Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Maj252022

25 Maj 2022

Zaburzenia rytmu serca a farmakoterapia nowotworów - Proarytmogenne działanie nowych leków przeciwnowotworowych

Niestety, chociaż rzadko, to powikłania elektryczne odnotowuje się także podczas stosowania nowych, ukierunkowanych molekularnie leków przeciwnowotworowych.
Obserwowano złośliwe arytmie oraz donoszono o pojedynczych przypadkach nagłych zgonów sercowych podczas stosowania trastuzumabu u kobiet z rakiem piersi z nadekspresją receptora typu 2 dla naskórkowego czynnika wzrostu (Human Epidermal Growth Factor Receptor type 2, HER2).
Przedwczesne dodatkowe pobudzenia komorowe, które obserwowano u chorych z obniżoną LVEF w następstwie stosowania trastuzumabu, ustępowały po poprawie funkcji skurczowej lewej komory (wzroście LVEF do zakresu prawidłowych wartości). Obserwowano rzadkie przypadki napadowego AF po zastosowaniu sunitynibu, cetuksymabu, alemtuzumabu. Podczas wlewu z rytuksymabu występowały zaburzenia rytmu, takie jak: napadowe AF, przedwczesne pobudzenia nadkomorowe i częstoskurcz komorowy, które ustępowały po zatrzymaniu stosowania leku. Z kolei dazatynib, nilotynib i lapatynib mogą powodować wydłużenie odstępu QT, ale rzadko jest ono istotne i przekracza 500 ms.

Wydłużonego odstępu QT, który wskazuje na zwiększone ryzyko nagłego zgonu arytmicznego, należy także spodziewać się podczas stosowania worynostatu. Po tym leku opisywano także epizody migotania przedsionków.
Interleukina-2 z kolei może powodować napady migotania przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, przedwczesne dodatkowe pobudzenia komorowe, nieutrwalony i utrwalony częstoskurcz komorowy.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źródła:
podyplomie.pl/onkologia/16571,zaburzenia-rytmu-serca-a-farmakoterapia-nowotworow
medonet.pl/magazyny/ochron-sie-przed-rakiem-,nowotwory-serca,artykul,1701081.html

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny