Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu

Europejski kodeks postępowania onkologicznego

23 września 2020 roku premierę miał Europejski Kodeks Postępowania Onkologicznego. Kodeks jest manifestem, skupionym na prawach obywatela i pacjenta, zawiera podstawowe wymagania dobrej praktyki klinicznej w zakresie leczenia onkologicznego. Powstał w celu poprawy wyników leczenia wszystkich europejskich pacjentów onkologicznych.

Co to jest Europejski Kodeks Postępowania Onkologicznego?

Europejski Kodeks Postępowania Onkologicznego to zorientowane na obywatela i pacjenta, szeroko rozpowszechniane oświadczenie dotyczące podstawowych wymagań dobrej praktyki klinicznej w leczeniu raka , mające na celu poprawy wyników leczenia wszystkich europejskich pacjentów z rakiem. Został wyprodukowany przez zespół specjalistów onkologicznych, pacjentów onkologicznych i rzeczników pacjentów. Ma swój początek w Europejskiej Karcie Praw Pacjentów Onkologicznych , która została ogłoszona w Parlamencie Europejskim w Światowy Dzień Walki z Rakiem 2014 i zdobyła prestiżową Europejską Nagrodę Zdrowia w 2018 roku.        

Chociaż w zamierzeniu Kodeks będzie wartościowy dla szerokiego grona obywateli, pacjentów i pracowników służby zdrowia, koncentruje się on na informowaniu i pomaganiu pacjentom chorym na raka (dzieciom, młodzieży i dorosłym) na wszystkich etapach ich przygody z rakiem. Kodeks określa serię 10 kluczowych, nadrzędnych praw, aw szczególności wskazuje, czego pacjenci powinni oczekiwać od swojego systemu opieki zdrowotnej, aby mogli osiągnąć jak najlepsze wyniki. Jest to narzędzie umożliwiające wzmocnienie pozycji i zasób zapewniający najlepszą dostępną opiekę obywatelom i pacjentom europejskim.

Każde z 10 nadrzędnych praw jest powiązane z trzema pytaniami, które pacjent (lub w przypadku pacjentów pediatrycznych ich rodzic / opiekun) może zadać lekarzowi. Każde prawo jest poparte krótką sekcją Wyjaśnienia (jedna strona, <500 słów), która ma być dostępna dla pacjentów chorych na raka i wszystkich innych zainteresowanych stron, w tym obywateli, opiekunów, rodziców / opiekunów, adwokatów i pracowników służby zdrowia. Prawa opierają się na najlepszych dostępnych dowodach medycznych, które podsumowano w dokumencie pomocniczym dotyczącym literatury i dowodów medycznych, na których opierają się zalecenia Kodeksu.       

Europejska Organizacja nowotwór określa zasadnicze wymagania dla jakości Cancer Care  (ERQCC) dla kilku nowotworów (piersi, prostaty, przełyku / żołądka i jelita grubego, czerniaka i mięsaka) oraz dla kluczowych kwestii, które są ważne dla wszystkich pacjentów, takich jak pierwotne opieka. Trwają prace nad ukończeniem ERQCC dla raka trzustki, jajnika, raka płuc i glejaka i przewiduje się, że podobne podejście zostanie podjęte w przypadku pacjentów pediatrycznych / młodzieżowych i starszych. Kodeks to skierowany na zewnątrz obywatel i skoncentrowany na pacjencie artykuł inicjatywy ERQCC. Oprócz ERQCC istnieją również wytyczne określające kluczowe cechy dobrej praktyki klinicznej w zakresie raka w wielu krajach, opracowane przez wiele organizacji onkologicznych i wspierane przez krajowe plany walki z rakiem. Dla wszystkich pacjentów kluczowy jest dostęp do takich standardów dobrej praktyki klinicznej w leczeniu raka, określonych przez jasne wytyczne. Opracowano wytyczne dobrej praktyki klinicznej, aby zapewnić jak najlepsze wyniki dla pacjentów, wykazane poprzez analizę wysokiej jakości danych. Również,najwyższe standardy w Europie i szybki dostęp do skutecznych innowacji w leczeniu i opiece.

Kodeks jest inicjatywą skoncentrowaną na pacjencie, ale ma również znaczenie dla wszystkich obywateli Europy, ponieważ wczesna diagnoza w przypadku podejrzenia raka stanowi podstawę terminowego dostarczenia odpowiedniego leczenia. Terminowa i dokładna diagnoza oraz szybkie leczenie wiążą się na ogół z większą szansą na przeżycie i lepszą jakością życia w krótkim, średnim i długim okresie. Wyniki leczenia raka zależą od szybkiego dostępu obywateli do specjalistycznej wiedzy diagnostycznej i udogodnień.  Opieka podstawowa oraz dobrze zorganizowana i dysponująca odpowiednimi zasobami zdolność diagnostyczna są zatem kluczowymi determinantami wyników dla pacjentów onkologicznych i funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej. Opóźnienie diagnostyczne, takie jak to, które wystąpiło podczas pandemii Covid-19, wzmacnia potrzebę dokładnych i terminowych ścieżek diagnostycznych dla obywateli i pacjentów europejskich.

Zapobieganie nowotworom i badania przesiewowe są istotną i opłacalną częścią każdej inicjatywy mającej na celu kontrolę wielu nowotworów i zmniejszenie liczby zgonów z powodu raka w całej Europie. Europejski kodeks postępowania w walce z rakiem uzupełnia zatem Europejski kodeks walki z rakiem, który określa dwanaście kluczowych kroków, które wszyscy obywatele Europy powinni podjąć, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka

Jakie prawa obejmuje Europejski Kodeks Postępowania Onkologicznego?

Europejski Kodeks Postępowania Onkologicznego obejmuje 10 praw:

 • RÓWNY DOSTĘP
  Równego dostępu do możliwie najlepszej opieki onkologicznej, w tym prawo do drugiej opinii lekarskiej.
 • INFORMACJA
  Informacji na temat Twojej choroby i leczenia przekazanej przez opiekujący się Tobą zespół medyczny oraz pochodzącej z innych wiarygodnych źródeł, w tym od specjalistycznych i pacjenckich organizacji.
 • JAKOŚĆ, WIEDZA I EFEKTY
  Informacji na temat jakości i bezpieczeństwa opieki, poziomu wiedzy i wyników leczenia Twojej choroby w ośrodku, w którym się leczysz.
 • SPECJALISTYCZNA OPIEKA WIELODYSCYPLINARNA
  Opieki sprawowanej przez wyspecjalizowany wielodyscyplinarny zespół, najlepiej w ramach współpracujących ze sobą ośrodków onkologicznych.
 • WSPÓLNE PODEJMOWANIE DECYZJI
  Udziału we wszystkich decyzjach na temat leczenia i opieki podejmowanych przez opiekujący się Tobą zespół medyczny.
 • BADANIA I INNOWACJE
  Informacji o istotnych dla Ciebie toczących się badaniach klinicznych oraz o tym, czy możesz w nich uczestniczyć.
 • JAKOŚĆ ŻYCIA
  Omówienia z zespołem medycznym swoich priorytetów i preferencji, aby osiągnąć jak najlepszą jakość życia.
 • ZINTEGROWANE LECZENIE WSPOMAGAJĄCE I PALIATYWNE
  Optymalnego leczenia wspomagającego i paliatywnego w każdym momencie Twojej choroby.
 • WYCHODZENIE Z CHOROBY I REHABILITACJA
  Uzyskania przejrzystego, dobrze zorganizowanego i możliwego do zrealizowania planu wychodzenia z choroby i rehabilitacji i omówienia go ze swoim zespołem medycznym.
 • REINTEGRACJA
  Pełnego powrotu do społeczeństwa i ochrony przed stygmatyzacją i dyskryminacją związaną z chorobą nowotworową oraz - w miarę możliwości - powrotu do normalnego życia.

Gdzie pójść na konsultację do onkologa?

Na konsultację do onkologa można przyjść do Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie. Pracują w niej bardzo dobrzy specjaliści onkolodzy w różnych dziedzinach medycyny.

Źródło:https://www.europeancancer.org/2-standard/67-about-the-european-code-of-cancer-practice 

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny