Jakie są najczęstsze mięsaki tkanek miękkich u dorosłych?

Do zespołu Onkolmed Lecznica Onkologiczna dołączył bardzo dobry radioterapeuta lek. med. Mateusz Spałek. Zapraszamy na konsultacje.
Masz raka płuca i szukasz bardzo dobrego chemioterapeuty? Zapraszamy do lek. med. Katarzyny Zajdy. Umów wizytę już dziś pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista onkolog kliniczny, hematolog, radioterapeuta. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.

Mięsak maziówkowyCo to są mięsaki tkanek miękkich?

Mięsaki tkanek miękkich stanowią grupę litych nowotworów wywodzących się z komórek pochodzenia mezenchymalnego (włóknista tkanka łączna, tkanka tłuszczowa, naczyniowa, maziówka, tkanka mięśniowa gładka i poprzecznie prążkowana oraz komórki towarzyszące nerwom).

Jakie są najczęstsze mięsaki tkanek miękkich u dorosłych?

Poniżej w tabeli przedstawiamy jakie występują mięsaki tkanek miękkich wraz ich częstotliwością.

 

 

Rodzaj mięsaka

Częstotliwość występowania

Mięśniakomięsak gładkokomórkowy

15-25%

Tłuszczakomięsak

10-15%

Niezróżnicowany mięsak pleomorficzny, bliżej nie określony (MFH = złośliwy guz fibroblastyczny)

15-25%

Mięsak maziówkowy

6-10%

GIST

3-5%

Złośliwy nowotwór osłonek nerwów obwodowych (MPNST)

3-5%

Włókniakomięsak

2-3%

Naczyniakomięsak

2-3%

Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy

~ 2%

Mięsak podścieliska endometrium

1-2%

Mięsak nabłonkowaty

~ 1%

Mięsak jasnokomórkowy

~ 1%

Mięsak pęcherzykowy

~ 1%

Samotne guzy włókniste (SFTs)

~ 1%

Guz desmoidalny / agresywna fibromatoza

< 1%

Włókniakomięsak guzowaty skóry

< 1%

 

Jak wygląda leczenie się mięskaki tkanek miękkich?

Leczenie mięsaków tkanek miękkich uzależnione jest od typu nowotworu, jego lokalizacji oraz stopnia zaawansowania choroby. Terapia zwykle charakter skojarzony – leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia. Postawą, u większości chorych, jest chirurgiczne usunięcie guza. W przypadku mięsaków kości leczenie nastawione jest na jak najmniejsze okaleczenie chorego, poprzez zastąpienie usuniętego fragmentu kości przeszczepem kostnym lub endoprotezą. W przypadkach, gdy leczenie oszczędzające jest niemożliwe do przeprowadzenia, wykonywana jest amputacja kończyny. Bardzo istotnym aspektem leczenia jest także systematyczna rehabilitacja chorych, która powinna być wdrażana jeszcze przed leczeniem chirurgicznym i możliwie szybko po jego przeprowadzeniu.
Rokowanie w przebiegu mięsaków tkanek miękkich uzależnione jest od wielu czynników. Wpływa na nie przede wszystkim stopień złośliwości histologicznej guza, wielkość i lokalizacja guza, obecność lub brak przerzutów, doszczętność leczenia chirurgicznego oraz wystąpienie wznowy choroby.

 

W celu umówienia się na konsultację u chirurga onkologa w Poradni Noowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48226434503 lub +48797581010

lek. med. Maciej Krzysztof Sałamacha

lek. med. Maciej Krzysztof Sałamacha
Specjalizacja lekarza: 
Chirurgia Onkologiczna

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Specjalizacja lekarza: 
Chirurgia Onkologiczna

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.