Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu

Kardioonkologia

Maj252022

25 Maj 2022

Zaburzenia rytmu serca a farmakoterapia nowotworów - Proarytmogenne działanie nowych leków przeciwnowotworowych

Niestety, chociaż rzadko, to powikłania elektryczne odnotowuje się także podczas stosowania nowych, ukierunkowanych molekularnie leków przeciwnowotworowych.

Czytaj więcej
Maj252022

25 Maj 2022

Zaburzenia rytmu serca a farmakoterapia nowotworów - Wydłużenie odstępu QT jako marker ryzyka nagłego zgonu arytmogennego

OdstLekarz z kardiogramemęp QT koryguje się w zależności od częstości pracy serca za pomocą metod matematycznych, których jest kilka, jednak nie wykazano wyższości żadnej z nich.

Czytaj więcej
Maj252022

25 Maj 2022

Zaburzenia rytmu serca a farmakoterapia nowotworów - Odległe zaburzenia rytmu

Odległe zaburzenia rytmu spotykane u chorych wyleczonych z choroby nowotworowej wynikają z przewlekłego uszkodzenia serca rozwijającego się kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat po zakończonym leczeniu.

Czytaj więcej
Maj252022

25 Maj 2022

Zaburzenia rytmu serca a farmakoterapia nowotworów - Monitorowanie zaburzeń rytmu i przewodzenia podczas terapii nowotworów

U każdego chorego przed zastosowaniem leczenia przeciwnowotworowego powinno się wykonać badanie EKG spoczynkowe w celu oceny morfologii zapisu, a w szczególności wyjściowej oceny odstępu QT.

Czytaj więcej
Maj252022

25 Maj 2022

Zaburzenia rytmu serca a farmakoterapia nowotworów - Zapobieganie powikłaniom arytmii podczas stosowania terapii przeciwnowotworowej

PodstaSerce a w nim warzywa i owocewową zasadą zapobiegania złośliwym arytmiom podczas leczenia nowotworów jest redukcja czynników sprzyjających generowaniu arytmii.

Czytaj więcej
Maj252022

25 Maj 2022

Zaburzenia rytmu serca a farmakoterapia nowotworów - Zaburzenie rytmu podczas stosowania leków przeciwnowotworowych

Najczęściej stosowanymi lekami w onkologii są antracykliny (AC). Ich proarytmogenny wpływ obserwowano w hodowlach kardiomiocytów in vitro, w których indukowały zaburzenia rytmu hamowane przez β-adrenolityki.

Czytaj więcej
Maj252022

25 Maj 2022

Zaburzenia rytmu serca a farmakoterapia nowotworów

Zaburzenia rytmu serca często występują u chorych na nowotwory i budzą wśródonkologów uzasadnione obawy. Mogą bowiem być z jednej strony zagrożeniem dla osoby leczonej przeciwnowotworowo, z drugiej natomiast – nieuzasadnionym powodem dyskwalifikacji z leczenia ratującego życie.

Czytaj więcej
Maj252022

25 Maj 2022

Zaburzenia rytmu serca a farmakoterapia nowotworów - Dlaczego u chorego na nowotwór należy się spodziewać zaburzeń rytmu i przewodzenia?

Zaburzenia rytmu występują często u chorego na nowotwór, bowiem jego organizm jest „środowiskiem silnie arytmogennym”. W tej grupie częstym zjawiskiem jest dyselektrolitemia (hipokaliemia, hipokalcemia, hiponatremia, hipomagnezemia).

Czytaj więcej
fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny