chemioterapia guzów mózgu ma ograniczone zastosowanie w porównaniu z nowotworami znajdującymi się w innych lokalizacjach. Choć możliwości i zakres wskazań dla chemioterapii pierwotnych nowotworów centralnego układu nerwowego poszerzyły się w ostatnich latach, to nadal kluczową rolę w leczeniu odgrywa w zabieg chirurgiczny (usunięcie guza) oraz radioterapia.

Czytaj więcej
fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny