Cennik badań laboratoryjnych

Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz dr n. med. Tomasz Kmieć, specjalista neurolog, neurolog dziecięcy. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Szanowni Pacjenci, W dniach od 1.07 do 24. 07.2020r. punkt pobrań czynny będzie w następujących dniach: WTOREK: 8.00 - 10:30, CZWARTEK: 8:00 - 10:30, PIĄTEK: 8.00- 10.30
Uwaga!!! Zalecenia NFZ!!! Szanowni Pacjenci, w związku z rosnącą liczbą zachorowań, przed zapisem do swojego lekarza rodzinnego możecie zasięgnąć porady telefonicznej (lekarz zdecyduje czy konieczna jest osobista wizyta w przychodni). Na teleporadę obwiąz
Badanie poziomu witaminy D3 25(OH) teraz w cenie 75 PLN. Zapraszamy!

Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej ▼

Numer badania Nazwa podstawowa badania Cena Materiał do badania

Czas oczekiwania na wynik

 
  BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE        
1 Mocz - badanie ogólne 15,00 mocz 1  
2 OB  10,00 krew EDTA 1  
3 Morfologia krwi (pełna) 15,00 krew EDTA 1  
3515 Rozmaz krwi (manualnie) 10,00 krew EDTA 1  
6 PT (INR) 18,00 osocze cytrynian 1  
7 APTT  18,00 osocze cytrynian 1  
8 Fibrynogen 20,00 osocze cytrynian 1  
9 D-dimer, ilościowo 50,00 osocze cytrynian 1  
10 Glukoza 10,00 osocze fluorek 1  
11 Elektrolity 2,60 surowica 1  
12 Sód 15,00 surowica 1  
13 Potas 15,00 surowica 1  
14 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 45,00 surowica 1  
15 Cholesterol całkowity 15,00 surowica 1  
16 Cholesterol HDL 20,00 surowica 1  
17 Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia  25,00 surowica 3  
18 Trójglicerydy 15,00 surowica 1  
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) 45,00 surowica 1  
20 ALT  15,00 surowica 1  
21 AST  15,00 surowica 1  
22 Fosfataza zasadowa 15,00 surowica 1  
23 Bilirubina całkowita 15,00 surowica 1  
24 Bilirubina związana 15,00 surowica 1  
25 Bilirubina wolna 20,00 surowica 1  
26 GGTP  15,00 surowica 1  
27 Cholinoesteraza 30,00 surowica 3  
28 Dehydrogenaza mleczanowa 20,00 surowica 1  
30 Lipaza 25,00 surowica 1  
31 Amylaza 15,00 surowica 1  
32 Mocznik 15,00 surowica 1  
33 Kreatynina 15,00 surowica 1  
34 Klirens kreatyniny 20,00 surowica i mocz DZM 1  
35 Cystatyna C 80,00 surowica 10  
36 Kwas moczowy 15,00 surowica 1  
37 Białko całkowite 15,00 surowica 1  
38 Albumina 15,00 surowica 1  
39 Proteinogram 40,00 surowica 2  
40 Żelazo 15,00 surowica 1  
41 Ferrytyna 45,00 surowica 1  
42 Wapń całkowity 15,00 surowica 1  
43 Wapń zjonizowany 35,00 krew heparynowa, pobranie w PP Diagnostyka w Szpitalu Bielańskim 1  
44 Chlorki 15,00 surowica 1  
45 Fosfor nieorganiczny 15,00 surowica 1  
46 Magnez 15,00 surowica 1  
  BADANIA KAŁU        
50 Kał - badanie ogólne 25,00 kał 2  
52 Kał na pasożyty (1 ozn.) 25,00 kał 2  
54 Kał - G. lamblia met. ELISA 30,00 kał 3  
55 Kał - krew utajona (bez diety) 30,00 kał 2  
57 Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.). Pobranie przez kolejne trzy dni, w trzecim dniu pobrania próbki należy dostarczyć do laboratorium. 160,00 wymaz pobrany na podłoże transportowe, dostarczyć do laboratorium do czwartku 10  
58 Kał - rota i adenowirusy 40,00 kał 1  
3234 Kał pasożyty – Parasep SF 45,00 kał  do 5  
59 Kał - norowirusy 110,00 kał 3  
  MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH  
61 CRP, ilościowo 25,00 surowica 1  
  CRP - test paskowy 35,00 surowica od razu  
63 Prokalcytonina, ilościowo 160,00 surowica 1-2  
65 ASO, ilościowo 20,00 surowica 1  
67 RF, ilościowo 20,00 surowica 1  
69 Odczyn Waalera-Rosego 25,00 surowica 1  
70 anty-CCP 160,00 surowica 1  
255 Alfa-1-antytrypsyna w kale 45,00 kał 10  
582 Elastaza trzustkowa w kale 290,00 kał 20  
584 Kalprotektyna w kale 230,00 kał, próbkę powyżej 48h zamrozić 35  
589 M2-PK w kale met. ELISA 350,00 kał 14  
590 Laktoferyna w kale met. ELISA 230,00 kał do 34  
3763 Zonulina 390,00 kał 25  
  DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA      
75 CK 15,00 surowica 1  
76 CK-MB, aktywność 30,00 surowica 1  
79 Troponina T 60,00 surowica 1  
80 Mioglobina 70,00 surowica 3  
81 NT pro-BNP 220,00 surowica  2  
83 Homocysteina - * 90,00 surowica 1  
  HEMATOLOGIA        
85 Retikulocyty 15,00 krew EDTA 1  
87 Płytki krwi (na cytrynian) 15,00 krew cytrynianowa 1  
702 Eozynofilia, wymaz z nosa 25,00 szkiełko (suchy wymaz) 2  
  Test troponinowy (I) - test paskowy 35,00 surowica od razu  
  SEROLOGIA        
90 Grupa krwi badanie składa się z oznaczenia grupy krwi w układzie ABO, oznaczenia antygenu D z układu Rh oraz oznaczenia p/c odpornościowych.

UWAGA: w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych, zgodnie z zaleceniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, konieczna jest dalsza ich identyfikacja w Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK. Identyfikacja p/c odpornościowych w RCKiK jest kontynuacją zleconego badania i wiąże się z dodatkowym kosztem (kod badania 986).

Odmowa ponownego pobrania materiału u pacjenta w celu  wykonania identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK, uniemożliwia wydanie kompletnego wyniku Grupy Krwi. Wobec takiej sytuacji, kontrahent zlecający badanie grupy krwi zobowiązany jest pokryć koszt już wykonanego oznaczenia Grupy Krwi,  pomimo nie otrzymania wyniku. Laboratorium nie może wydać wyniku niekompletnego

 

45,00 krew EDTA 3  
91 Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) 95,00 krew EDTA 7  
92 Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie)  - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku 60,00 krew EDTA 7  
93 Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń -   7  
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 40,00 krew EDTA 2  
986 P/c. odpornościowe identyfikacja 390,00 Krew pełna - 3 probówki (3 x 8,0ml) + EDTA - 1 probówka (1x4,0 ml)  10  
95 Bezpośredni test antyglobulinowy 30,00 krew EDTA 2  
970 Badanie przedtransfuzyjne 45,00 krew EDTA 1  
971 Próba zgodności serologicznej 1 jednostka 40,00 krew EDTA 1  
  DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY        
100 TSH 25,00 surowica 1  
101 FT4 30,00 surowica 1  
102 FT3 30,00 surowica 1  
103 T4 35,00 surowica 1  
104 T3 35,00 surowica 1  
105 anty-TPO 40,00 surowica 1  
106 anty-TG  40,00 surowica 1  
107 P/c. p. receptorom TSH 120,00 surowica 3  
108 Tyreoglobulina 45,00 surowica 1  
3343 alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych 180,00 surowica 21  
3345 Odwrotna trójjodotyronina (rT3) 220,00 surowica 10  
  HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE    
110 FSH 25,00 surowica 1  
111 LH 25,00 surowica 1  
112 Estradiol 25,00 surowica 1  
113 Progesteron 25,00 surowica 1  
114 Prolaktyna 25,00 surowica 1  
116 Beta-HCG (total) 35,00 surowica 1  
117 HCG wolna podjednostka beta 40,00 surowica 4  
3321 HCG wolna podjednostka beta   - KRYPTOR 85,00 surowica 1-2  
3322 PAPP-A  -  KRYPTOR 85,00 surowica 1-2  
3323 Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF (Kryptor) 85,00 - do 9  
3900 Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) 3500,00 specjalny zestaw/krew pełna(pobranie pon.-czw.) 16  
3920 Harmony Test (Trisomia 21,18,13) 2350,00 specjalny zestaw/krew pełna(pobranie pon.-czw.) 16  
118 Estriol wolny 45,00 surowica 3  
119 PAPP-A 75,00 surowica 3  
120 Prisca - raport 75,00  -  10  
121 DHEA SO4 35,00 surowica 1  
122 DHEA 65,00 surowica 5  
123 Androstendion 70,00 surowica/paramert stabilny do 24h powyżej zamrozić 3  
124 Testosteron 30,00 surowica 1  
125 Testosteron wolny 70,00 surowica mrożona 5  
3342 Dihydrotestosteron (DHT) 150,00 surowica mrożona do 33  
126 SHBG 45,00 surowica 1  
127 17-hydroksyprogesteron 45,00 surowica 5  
130 Kariotyp, badanie cytogenetyczne 520,00 krew pełna heparyna(pobranie pon.-czw.) 30  
132 Biocenoza pochwy 50,00 wymaz na szkiełko 3  
131 Cytologia ginekologiczna 60,00 wymaz cytologiczny 7  
136 Cytologia cienkowarstwowa LBC 120,00 specjalne podłoże 12  
137 AMH 160,00 surowica 2  
3325 Seminogram - badanie nasienia wspomagane komputerową analizą danych   nasienie pobierane w PP ul. Dwudziestolatków 4  
138 Inhibina B   175,00 surowica 15  
3329 Inhibina A 175,00 surowica 25  
139 Makroprolaktyna 130,00 surowica 7  
3326 sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 210,00 surowica 9  
3327 PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu 210,00 surowica 9  
3328 Indeks sFlt-1/PlGF 280,00 surowica 9  
  DIAGNOSTYKA ANEMII        
140 Transferyna 49,00 surowica 1  
141 Witamina B12 - * 45,00 surowica(chronić przed światłem) 1  
142 Kwas foliowy 49,00 surowica 1  
143 Erytropoetyna 160,00 surowica 3-4  
144 TIBC 30,00 surowica 1  
145 UIBC 30,00 surowica 1  
146 Rozpuszczalny receptor transferyny 110,00 surowica 7  
  DIAGNOSTYKA CUKRZYCY        
150 Hemoglobina glikowana met. HPLC 40,00 krew EDTA 3  
152 Fruktozamina 70,00 surowica 14  
153 Insulina - * 45,00 surowica 1  
154 C-peptyd - * 70,00 surowica 1  
156 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 110,00 surowica do 26  
157 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo 110,00 surowica/EDTA 9  
158,467 Hemoglobina glikowana met. HPLC 123,67 krew EDTA 4  
162 Osteokalcyna - * 85,00 surowica 3  
163 Fosfataza kwaśna 20,00 surowica 3  
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 35,00 surowica 4  
165 C-telopeptyd kolagenu typu I 250,00 surowica 15  
3697 PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I) 160,00 surowica 12  
166 Pyrylinks D w moczu 75,00 mocz 4  
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 180,00 surowica 5  
168 Witamina D3 metabolit 25(OH) 75,00 surowica 1  
3140 Profil reumatyczny1 IgG  met. IIF 110,00 surowica/osocze 15  
  INNE HORMONY I METABOLITY        
171 Kortyzol  40,00 surowica 1  
172 Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu 40,00 DZM 5  
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 160,00 DZM + HCl 10  
174 17-ketosteroidy w DZM 160,00 DZM + HCl 10  
175 Aldosteron 75,00 surowica 1  
176 Aldosteron w DZM 75,00 DZM 14  
177 Aktywność reninowa osocza (ARO) 150,00 krew EDTA 8-11  
178 Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) 170,00 surowica 9  
179 Dopamina w DZM 65,00 DZM + HCl 16  
183 Metoksykatecholaminy w DZM 170,00 DZM + HCl 14  
184 Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 120,00 DZM + HCl 14 - 21  
185 Kwas wanilinomigdałowy w DZM 120,00 DZM +HCl 15  
189 Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met. ELISA 120,00 DZM+HCL  16  
194 Leptyna 130,00 surowica 90  
196 Serotonina w DZM 95,00 DZM + HCl 16  
3336 Profil steroidowy w DZM met. GC-MS 350,00 DZM do 65  
3426 Kwas homogentyzynowy w DZM 350,00 DZM+HCL 17  
3723 Alfa-2 makroglobulina 95,00 surowica 4  
  DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH    
186 Chromogranina A 120,00 surowica/EDTA 14  
198 ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) 180,00 surowica 3  
199 HE4 195,00 surowica 3  
200 PSA całkowity 29,00 surowica 1  
3700 PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) 55,00 surowica 1  
201 PSA wolny 45,00 surowica 1  
3899 PCA3 w moczu 2950,00 probówk z zestawu Progensa PCA3/ pobra pon-wt 24  
203 Fosfataza kwaśna sterczowa 55,00 surowica 3  
204 CEA 45,00 surowica 1  
205 AFP 45,00 surowica 1  
206 CA 125 45,00 surowica 1  
207 CA 15-3 45,00 surowica 1  
208 CA 19-9 45,00 surowica 1  
209 TPS  85,00 surowica 14  
210 SCC - Ag 150,00 surowica 1  
211 CYFRA 21-1 110,00 surowica 9  
212 CA 72-4 130,00 surowica 6-9  
213 Beta-2-mikroglobulina 80,00 surowica 7  
215 BRCA 1 met. PCR  320,00 wymaz z policzka / krew EDTA 17  
896 BRCA 2 met PCR 280,00 wymaz z policzka / krew EDTA 17  
893 PALB2 met. biologii molekularnej 320,00 wymaz z policzka / krew EDTA 17  
3857 Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej 650,00 wymaz z policzka / krew EDTA 17  
3858 Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2  met. biologii molekularnej 950,00 wymaz z policzka / krew EDTA 17  
218 S100 75,00 surowica 5 - 8  
219 NSE (Neuroswoista enolaza) 45,00 surowica 10  
3818 Septyna 9 850,00 3xEDTA 4 ml  20  
  UKŁAD KRZEPNIĘCIA        
222 Czas trombinowy 15,00 osocze cytrynian 1  
233 Czynnik von Willebranda 130,00 osocze cytrynian, po 24h zamrozić 16  
3373 Czynnik von Willebranda - aktywność 130,00 osocze cytrynian, po 24h zamrozić 16  
235 Antytrombina III, aktywność 55,00 osocze cytrynian 3  
237 Białko C aktywność - * 120,00 osocze cytrynian 4  
3368 Oporność na aktywne białko C 120,00 osocze cytrynian 10  
238 Białko S wolne 120,00 osocze cytrynian 9  
239 Czynnik V Leiden ( met.PCR)  250,00 krew EDTA ( 2 prob.) 14  
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR)  250,00 krew EDTA(pobranie pon.-czw.) 14  
241 Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) 290,00 krew EDTA(pobranie pon.-czw.) 15  
242 FDP - produkty degradacji fibrynogenu 75,00 osocze cytrynianowe 2  
3821 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) 490,00 krew EDTA(pobranie pon.-czw.) 16  
  IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY  
245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 80,00 surowica 1  
246 IgG 35,00 surowica 1  
247 IgM 35,00 surowica 1  
248 IgA 35,00 surowica 1  
249 Dopełniacz, składowa C-3c  110,00 surowica 5  
250 Dopełniacz, składowa C-4 110,00 surowica 5  
252 HLA-B27 met.PCR 420,00 2XEDTA 10  
253 Kompleksy immunologiczne 160,00 surowica 10  
254 Alfa-1-antytrypsyna 75,00 surowica 5  
256 Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) 75,00 surowica 7  
257 Ceruloplazmina 75,00 surowica 3  
258 Haptoglobina 55,00 surowica 5  
259 C1 inhibitor, aktywność 180,00 osocze cytrynianowe 35  
260 C1 inhibitor, stężenie 95,00 surowica 8-12  
261 Łańcuchy lekkie kappa 110,00 surowica 8  
262 Łańcuchy lekkie kappa w moczu 110,00 mocz 8  
263 Łańcuchy lekkie lambda 110,00 surowica 8  
264 Łańcuchy lekkie lambda w moczu 110,00 mocz 8  
266 Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) - (białko monoklonalne) w surowicy 180,00 surowica 8  
267 Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu 180,00 mocz 8  
3246 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy 180,00 surowica 7  
3247 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu 180,00 mocz 7  
273 Lipoproteina Lp(a) 180,00 surowica 7  
274 Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny 145,00 surowica 9  
576 Aldolaza 45,00 surowica 9  
3091 Acetylocholinesteraza krwinkowa  110,00 EDTA 5  
3241 IgG1, podklasa 220,00 surowica 17  
3242 IgG2, podklasa 220,00 surowica 17  
3243 IgG3, podklasa 220,00 surowica 17  
3244 IgG4, podklasa 220,00 surowica 20  
3245 IgG1-4,zestaw podklas 450,00 surowica 5  
  BADANIA Z MOCZU        
275 Białko w DZM 15,00 DZM 1  
276 Glukoza w DZM 10,00 DZM 1  
277 Wapń w DZM - * 15,00 DZM + HCl 1  
278 Fosfor w DZM - * 15,00 DZM + HCl 1  
279 Magnez w DZM - * 15,00 DZM + HCl 1  
280 Mocznik w DZM 15,00 DZM 1  
281 Kreatynina w DZM 15,00 DZM 1  
282 Kwas moczowy w DZM 15,00 DZM 1  
283 Sód i potas w DZM 20,00 DZM 1  
284 Chlorki w DZM 15,00 DZM 1  
286 Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 15,00 mocz 1  
287 Wapń w moczu 15,00 mocz 1  
288 Fosfor w moczu 15,00 mocz 1  
289 Magnez w moczu 15,00 mocz 1  
290 Mocznik w moczu 15,00 mocz 1  
291 Kreatynina w moczu 15,00 mocz 1  
292 Kwas moczowy w moczu 15,00 mocz 1  
293 Sód i potas w moczu 20,00 mocz 1  
294 Chlorki w moczu 15,00 mocz 1  
295 Amylaza w moczu 15,00 mocz 1  
296 Albumina DZM 25,00 DZM 2  
297 Liczba Addisa  - * 25,00 mocz / zbiórka 12 h 1  
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 30,00 mocz 2  
3905 Porfobilinogen w DZM 160,00 mocz/DZM do 10  
  Cytologia osadu moczu (ocena obecności komórek nowotworowych) 170,00 mocz    
  INFEKCJE        
300 HBs antygen 25,00 surowica 1  
301 HBs przeciwciała 30,00 surowica 1  
302 HBe antygen 65,00 surowica 1  
303 HBe przeciwciała 70,00 surowica 1  
304 HBc przeciwciała całkowite 65,00 surowica 1  
305 HBc przeciwciała IgM 70,00 surowica 1  
306 HBV met. PCR, ilościowo 640,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 22  
307 HBV met. PCR, jakościowo 220,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 13  
308 HBV met. PCR, genotypowanie      A - H 750,00 surowica/krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek do 12  
309 HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę 750,00 osocze/surowica do 12  
3170 HBV met. PCR, lekooporność entekawir 750,00 surowica/osocze do 12  
310 HCV przeciwciała 35,00 surowica 1  
311 HCV met. PCR, ilościowo 490,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 22  
312 HCV met. PCR, jakościowo * 390,00 krew pełna  probówka BD PPT EDTA z żelem 13  
313 HCV genotypowanie 550,00 surowica 12  
317 HAV przeciwciała całkowite 75,00 surowica 4  
318 HAV przeciwciała IgM 80,00 surowica 4  
320 HIV Ag/Ab (Combo) 35,00 surowica 1  
321 HIV test potwierdzenia met. western-blot 420,00 surowica 7  
322 HIV met. PCR, ilościowo 590,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek do 12  
324 HTLV I/II, przeciwciała 270,00 surowica 10  
331 Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA, TPHA, VDRL, FTA ABS) 150,00 surowica do 10  
332 Kiła (Treponema pallidum), FTA 120,00 surowica do 10  
333 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG 120,00 surowica do 10  
334 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM 120,00 surowica do 10  
335 Kiła (Treponema pallidum), TPHA 120,00 Surowica do 10  
337 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS 120,00 surowica do 10  
338 Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) 25,00 surowica 1  
340 Toksoplazmoza IgG 35,00 surowica 1  
341 Toksoplazmoza IgM 35,00 surowica 1  
342 Toksoplazmoza IgA 75,00 surowica 14  
343 Toksoplazmoza IgG awidność 110,00 surowica 5  
3214 Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met.  Immunoblot  190,00 surowica 4  
344 Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo 260,00 EDTA 9  
940 Toxoplasma gondii w płynie zjamy ciałą met. PCR, jakościowo 260,00 EDTA 9  
345 Różyczka (Rubella virus) IgG 35,00 surowica 1  
346 Różyczka (Rubella virus) IgM 35,00 surowica 1  
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG 40,00 surowica 1  
351 CMV (Cytomegalovirus) IgM 40,00 surowica 1  
352 CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 85,00 surowica 5  
353 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 690,00 osocze EDTA 15-20  
354 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 380,00 osocze EDTA 10  
3180 CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR 270,00 mocz/pojemnik z podłożem 12  
355 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 75,00 surowica 8  
356 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 75,00 surowica 8  
358 HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 290,00 wymaz/PMR 12  
360 EBV (Epstein-Barr virus) IgG 75,00 surowica 3  
361 EBV (Epstein-Barr virus) IgM 75,00 surowica 3  
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo 35,00 surowica 1  
363 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 690,00 krew EDTA 15  
364 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 290,00 krew EDTA 12  
365 EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG   75,00 surowica 3  
366 EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG   75,00 surowica 3  
3173 EBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF 75,00 surowica/EDTA 5  
3176 Enterowirusy IgM  85,00 surowica/EDTA 16  
3177 Enterowirusy IgG 85,00 surowica/EDTA 16  
367 Mycoplasma hominis - jakościowo PCR 270,00 wymaz 5-9  
3142 Mycoplasma pneumoniae IgA 85,00 surowica 10  
370 Mycoplasma pneumoniae IgG 80,00 surowica 4  
371 Mycoplasma pneumoniae IgM 75,00 surowica 4  
379 Mycoplazma genitalium met. PCR 290,00 wymaz 10  
380 Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA 55,00 surowica 3  
381 Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA 65,00 surowica 3  
382 Chlamydia pneumoniae IgA met.ELISA 55,00 surowica 5-7  
3112 Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF 65,00 surowica 7  
3113 Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF 65,00 surowica 7  
3114 Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF 65,00 surowica 7  
384 Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 190,00 wymaz 14  
386 Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA 65,00 surowica 3  
387 Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA 65,00 surowica 3  
388 Chlamydia trachomatis IgA met.ELISA 75,00 surowica 7  
3115 Chlamydia trachomatis IgA met.IIF 65,00 surowica 7  
3116 Chlamydia trachomatis IgG met.IIF 65,00 surowica 7  
3117 Chlamydia trachomatis IgM met.IIF 65,00 surowica 7  
392 Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo 170,00 wymaz/nasienie/mocz 5-9  
393 Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 270,00 wymaz 16  
396  HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16 i 18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 190,00 wymaz/podłoże płynne 10  
397 HPV mRNA (Human papilomavirus) met. PCR - * 350,00 wymaz/podłoże płynne 25  
3160 HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie:   31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 140,00 wymaz/podłoże płynne 17  
3161 HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 350,00 wymaz/podłoże płynne 12-17  
3162 HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 270,00 wymaz/podłoże płynne 12-17  
3119 Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR(Trichomonas vaginalis,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,Neisseria gonorrhoeae)   wymaz* 13  
3127 Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR   wymaz 5-12  
3128 Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR   wymaz 5-12  
3158 Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR   wymaz 15  
4902 Panel infekcji urogenitalnych (Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae), met. PCR, jakościowo 190,00 wymaz/mocz 10  
400 Helicobacter pylori IgG 40,00 surowica 3  
401 Helicobacter pylori IgA 40,00 surowica 5-7  
402 Helicobacter pylori w kale, antygen 95,00 kał 3  
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 75,00 surowica 5-7  
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 75,00 surowica 5-7  
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 75,00 surowica 7-9  
409 Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 190,00 Surowica 15  
414 Grypa typ A IgG 75,00 surowica 15  
415 Grypa typ A IgM 80,00 surowica 15  
416 Grypa typ B IgG 75,00 surowica 15  
417 Grypa typ B IgM 80,00 surowica 15  
418 Paragrypa typ 1-3 IgG 190,00 surowica 17  
419 Paragrypa typ 1-3 IgM 190,00 surowica 17  
426 Paragrypa typ 3 IgG 110,00 surowica do 14  
420 Odra (Morbilli virus) IgG 140,00 surowica 17  
421 Odra (Morbilli virus) IgM 140,00 surowica 17  
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG 140,00 surowica 9  
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM 75,00 surowica 9  
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 75,00 surowica 15  
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 75,00 surowica 15  
427 Grypa typ A i B antygeny 90,00 wymaz* 1  
428 Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo 350,00 wymaz 5  
430 Borelioza IgG 55,00 surowica 5  
431 Borelioza IgM 55,00 surowica 5  
432 Borelioza IgG met. western-blot 170,00 surowica 5  
433 Borelioza IgM met. western-blot 170,00 surowica 5  
434 Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 170,00 2xkrew EDTA/PMR 13  
3213 Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 170,00 surowica 12  
438 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgM met. ELISA  170,00 surowica 9  
3584 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgG met.ELISA 170,00 surowica 9  
3212 Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR   270,00 kleszcz 14  
439 Panel infekcji odkleszczowych(Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) met. Real Time PCR 750,00 krew żylna EDTA 16  
3107 Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae, B.quintana, E.chaffeensis) met. IIF 450,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 15  
3108 Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter. IgA/G) met. ELISA, IIF 450,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 15  
3109 Panel koinfekcji w boreliozie (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG,
Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG)met. ELISA, IIF
750,00 surowica do 3 tyg  
3110 Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony)Borrelia burgdorferi,Babesia divergens,Bartonella henselae,Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae,Toxoplasma gondii, met. PCR 890,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 18  
3111 Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR, Babesia divergens,
Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae
750,00 krew żylna EDTA 18  
435 Bruceloza IgG 45,00 surowica 15  
436 Bruceloza IgM 45,00 surowica 15  
437 Brucelloza met.OWD 450,00 surowica do 35  
3175 Brucelloza odczyn aglutynacyjny Wrighta (OA) 75,00 surowica 14  
440 Listerioza, jakościowo 75,00 surowica 7-9  
3139 Listeria monocytogenes IgG met. IIF 50,00 surowica/osocze 18  
3151 Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA 270,00 surowica 10  
3152 Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA 75,00 surowica 10  
3153 Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA 270,00 surowica 10  
448 Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie) 270,00 surowica 21  
454 Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 270,00 surowica 15  
459 Parvowirus B19 IgG i IgM 160,00 surowica/osocze 7  
3171 Parvowirus B19 IgG met. ELISA 75,00 surowica/osocze 7  
3172 Parvowirus B19 IgM met. ELISA 75,00 surowica/osocze 7  
3188 Parwowirus B19 jakościowo met. PCR 450,00 osocze 5-9  
461 Adenowirusy met. PCR, jakościowo 320,00 osocze EDTA 5-9  
464 Coxackie wirusy przeciwciała 190,00 surowica 14  
468 Coxsackie typ A i B IgG met.IIF 120,00 surowica/osocze 16  
469 Coxsackie typ A i B IgM met.IIF 120,00 surowica/osocze 16  
471 Mycobacterium tuberculosis test jakościowy 190,00 surowica 9  
476 Tężec (Clostridium tetanii) IgG 190,00 surowica 20  
480 Toksokaroza (Toxocara canis)  IgG 130,00 surowica 7  
339 Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot 370,00 surowica 15  
481 Włośnica (Trichinella spiralis)  IgG 210,00 surowica 10  
3165 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot 370,00 surowica 12  
482 Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 170,00 Surowica 21  
483 Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot 490,00 Surowica 14  
484 Czerwonka pełzakowata IgG met.ELISA 85,00 surowica/osocze 9  
485 Giardia lamblia IgM i IgG, met.IIF 150,00 surowica 10  
488 Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo 170,00 surowica 6  
489 Candida – antygen krążący 270,00 surowica 10  
496 Aspergillus – antygen krążący 320,00 surowica 14  
3218 Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo 350,00 surowica 17  
3219 Aspergillus spp. IgG, ilościowo 650,00 surowica 17  
499 HBs antygen, test potwierdzenia 85,00 surowica 1  
2700 Nużyca 35,00 specjalne pobranie 2  
697 Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot 390,00 surowica 12  
698 Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA 75,00 surowica 7  
3120 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgG met. IIF 150,00 surowica 10  
3121 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) Igm met. IIF 150,00 surowica 10  
3130 Legionella pneumophila, antygen w moczu 95,00 mocz 3-5  
3131 Legionella pneumophila IgG (legionelloza) 270,00 surowica 30  
3132 Legionella pneumophila IgM (legionelloza) 320,00 surowica 30  
3133 Legionella pneumophila IgA (legionelloza) 320,00 surowica 30  
3134 Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) 570,00 surowica 30  
3123 Legionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo 320,00 wymaz 6  
3136 Babesia divergens met.PCR, jakościowo 320,00 EDTA 10  
3143 Anaplasma phagocytophilum,Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF  170,00 EDTA 13  
3144 Anaplasma phagocytophilum,Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF  170,00 EDTA 13  
3145 Babesia microti IgG met. IIF 170,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 10  
3146 Babesia microti IgM met. IIF 170,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 10  
3150 P/c. p. gliście ludzkiej (glista) IgG  170,00 surowica 9  
3159 Schistosomoza IgG, met. Western Blot 370,00 surowica 12  
3169 Hantavirus IgG, met.ELISA 140,00 surowica do 13  
3168 Hantavirus IgM, met.ELISA 140,00 surowica do 13  
3157 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 250,00 surowica 12  
3156 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 250,00 surowica 12  
3167 Gorączka Denga IgG, met ELISA 270,00 surowica 15  
3166 Gorączka Denga IgM, met. ELISA 270,00 surowica 15   
3174 Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 320,00 surowica 14  
3198 Wirus Zika met. PCR, jakościowo 420,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 9  
3199 Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA 420,00 surowica 16  
3215 Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 420,00 surowica 12  
  TOKSYKOLOGIA-  LEKI        
500 Lit, ilościowo 45,00 surowica 3  
501 Karbamazepina, ilościowo 55,00 surowica 4  
502 Kwas walproinowy, ilościowo 55,00 surowica 4  
503 Fenytoina, ilościowo 65,00 surowica 4  
504 Fenobarbital, ilościowo 45,00 surowica 5  
505 Digoksyna, ilościowo 65,00 surowica 4  
506 Propafenon, ilościowo 370,00 surowica 5  
508 Paracetamol, ilościowo 45,00 surowica 3  
509 Salicylany, ilościowo 55,00 surowica 3  
510 Teofilina, ilościowo 65,00 surowica 4  
511 Cyklosporyna A, ilościowo 190,00 krew EDTA 3  
513 Takrolimus, ilościowo 240,00 krew EDTA 4  
515 Amiodaron w surowicy 170,00 surowica 3  
517 Wankomycyna 140,00 krew pełna EDTA 3  
  TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI        
521 Amfetamina w moczu, jakościowo 35,00 mocz 2  
525 Kokaina w moczu, jakościowo 35,00 mocz 2  
527 Morfina (opiaty) w moczu, jakościowo 35,00 mocz 2  
528 Marihuana w moczu, jakościowo 35,00 mocz 2  
3001 Barbiturany w moczu, jakościowo 35,00 mocz 2  
3015 Metadon w moczu, jakościowo 35,00 mocz 2  
3065 Opiaty w moczu 35,00 mocz 2  
  TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE    
530 Etanol, ilościowo  35,00 osocze pobrane na fluorek sodu 2  
535 Fenol w moczu, ilościowo 75,00 mocz  poranny po stwierdzeniu zatrucia /DZM 7  
539 Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo 35,00 mocz 4  
3087 Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo 35,00 mocz 9  
  TOKSYKOLOGIA- METABOLITY        
542 Osmolalność surowicy 35,00 surowica 1  
543 Osmolalność moczu 35,00 mocz 1  
545 Methemoglobina we krwi ilościowo 45,00 krew pełna heparyna 3  
548 Szczawiany w DZM 95,00 mocz DZM 14  
549 Cytryniany w moczu 110,00 mocz 14  
  TOKSYKOLOGIA-METALE        
551 Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 40,00 krew heparynowa / EDTA(pobranie pon.-czw.) 10  
553 Kwas hipurowy 240,00 mocz 10  
554 Cynk w moczu 75,00 DZM/Probówka na mocz z korkiem – 10ml BD 364938 bez środka konserwującego 7  
555 Cynk, ilościowo 95,00 Probówka na krew z korkiem – 6 ml BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia 7  
556 Miedź, ilościowo 95,00 Probówka na krew z korkiem – 6 ml BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia 7  
557 Miedź w moczu, ilościowo 70,00 DZM/Probówka na mocz z korkiem – 10ml BD 364938 bez środka konserwującego 7  
3098 Chrom w surowicy 290,00 surowica 17  
3083 Chrom w moczu 220,00 mocz 30  
558 Ołów we krwi 140,00 Probówka na krew z korkiem – 6 ml BD 368381 K2EDTA 7  
559 Ołów w moczu, ilościowo 90,00 Probówka na mocz z korkiem – 10ml BD 364938 bez środka konserwującego 7  
560 Rtęć w moczu, ilościowo 210,00 Probówka na mocz z korkiem – 10ml BD 364938 bez środka konserwującego 10  
561 Kadm we krwi 95,00 Probówka na krew z korkiem – 6 ml BD 368381 K2EDTA 7  
562 Kadm w moczu 130,00 Probówka na mocz z korkiem – 10ml BD 364938 bez środka konserwującego 7  
567 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 70,00 surowica 3  
572 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 110,00 Mocz 15-21  
573 Porfiryny całkowite w moczu 170,00 mocz+DZM (ciemny pojemnik) 14  
575 Koproporfiryna 45,00 mocz 16  
577 Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS 370,00 mocz 14  
3912 Aluminium (Glin) w surowicy 190,00 surowica do 17  
3913 Mangan we krwi 190,00 krew pełna heparynowa do 17  
3918 Tytan w surowicy 190,00 surowica do 17  
3922 Metale - panel 6 metali (nikiel, kobalt, chrom, mangan, tytan, aluminium) 490,00 krew pełna heparynowa+surowica do 17  
  AUTOIMMUNOLOGIA        
  Diagnostyka chorób tkanki łącznej        
600 PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy 85,00 surowica 3  
601 PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening 170,00 surowica 6  
602 PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) 170,00 surowica 6  
605 PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) 190,00 surowica 5-7  
619 PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) 150,00 surowica 5-7  
3297 PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) 170,00 surowica 6  
3306 PPJ (ANA7) met. ELISA 85,00 surowica 7  
3281 PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów) 85,00 surowica 6  
3280 PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano 75,00 surowica 4  
695 PPJ (ANA10) met. IIF i DID (9 antygenów) 140,00 surowica 6  
603 PPJ dsDNA met. IIF (stara nazwa: P/c. p. dsDNA met. IIF) 120,00 surowica 5  
3260 P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA 75,00 surowica 8  
3298 PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 95,00 surowica 8  
3299 PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 95,00 surowica 8  
3300 PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA  120,00 surowica 8  
3301 PPJ anty-Jo-1 met. ELISA  120,00 surowica 8  
3302 PPJ anty-Scl-70 met. ELISA 120,00 surowica 8  
3303 PPJ anty-Sm met. ELISA 120,00 surowica 8  
3304 P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA 120,00 surowica 8  
3305 PPJ przeciw histonom met. ELISA 120,00 surowica 9  
608 Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl,Jo-1,pl-7,pl-12, Pl-12) 270,00 surowica 5-10  
609 PPJ panel sklerodermia met. immunoblot 290,00 surowica 12  
604 SLE, półilościowo 45,00 surowica 2  
686 P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 85,00 surowica 5  
  Diagnostyka autoimmunologicznych schorzeń wątroby        
607 P/c. p. aktynie met. IIF 75,00 surowica 5  
610 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 95,00 surowica 5  
611 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 95,00 surowica 5  
3295 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA 95,00 surowica 8  
3284 Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot 120,00 surowica do 21  
612 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 95,00 surowica 5  
613 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 95,00 surowica 5  
3294 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA 85,00 surowica 8  
614 P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 95,00 surowica 5  
615 P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 150,00 surowica 5-10  
616 Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 190,00 surowica 5  
617 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting 190,00 surowica 6  
618 Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 130,00 surowica 5  
3316 Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) 170,00 surowica 10  
3317 P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) 195,00 Surowica 5-10  
3290 Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT   240,00 surowica 3  
  Diagnostyka choroby trzewnej        
620 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 130,00 surowica 5-10  
621 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 85,00 surowica 5-10  
622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 150,00 surowica 5-10  
623 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 150,00 surowica 5-10  
624 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 150,00 surowica 5-10  
625 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 170,00 surowica 5-10  
626 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 170,00 surowica 5-10  
627 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 170,00 surowica 5-10  
628 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 210,00 surowica 5-10  
629 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 95,00 surowica 5-10  
630 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF 95,00 surowica 5-10  
631 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 170,00 surowica 5-10  
632 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 135,00 surowica 5  
633 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA 135,00 surowica 5  
634 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA 195,00 surowica 5  
638 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA 95,00 surowica 12  
639 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA 95,00 surowica 12  
3288 Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle’a) met. blot 170,00 surowica 3  
3289 Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT  170,00 surowica 3  
3310 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 120,00 Surowica 5-10  
3311 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 120,00 Surowica 5-10  
3312 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie) 195,00 Surowica 5-10  
3313 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA 95,00 Surowica 5-10  
3314 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG 95,00 Surowica 5-10  
3315 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie) 175,00 Surowica 5-10  
  Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego        
640 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 120,00 surowica 6  
641 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 120,00 surowica 6  
642 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 130,00 surowica 6  
666 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA 270,00 surowica do 16  
643 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 130,00 surowica 9  
644 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 130,00 surowica 9  
645 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 170,00 surowica 9  
646 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 95,00 surowica 45  
647 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 95,00 surowica 45  
648 P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 170,00 surowica 45  
649 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 85,00 surowica 45  
650 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 85,00 surowica 45  
651 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 135,00 surowica 45  
652 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 85,00 surowica 45  
653 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 85,00 surowica 45  
654 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 135,00 surowica 45  
656 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG 150,00 surowica do 32  
657 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM 150,00 surowica do 32  
658 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina(aPS/PT), IgG i IgM 240,00 surowica do 32  
  Panel płodnościowy        
659 Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe MAIPA 790,00 surowica 10  
660 P/c. p. antygenom jajnika  met. IIF 135,00 surowica 17  
3274 P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA 120,00 surowica 17  
661 P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 195,00 surowica 17  
662 P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 135,00 surowica 17  
663 P/c. p. plemnikom met. IIF 95,00 surowica 5  
  Diagnostyka chorób neuroimmunologicznych i mięśni        
665 P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA 320,00 surowica do 33  
668 P/c. przeciwko titinie 350,00 surowica 23  
669 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 120,00 Surowica 5  
670 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 150,00 surowica 15  
671 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 150,00 surowica 5  
676 P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 150,00 surowica 5  
217 Panel przeciwciał onko- i anty-neuronalnych met. IIF, Immunoblot 450,00 surowica 32  
  Diagnostyka chorób zapalnych jelit i naczyń        
677 P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF 150,00 surowica 5  
678 Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 240,00 surowica 21  
3287 Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF  320,00 surowica do 5  
679 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 110,00 surowica 9  
681 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF 95,00 surowica 9  
682 Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF 95,00 surowica 9  
684 P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) 320,00 surowica 3  
606 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 120,00 surowica 5  
635 P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa 95,00 surowica 10  
636 P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa 110,00 surowica 10  
637 P/c/ przeciw mieloperoksydazie (MPO)(pANCA) i proteinazie 3 (PR3)(cANCA) met. Immunoblotu 130,00 surowica 5  
3285 Panel  nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot 130,00 surowica do 6  
3286 Panel  nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF  210,00 surowica do 5  
  Badania tkankowe w chorobach tkanki łącznej i chorobach pęcherzowych        
687 Badania tkankowe 130,00 wycinek skóry 5-10  
  Diagnostyka chorób pęcherzowych        
688 P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG met. IIF 160,00 surowica 5  
693 P/c. p. pemphigus i  pemphigoid IgA, met. IIF 160,00 surowica 5  
694 P/c. p. pemphigus (desmogleina1, desmogleina3) IgG, p/c. p. pemphigus IgA, p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met.IIF  230,00 surowica 5  
699 Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF 120,00 surowica 5  
689 P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 120,00 Surowica 5  
690 Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF 120,00 Surowica 5-10  
3279 PPJ SES (SES-ANA) met. IIF 95,00 surowica 5-10  
  Inne przeciwciała organospecyficzne        
672 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 120,00 surowica 5  
673 P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 120,00 surowica 9  
674 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF 140,00 surowica 5  
675 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 140,00 surowica 5  
3257 p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF 320,00 surowica 15-35  
680 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 140,00 surowica 21  
683 P/c p. komórkom śródbłonka met.IIF 170,00 surowica/osocze 17  
3308 P/c. p. 21-hydroksylazie 350,00 surowica 18  
3309 P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) 320,00 surowica 15  
  DIETA I ODŻYWIANIE        
4050 IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG 470,00 surowica 1x4ml 13  
4051 IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 520,00 surowica 1x4ml 13  
4052 IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG 590,00 surowica 1x4ml 13  
4053 IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 690,00 surowica 1x4ml 13  
4054 IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG 950,00 surowica 2x4ml 13  
4055 IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 1090,00 surowica 2x4ml 13  
4056 IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG 2200,00 surowica 2x4ml 13  
4057 IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 1950,00 surowica 2x4ml 13  
3888 GENOdiagDIETA - geny nietolerancji pokarmowych 1050,00 krew pełna EDTA 17  
3889 GENOdiagDIETA- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów 1050,00 krew pełna EDTA 17  
3893 GENOdiagDIETA- pełny profil nutrigenetyczny 2800,00 krew pełna EDTA 23  
3890 FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR 270,00 krew pełna EDTA 17  
3891 Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości 950,00 krew pełna EDTA 17  
3892 Geno Diag Dieta- geny metabolizmu(tylko jako badanie dorejestrowywane do badania 3890) 820,00 krew pełna EDTA 17  
  ALERGOLOGIA        
700 IgE całkowite 35,00 surowica 1  
702 Eozynofilia, wymaz z nosa 25,00 wymaz 1  
877 Tryptaza 220,00 surowica 12  
878 ISAC test, panel alergenów 1790,00 surowica 30  
  ALERGENY W PANELACH        
805 Panel alergenów  - mieszany (27 alergenów) 195,00 surowica 3  
806 Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów) 195,00 surowica 3  
807 Panel alergenów oddechowych (20 alergenów) 195,00 surowica 3  
758 Panel atopowy (20 alergenów) 195,00 surowica 3-4  
754 Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 95,00 surowica 1-2  
755 Panel oddechowy,trawy,chwasty (10alergenów) 95,00 surowica 1-2  
756 Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 95,00 surowica 1-2  
757 Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 95,00 surowica 1-2  
765 Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)         95,00 surowica 1-2  
766 Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) 95,00 surowica 1-2  
767 Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) 95,00 surowica 1-2  
768 Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) 95,00 surowica 1-2  
710 IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 55,00 surowica 3-6  
711 IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 55,00 surowica 3-6  
712 IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 55,00 surowica 3-6  
713 IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 55,00 surowica 3-6  
714 IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 55,00 surowica 3-6  
715 IgE sp. EP7 - mieszanka pierza 55,00 surowica 3-6  
716 IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 55,00 surowica 3-6  
717 IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 55,00 surowica 3-6  
718 IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 55,00 surowica 3-6  
722 IgE sp. GP3 panel traw 3 55,00 surowica 11  
773 Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) 210,00 surowica 2  
781 Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) 250,00 surowica 2  
782 Panel  białka mleka DPA-Dx (6 alergenów) 195,00 surowica 2  
854 Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła) 150,00 surowica 2  
3950 IgE sp.epitop nBet v 1, brzoza 150,00 surowica 3  
3951 IgE sp.epitop rBet v 2, brzoza 150,00 surowica 3  
3952 IgE sp.epitop nDer f 1, roztocze 150,00 surowica 3  
3953 IgE sp.epitop nDer f 2, roztocze 150,00 surowica 3  
3954 IgE sp.epitop nDer p 1, roztocze 250,00 surowica 3  
3955 IgE sp.epitop nDer p 2, roztocze 150,00 surowica 3  
3956 IgE sp.epitop rMal d 1, jabłko 150,00 surowica 3  
3957 IgE sp.epitop rMal d 4, jabłko 150,00 surowica 3  
  Alergeny- składniki kurzu, roztocza        
725 IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 75,00 surowica 3-6  
726 IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 75,00 surowica 3-6  
727 IgE sp. D70 - Acarus siro 45,00 surowica 3-6  
728 IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 45,00 surowica 3-6  
729 IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 45,00 surowica 3-6  
  Alergeny- sierści i pierza        
730 IgE sp. E7 - odchody gołębia 45,00 surowica 3-6  
732 IgE sp. I6 - karaluch - prusak 45,00 surowica 3-6  
733 IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Holister Sten) 45,00 surowica 3-6  
735 IgE sp. E1 - sierść kota 45,00 surowica 3-6  
736 IgE sp. E2 - sierść psa 45,00 surowica 3-6  
737 IgE sp. E3 - sierść konia 45,00 surowica 3-6  
738 IgE sp. E201 - pióra kanarka 45,00 surowica 3-6  
739 IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 45,00 surowica 3-6  
740 IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 45,00 surowica 3-6  
741 IgE sp. E86 - pióra kaczki 45,00 surowica 3-6  
742 IgE sp. E84 - naskórek chomika 45,00 surowica 3-6  
743 IgE sp. E82 - naskórek królika 45,00 surowica 3-6  
744 IgE sp. E81 - naskórek owcy 45,00 surowica 3-6  
745 IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 45,00 surowica 3-6  
746 IgE sp. E5 łupież psa 45,00 surowica 11  
  Alergeny- trawy i zboża        
750 IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 45,00 surowica 3-6  
751 IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 45,00 surowica 3-6  
752 IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 45,00 surowica 3-6  
753 IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 45,00 surowica 3-6  
  Alegreny-drzewa        
760 IgE sp. T3 - brzoza 45,00 surowica 3-6  
761 IgE sp. T4 - leszczyna 45,00 surowica 3-6  
762 IgE sp. T2 - olcha 45,00 surowica 3-6  
763 IgE sp. T14 - topola 45,00 surowica 3-6  
764 IgE sp. T12 - wierzba 45,00 surowica 3-6  
  Alergeny- chwasty        
770 IgE sp. W9 - babka lancetowata 45,00 surowica 3-6  
771 IgE sp. W6 - bylica pospolita 45,00 surowica 3-6  
772 IgE sp. W10 - komosa biała 45,00 surowica 3-6  
  Alergeny - pleśnie        
775 IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 45,00 surowica 3-6  
776 IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 45,00 surowica 3-6  
777 IgE sp. M5 - Candida albicans 45,00 surowica 3-6  
778 IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 45,00 surowica 3-6  
779 IgE sp. M4 - Mucor racemosus 45,00 surowica 3-6  
780 IgE sp. M1 - Penicillium notatum 45,00 surowica 3-6  
  Alergeny- mleczne        
785 IgE sp. F1 - białko jajka 45,00 surowica 3-6  
786 IgE sp. F245 - jajko całe 45,00 surowica 3-6  
787 IgE sp. F75 - żółtko jajka 45,00 surowica 3-6  
788 IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 45,00 surowica 3-6  
789 IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 45,00 surowica 3-6  
790 IgE sp. F78 - kazeina 45,00 surowica 3-6  
791 IgE sp. F2 - mleko krowie 45,00 surowica 3-6  
792 IgE sp. F81 - ser cheddar 45,00 surowica 3-6  
795 IgE sp. F 360 jogurt 45,00 surowica 11  
  Alergeny- mączne        
796 IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 45,00 surowica 3-6  
797 IgE sp. F11 - gryka 45,00 surowica 3-6  
798 IgE sp. F6 - jęczmień 45,00 surowica 3-6  
799 IgE sp. F8 - kukurydza 45,00 surowica 3-6  
800 IgE sp. F7 - owies 45,00 surowica 3-6  
801 IgE sp. F4 - pszenica 45,00 surowica 3-6  
802 IgE sp. F9 - ryż 45,00 surowica 3-6  
803 IgE sp. F14 - soja 45,00 surowica 3-6  
804 IgE sp. F5 - żyto 45,00 surowica 3-6  
  Alergeny- mięsa i ryb        
808 IgE sp. F88 - baranina 45,00 surowica 3-6  
809 IgE sp. F284 - indyk 45,00 surowica 3-6  
810 IgE sp. F83 - kurczak 45,00 surowica 3-6  
811 IgE sp. F26 - wieprzowina 45,00 surowica 3-6  
812 IgE sp. F27 - wołowina 45,00 surowica 3-6  
813 IgE sp. F3 - dorsz 45,00 surowica 3-6  
814 IgE sp. F40 - tuńczyk 45,00 surowica 3-6  
816 IgE sp. F 24 - krewetka 45,00 surowica 11  
  Alergeny - warzywa        
818 IgE sp. F15 - fasola 45,00 surowica 3-6  
819 IgE sp. F12 - groch 45,00 surowica 3-6  
820 IgE sp. F31 - marchew 45,00 surowica 3-6  
821 IgE sp. F244 - ogórek 45,00 surowica 3-6  
822 IgE sp. F86 - pietruszka 45,00 surowica 3-6  
823 IgE sp. F25 - pomidor 45,00 surowica 3-6  
824 IgE sp. F85 - seler 45,00 surowica 3-6  
825 IgE sp. F35 - ziemniak 45,00 surowica 3-6  
826 IgE sp. F48 - cebula 45,00 surowica 3-6  
  Alergeny- owoce 45,00      
830 IgE sp. F92 - banan 45,00 surowica 3-6  
831 IgE sp. F94 - gruszka 45,00 surowica 3-6  
832 IgE sp. F49 - jabłko 45,00 surowica 3-6  
833 IgE sp. F84 - kiwi 45,00 surowica 3-6  
834 IgE sp. F33 - pomarańcza 45,00 surowica 3-6  
835 IgE sp. F44 - truskawka 45,00 surowica 3-6  
836 IgE sp. F 237 - morela 45,00 surowica 11  
837 IgE sp. F 259 - winogrona 45,00 surowica 11  
  Alergeny- przyprawy, używki, orzechy 45,00      
839 IgE sp. F105 - czekolada 45,00 surowica 3-6  
840 IgE sp. F93 - kakao 45,00 surowica 3-6  
841 IgE sp. F221 - kawa 45,00 surowica 3-6  
842 IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 45,00 surowica 3-6  
843 IgE sp. F89 - musztarda 45,00 surowica 3-6  
844 IgE sp. F277 - koperek 45,00 surowica 3-6  
845 IgE sp. F280 - pieprz czarny 45,00 surowica 3-6  
846 IgE sp. F17 - orzech leszczyny 45,00 surowica 3-6  
847 IgE sp. F256 - orzech włoski 45,00 surowica 3-6  
848 IgE sp. F13 - orzech ziemny 45,00 surowica 3-6  
849 IgE sp. F 20 - migdały 45,00 surowica 11  
  Alegreny-owady 45,00      
855 IgE sp. I3 - jad osy 45,00 surowica 3-6  
856 IgE sp. I1 - jad pszczoły 45,00 surowica 3-6  
857 IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 45,00 surowica 3-6  
858 IgE sp. I71 - jad komara 45,00 surowica 3-6  
859 IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 45,00 surowica 3-6  
860 IgE sp. I205 - jad trzmiela 120,00 surowica 9-10  
  Alergeny -inne        
865 IgE sp. O1 - bawełna 45,00 surowica 3-6  
866 IgE sp. K20 - wełna 45,00 surowica 3-6  
867 IgE sp. K82 - latex 45,00 surowica 3-6  
868 IgE sp. K74 - jedwab 45,00 surowica 11  
869 IgE sp. K80 - formaldehyd 45,00 surowica 11  
870 IgE sp. C204 - amoxycylina 45,00 surowica 3-6  
871 IgE sp. C62 - doksycyklina 75,00 surowica do 35  
875 IgE sp. P1 - glista ludzka 45,00 surowica 3-6  
876 Badania serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera” 195,00 surowica 18  
879 Badania serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków” 195,00 surowica 18  
  USTALENIE OJCOSTWA I DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR  
895 CHEK2 met. PCR 250,00 wymaz z policzka (pobranie pon.-czw.) 18  
897 Celiakia (DQ2/DQ8/DRB1*04) met. PCR 270,00 krew żylna EDTA(pobranie pon.-czw.) 14  
898 Mikrodelecje w chomosomie Y (AZF, gr.51) - badanie rozszerzone 620,00 krew pełna EDTA(pobranie pon.-czw.) 16  
899 Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska 620,00 krew pełna EDTA 14  
900 Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa dla 2 osób + profil genetyczny (16 loci) 1500,00+VAT wymaz z policzka/krew EDTA 10  
902 Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób + profil genetyczny (16 loci) 1600,00+VAT wymaz z policzka / krew EDTA 10  
903 Ustalanie ojcostwa i pokr., badanie każdej dodatkowej osoby + profil gen.(16 loci) 790,00+VAT wymaz z policzka / krew EDTA 10  
904 Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET 750,00 wymaz z policzka / krew EDTA 15  
906 Hemochromatoza met. PCR 590,00 wymaz z policzka / krew EDTA 15  
907 Mukowiscydoza met. PCR 650,00 wymaz z policzka / krew EDTA 15  
908 Mikrodelecje chromosomu Y (AZF) – badanie podstawowe 590,00 krew EDTA(pobranie pon.-czw.) 16  
909 Apo E genotyp. ocena skł. do wyst. Alzheimera/dzie. skł. do miaz. met. PCR 350,00 krew EDTA(pobranie pon.-czw.) 14  
3819 Niedosłuch (mutacje 35delG,310del14,IVS1+1GA oraz rzadkich w części kod. GJB2)met.PCR 520,00 krew EDTA 22  
3820 Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytopenii i mielofibrozy 350,00 EDTA(pobranie pon.-czw.) 16  
3822 Zespół Gilberta met. PCR 350,00 krew EDTA(pobranie pon.-czw.) 10  
3838 IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie hcv 590,00 krew EDTA(pobranie pon.-czw.) do 21  
3840 Zespół Retta 750,00 krew EDTA(pobranie pon.-czw.) do 16  
3841 Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe 490,00 krew EDTA(pobranie pon.-czw.) do 16  
3848 Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B) 390,00 krew pełna EDTA 15  
  INNE        
921 Płyn z jamy ciała - badanie ogólne 45,00 płyn z jamy ciała 1  
948 Kamienie moczowe, analiza chemiczna 170,00 kamienie moczowe/opis pojemnika 9  
950 Test obciążenia glukozą  (2pkt, 50g, 0 i 1h) 15,00 osocze fluorek 1  
951 Test obciążenia glukozą  (3pkt, 75g, 0, 1h i 2h) 20,00 osocze fluorek 1  
953 Test obciążenia glukozą  (2pkt, 75g, 0 i 2h) 15,00 osocze fluorek 1  
954 Test obciążenia glukozą  (2pkt, 50g, 0 i 2h) 15,00 osocze fluorek 1  
955 Test obciążenia glukozą  (3pkt, 50g, 0, 1h i 2h) 20,00 osocze fluorek 1  
956 Test obciążenia glukozą  (2pkt, 75g, 0 i 1h) 15,00 osocze fluorek 1  
960 Profil glukozy po posiłku  (2pkt., 0 i 1h po posiłku) 15,00 osocze fluorek 1  
961 Profil glukozy po posiłku  (3pkt., 0, 1h i 2h po posiłku) 20,00 osocze fluorek 1  
962 Profil glukozy po posiłku  (2pkt., 0 i 2h po posiłku) 15,00 osocze fluorek 1  
886 Insulina -po obciążeniu   (3pkt., 50g,0, 1h i 2h) 110,00 surowica 1  
887 Insulina -po obciążeniu   (3pkt., 75g,0, 1h i 2h) 110,00 surowica 1  
  MIKROBIOLOGIA        
  Badania bakteriologiczne        
1100 Mocz posiew (bad. bakter.) 25,00 mocz 4-10  
1000 Wymaz z gardła (bad. bakter.) 35,00 wymaz 4-10  
1001 Wymaz z nosa (bad. bakter.) 35,00 wymaz 4-10  
1010 Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) 35,00 wymaz 4-10  
1011 Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) 35,00 wymaz 4-10  
1014 Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) 35,00 wymaz 4-10  
1015 Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) 35,00 wymaz 4-10  
1045 Wymaz z pochwy (bad.bakter.)   wymaz 4-10  
1047 Wymaz z kanału szyjki macicy (bad.bakter.)   wymaz 4-10  
1110 Nasienie posiew (bad. bakter.)   nasienie 4-10  
1312 Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)   wymaz 3-5  
1310 Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)   wymaz 3-5  
1311 Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)   wymaz 3-5  
1285 Wymaz  z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)   wymaz 4-10  
1286 Wymaz  z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)   wymaz 4-10  
1022 Wymaz z rany (bad. bakter.) 95,00 wymaz 4-10  
1024 Wymaz z czyraków (bad. bakter.) 45,00 wymaz 4-10  
1025 Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) 45,00 wymaz 4-10  
1020 Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) 45,00 wymaz 4-10  
1270 Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 130,00 kał 3-5  
3130 Legionella pneumophila, antygen  w moczu  95,00 mocz 3-5  
1252 Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) 75,00 Kał/Wymaz 4-10  
1266 Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica 65,00 Kał/Wymaz 4-10  
1254 Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) 45,00 Kał/Wymaz 4-10  
1101 Kał posiew  (bad. bakter.) 45,00 Kał/Wymaz 4-10  
1256 Posiew kału w kierunku Campylobacter 95,00 kał(podłoże transportowe z węglem) 10  
1260 Campylobacter antygen w kale 130,00 kał 3  
1280 Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp   Specjalne podłoże 4-10  
1281 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp   Specjalne podłoże 4-10  
1303 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis  met IIF   szkiełko 10  
1304 Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis  met IIF   szkiełko 10  
1305 Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. IIF 95,00 szkiełko 10  
3232 KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału 650,00 kał-3/4 pojemnika ok 150 ml 15  
  Badania mykologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych        
2100 Mocz posiew (bad. mykol.) 75,00 mocz 4-10  
2101 Kał posiew (bad. mykol.) 75,00 kał/wymaz 4-10  
2000 Wymaz z gardła (bad. mykol.) 75,00 wymaz 4-10  
2010 Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) 75,00 wymaz 4-10  
2045 Wymaz z pochwy (bad. mykol.)   wymaz 4-10  
2047 Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.)   wymaz 4-10  
2041 Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)   wymaz 4-10  
2110 Nasienie posiew (bad. mykol.)   nasienie 4-10  
2022 Wymaz z rany (bad. mykol.) 75,00 wymaz 4-10  
2025 Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) 75,00 wymaz 4-10  
  BADANIE W KIERUNKU DERMATOFITÓW        
2500 Paznokcie rąk( bad. mykol.)   zeskrobiny do 6 tyg.  
2501 Paznokcie stóp (bad. mykol.)   zeskrobiny do 6 tyg.  
2502 Naskórek dłoni  (bad. mykol.)   zeskrobiny do 6 tyg.  
2503 Naskórek  stóp (bad. mykol.)   zeskrobiny do 6 tyg.  
2504 Skóra gładka  (bad. mykol.)   zeskrobiny do 6 tyg.  
2505 Skóra owłosiona  (bad. mykol.)   zeskrobiny do 6 tyg.  
  BADANIA W KIERUNKU BAKTERII BEZTLENOWYCH        
1023 Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) 55,00 wymaz 4-10  
1013 Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.) 55,00 wymaz 4-10  
1029 Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.) 55,00 wymaz 4-10  
  WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE        
1770 SPORAL 55,00+VAT 23% test 10  
1790 WSKAŻNIK BIOLOGICZY   ATTEST , PROTEST i inne  55,00+VAT 23% test 3-5  
  BADANIA NA NOSICIELSTWO        
57 Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 180,00 wymaz pobrany na podłoże transportowe 10  
1350 Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) 75,00 wymaz 4-10  
1352 Wymaz z odbytu w kierunku VRE (bad. bakter.) 75,00 wymaz 4-10  
  PAKIETY BADAŃ        
6130 Pakiet Borelioza z kleszcza  240,00 krew/kleszcz 12  
5030 Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR   wymaz 7-14  
5031 Pakiet cytologia LBC + Chlamydia met. PCR   wymaz 7-15  
5032 Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR + Chlamydia met.PCR   wymaz 7-15  
3125 Panel PNEUMO-BACTER 6 - identyfikacja 6 bakterii met.PCR (Streptococcus pneumoniae,Haemophilus influenzae,Mycoplasma pneumoniae,Chlamydiophila pneumoniae,Legionella pneumophila,Bordetella pertussis) 520,00 wymaz 9  
3126 Panel PNEUMO-TOTAL 18 - identyfikacja 13 wirusów i 5 bakterii met. PCR(wirus grypy A,wirus grypy B,RSVA,RSVB,Rhinovirus A/B,Coronavirus OC43/HKU1,Coronavirus 229E/NL63,Adenovirus,wirus grypy 1,paragrypa 2, paragrypa 3,bocavirus,enterovirus;Mycoplasma pneumoniae,Haemophilus influenzae,Streptococcus pneumoniae,Chlamydophila pneumoniae,Legionella pneumophila) 950,00 wymaz 9  
3187 Panel PNEUMO-VIRUS 12 - identyfikacja 12 wirusów  met. PCR(AdV,MPV,229E Coronavirus,PIV1,PIV2,PIV3,FluB,RSVA,Rhino A/B,OC43 Coronavirus) 690,00 wymaz 9  
  POZOSTAŁE BADANIA        
3250 Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda 240,00 surowica 9  
3251 ImuPro SCREEN + (44 alergeny) 650,00 surowica 15  
3252 ImuPro BASIC (90 alergenów) 1050,00 surowica 15  
3253 ImuPro COMPLETE (270 alergenów) 2150,00 surowica 15  
3265 FoodScan IgG 96 1690,00 surowica do 23  
3266 FoodScan IgG 112 1950,00 surowica do 23  
3267 FoodScan IgG, IgA 96  2390,00 surowica do 23  
3268 FoodScan IgG, IgA 112 2950,00 surowica do 23  
3817 Genodiet completo 2950,00 wymaz z policzka 25  
3254 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG 295,00 surowica 14  
3255 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM 295,00 surowica 14  
3258 Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy 140,00 surowica 8  
3259 Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy 140,00 surowica 8  
3261 Jod, ilościowo 340,00 surowica 17  
3262 Jod w DZM 340,00 DZM, niezakwaszony 17  
3275 P/c  przeciw akwaporynie 4 met. IIF 230,00 surowica 17  
3344 Witamina E 240,00 surowica 26-30  
3346 Witamina C  275,00 surowica,chronić prze światłem (owinąć folią) 18  
3380 Witamina A 240,00 surowica 18  
3381 Witamina B1 240,00 EDTA 18  
3382 Witamina B2 240,00 EDTA 18  
3184 Witamina B3 375,00 surowica 18  
3383 Witamina B5 270,00 surowica 20  
3384 Witamina B6 240,00 EDTA 18  
3385 Witamina H 240,00 surowica 18  
3425 Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 490,00 surowica 17  
3751 FibroTest Badania* 220,00 krew na skrzep dwie probówki po 7 ml 5  
3651 FibroTest Raport 490,00   do 11  
3752 FibroMax Badania* 240,00 krew na skrzep dwie probówki po 7 ml 5  
3652 FibroMax Raport  890,00   do 11  
3753 Koenzym Q10 160,00 surowica 7  
3824 Nietolerancja laktozy typu dorosłego (met. PCR) 340,00 EDTA 12  
3839 Łuszczyca (HLA-Cw6) 440,00 krew EDTA 16  
3911 HPA-1, konflikt płytkowy, bad. Przesiewowe 240,00 krew EDTA 21  
923 Cytologia moczu met.klasyczną  140,00 mocz+2-gi pojemnik z konserwantem do 7  
3666 Cytologia nieginekologiczna met. LBC 140,00 mocz,plwocina,popłuczyny, płyn z jam ciała, BAC 8  

 

 

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.