Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu

Dostępność

Onkolmed Lecznica Onkologiczna s.c. dąży by być przychodnią w pełni otwartą i dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług medycznych. W tym celu uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu "Dostępność plus dla zdrowia". Co udało się nam zrealizować za uzyskane pieniądze opisaliśmy poniżej.

Znajdą tu też Państwo wszelkie informacje i procedury obowiązujące w naszej przychodni.

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

  • dostępność rozumiemy, jako dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6, będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia.
  • osoba ze szczególnymi potrzebami oznacza osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Dostępność architektoniczna

Nasza przychodnia została dostosowana, w miarę możliwości, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Na wejściu pojawiły się automatycznie przesówane drzwi do budynku a także na poczekalnię i rejestrację. Na schodach znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych – wymaga wezwania obsługi przychodni.
Została wyremontowana poczekalnia wraz z rejestracją. Zostało wymienione oświetlenie na bardziej przyjazne oczom a jednocześnie dające odpowiednią ilość światła. Został też wymieniony sufit i dokupione krzesła. W ramach prac remontowych zmieniliśmy też kolorystykę ścian tak by nawiązywała da barw naszej firmy a jednocześnie była kontrastowa.
Na rejestracji została wymieniona lada rejestracyjna na nową. Pojawiły się opuszczone blaty przy stanowiskach obsługi oraz nowe krzesła dla personelu i pacjentów.
W ramach prac remontowych została też odnowiona toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Została wymieniona umywalka, muszla ustępowa oraz pochwyty. Zostały pomalowane ściany i sufit w kolorach kontrastowych dla podłogi. Nad umywalką zamontowane zostało duże lustro.
Remontem zostały objęte też gabinety lekarza poz i gabinet zabiegowy. W ramach prac wymienione zostały umywalki, umocowano przy nich pochwyty. Zakupione zostały także nowe kozetki z elektryczną regulacją a dla personelu nowe biurka i krzesła. W gabinecie zabiegowym pojawiła się nowa waga ze wzrostownikiem i pomiarem BMI.

Dostępność cyfrowa

W ramach dostępności cyfrowej nasza przychodnia wykonała nową stronę internetową zgodną z założeniami WCAG 2.1 i ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Staraliśmy się ją tak zaprojektować a następnie wykonać aby była czytelna i przejrzysta dla każdego a w szczególności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach nowej strony uruchomiliśmy rejestrację online poprzez indywidualne konto pacjenta (IKP).
W ramach dostępności cyfrowej zakupiliśmy nowy sprzęt komputerowy w celu usprawnienia komunikacji elektronicznej z naszą przychodnią i poprawieniu obsługi pacjenta w gabinecie i podczas wizyty online lekarskim i zabiegowym.

Dostępność organizacyjno-komunikacyjna

W ramach dostępności organizacyjno-komunikacyjnej przeszkoleni zostali wszyscy pracownicy z obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
Na drzwiach do pomieszczeń umieszczone zostały przy klamkach tabliczki z opisami gabinetów wyczuwalnymi dotykowo a ponadto znajdują się też opisy w języku Braila.
Przychodnia nasza zakupiła także pentle indukcyjne przenośne aby usprawnić komunikację z osobami słabosłyszącymi bądź niesłyszącymi w ogóle. Jedna znajduje się na rejestracji a druga jest używana w gabinecie lekarskim bądź zabiegowym.
Została też zakupiona nowa torba dla pielęgniarki na wizyty domowe.

Procedury

Deklaracja dostępności
Instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami
Procedura obsługi pacjenta (osoby ze szczególnymi potrzebami)
Procedura obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami przez pocztę elektroniczną
Procedura obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami przez telefon
Procedura komunikacji alternatywnej

Wnioski

Wniosek o bezpłatne zapewnienie tłumacza migowego

Kontakt do koordynatora dostępności

Krzysztof Kulesza
 krzysztofkulesza@onkolmed.pl

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny