Czuły test na troponinę (I) we wczesnej diagnozie zawału serca

Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista onkolog kliniczny, hematolog, radioterapeuta. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Zapraszamy do dr n. med. Ewy Anny Kosakowskiej, specjalisty onkologa klinicznego, chemioterapeuty i psychoonkologa. Wizyty można umawiać pod nr tel. 226434503 lub 797581010.

Test troponinowyCo to jest test troponinowy?

Test troponinowy to szybki i precyzyjny test diagnostyczny, który w sposób jakościowy ocenia ludzką troponinę sercową I (TroponinęI). Test wykorzystywany jest do postawienia wstępnej diagnozy o zawale serca, bądź uszkodzeniu mięśnia sercowego, przedstawiającego podobne objawy. Ze względu na swoją wysoką specyficzność i czułość troponina jest obecnie jednym z najbardziej cenionych biomarkerów zawału serca. Uwalnianie cTnI stwierdzono również w chorobach serca innych niż zawał serca, takich jak niestabilna choroba wieńcowa, zastoinowa niewydolność serca i niedokrwienne uszkodzenie serca związane z zabiegiem pomostowania aortalno-wieńcowego.

Zastosowanie testów jakościowych ma duże znaczenie w diagnostyce i leczeniu dolegliwości pacjenta. Szybkie i dokładne postawienie diagnozy może zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji związanych z wczesnym niewykryciem przyczyn choroby oraz skraca czas potrzebny na wyleczneie.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie najskuteczniejszych środków medycznych. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

Kto powinien wykonać test troponinowy?

Wskazaniami do przeprowadzenia testu troponinowego jest m.in.:

  • diagnostyka zawału serca,

  • niedokrwienie mięśnia sercowego

  • inne uszkodzenia mięśnia sercowego.

Na czym polega test troponinowy?

Test troponinowy trwa zaledwie kilkanaście minut. Nie wymaga żadnego przygotowania.
Badanie polega na pobraniu próbki krwi, która następnie poddawana jest badaniu. Po zakończeniu testu pacjent otrzymuje gotowy wynik.

 

Test troponinowy wykonujemy w Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie. Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu 226434503lub 797581010