Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu

Radioterapia

Co to jest radioterapia?

Radioterapia jest jedną z metod leczenia niektórych nowotworów, która polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego (Roentgena, gamma, radu, kobaltu) do zniszczenia komórek nowotworowych. W wyniku stosowania radioterapii (bardzo silne promieniowanie) zniszczeniu ulegają komórki nowotworowe, przy maksymalnym oszczędzaniu komórek zdrowych. Promieniowanie stosowane w celu leczenia jest starannie dobrane do choroby i  podawane jest w dokładnie mierzonych dawkach.

Jak dzieli się radioterapia?

Radioterapię można podzielić na dwa sposoby:

  • ze względu na sposób napromieniowania chorego,
  • ze względu na stan chorego.

Podział ze względu na sposób napromieniowania chorego

Ze względu na sposób napromieniowania chorego, radioterapia dzieli się na:

  • teleterapia - napromieniowanie pacjenta z pewnej odległości z zastosowaniem przyspieszaczy liniowych I bomb kobaltowych,
  • brachyterapia - źródło promieniowania umieszczane jest bezpośrednio w okolicy tkanki zmienionej nowotworowo,
  • radioterapia systemowa - substancje promieniotwórcze podawane są drogą dożylną lub pokarmową.

Podział ze względu na stan chorego

Ze względu na stan chorego, radioterapia dzieli się na:

  • radykalna – dąży do wyleczenia chorego
  • po zabiegu operacyjnym -  po zabiegach oszczędzających ( zapobieganie wznowom),
  • paliatywna – ma na celu zahamowanie rozwoju choroby i zmniejszenie dolegliwości,
  • objawowa – jednorazowe napromienianie, które powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych ( przy przerzutach do kości).

Co zrobić by podjąć leczenie jakim jest radioterapia?

Aby móc leczyć się stosując radioterapię należy najpierw udać się do swojego onkologa, który zaleci takie leczenie jeśli w danym przypadku jest skuteczne, W przypadku uzyskania takiego zalecenia proponujemy zapisać się do radioterapeuty na konsultację w Onkolmed Lecznica Onkologiczna. Podczas takiej konsultacji radioterapeuta przeprowadzi szczegółowy wywiad, przeanalizuje wyniki badań i potwierdzi zasadność leczenia jakim jest radioterapia.

Czy jest możliwość wykonać radioterapię w Onkolmed Lecznica Onkologiczna?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna nie ma możliwości technicznej prowadzenia leczenia jakim jest radioterapia.Leczenie takie prowadzone jest przez naszego lekarza w warunkach szpitalnych.

W celu umówienia się na konsultację u radioterapeuty skontaktuj się z Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod nr tel.:  +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny