Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Wrz182020

18 Wrz 2020

Paranowotworowe zespoły hematologiczne u chorych z nowotworem

Co to są paranowotworowe zespoły hematologiczne u chorych z nowotworem?

Paranootworowe zespoły hematologiczne u chorych z nowotworem są to schorzenia wwtórne, wynikające z choroby nowotworowej. Pojawienie się takich zespołów jest bardzo pomocne w diagnostyce nowotworu. W początkowej fazie nie dają żadnych objawów, dlatego wykrywane są dopiero w późniejszej diagnostyce nowotworu.
Paranowotworowe zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego i wskaźników krzepnięcia są diagnozowane z reguły już po rozpoznaniu choroby nowotworowej, ponieważ często nie powodują objawów klinicznych (z wyjątkiem wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej – wówczas z reguły występują objawy ciężkiej niedokrwistości). Jednakże niektóre ze wspomnianych zaburzeń stwarzają ryzyko wystąpienia objawowych powikłań, np. żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. 

Jakie najczęściej występują paranowotworowe zespoły hematologiczne u chorych z nowotworem?

Nowotwory złośliwe często współistnieją z zaburzeniami morfotycznych elementów krwi lub z koagulopatiami o charakterze paranowotworowym. Mogą to być:

  • niedokrwistości (np. niedokrwistość w przebiegu choroby przewlekłej lub autoimmunologiczna anemia hemolityczna),
  • stany erytrocytozy,
  • leukocytoza (np. reakcja białaczkowa, eozynofilia lub bazofilia),
  • neutropenia autoimmunologiczna,
  • zaburzenia płytek (autoimmunologiczna małopłytkowość lub zaburzenia czynności płytek),
  • zaburzenia krzepnięcia (zakrzepowe — np. zespół Budda-Chiariego lub zakrzepica żyły wrotnej i krwotoczne — np. zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego lub nabyta choroba von Willebranda).

Niedokrwistość

Przyczyny niedokrwistości w przebiegu nowotworu złośliwego jest złożona i obejmuje niedobór żelaza, naciekanie szpiku. Dodatkowo leczenie przeciwnowotworowe powoduje często supresję szpiku.Te przyczyny należy odróżniać od niedokrwistości typu choroby przewlekłej, która ma charakter paranowotworowy.
Niedokrwistości hemolityczne są zaburzeniem autoimmunologicznym.W większości przypadków występuje u chorych na raka żołądka lub inne nowotwory złośliwe układu pokarmowego.

Leukocytoza

Leukocytoza stanowi trudny problem diagnostyczny- różnicowanie między zakażeniami a pochodzeniem paranowotworowym.Często konieczne jest empiryczne leczenie antybiotykami jako test przyczyny leukocytozy.

Paranowotworowa eozynofilia

Paranowotworowa eozynofilia to podwyższony poziom eozynofilów we krwi. Biorą one udział w reakcji immunologicznej. Eozynofilia występuje najczęściej w przypadku chłoniaków i białaczki, ale może być również obserwowana w nowotworach płuc, przewodu pokarmowego  ginekologicznych. Ten zespół paranowotworowy jest zwykle bezobjawowy, ale w niektórych przypadkach może powodować świszczący oddech i duszność.

Granulocytoza paranowotworowa

 Granulocytoza paranowotworowa występuje u około 15% pacjentów z guzami litymi. Jest związana z rakiem płuca, a także z guzami przewodu pokarmowego, mózgu, piersi, nerek i ginekologicznymi. Zazwyczaj przebiega bezobjawowo, ale mogą występować duszności.

Trombocytoza

Trombocytoza charakteryzuje się podwyższoną liczbą płytek krwi. Jest zwykle związana z zaawansowaną chorobą. Zespołu paranowotworowe tego typu przebiegają zwykle bezobjawowo, nie występują krwawienia czy problemy z krzepnięciem.

Wybiórcza aplazja czerwonokrwinkowa

Wybiórcza aplazja czerwonokrwinkowa  jest najczęściej związana z grasiczakiem, ale występuje również w przypadku chłoniaka czy białaczki. Przejawia się dusznością, omdleniami, zmęczeniem i bladością. Warto podkreślić, że zdolność rozpoznawania i leczenia zespołów paranowotworowych może mieć znaczący wpływ na skuteczność leczenia – od wcześniejszej diagnozy choroby, przez poprawę jakości życia pacjentów, do zastosowania skuteczniejszej terapii ukierunkowanej na nowotwór.

Jakie są przyczyny paranowotworowych zespołów hematologicznych?

Przyczyny  paranowotworowych zespołów hematologicznych u pacjentów z nowotworem są podobne. Związane są z zaburzeniami powstałymi na wskutek choroby pierwotnej 9nowotworu). 

Jakie są objawy paranowotworowych zespołów hematologicznych?

Objawy w zależności od zespołu paranowotworowego związane są z układem kwionośnym. W zależności od zespołu mogą pojawić się:

Jak leczy się paranowotworowe zespoły hematologiczne?

Postępowanie w hematologicznych PNS obejmuje przede wszystkim leczenie choroby podstawowej oraz ewentualne działania objawowe zależnie od stanu klinicznego (np. leczenie zakrzepicy żylnej). W przypadku wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej stosuje się glikokortykosteroidy i przetaczanie koncentratu krwinek czerwonych, w razie zaś oporności na glikokortykosteroidy zastosowanie znajdują np. cyklosporyna, cyklofosfamid, dożylne immunoglobuliny i przeciwciała monoklonalne (anty-CD20, anty-CD52). 

Gdzie pójść do onkologa?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna to prywatna przychodni, w której przyjmują bardzo dobrzy lekarze onkolodzy z wieloletnim doświadczeniem.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa, hematologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337.

 

Źródła:
ournals.viamedica.pl/advances_in_palliative_medicine/article/download/29633/24384
zwrotnikraka.pl/zespoly-paranowotworowe-objawy-rodzaje/
slideplayer.pl/slide/836605/
podyplomie.pl/onkologia/27298,zespoly-paranowotworowe-przeglad-najczestszych-jednostek?page=4

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny