Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lip072024

07 Lip 2024

Jakie są rokowania przy raku tarczycy?

Jakie są rokowania przy raku tarczycy?

Rak tarczycy to złośliwe nowotworowe zmiany w obrębie tarczycy, gruczołu położonego u podstawy szyi. Chociaż jest to stosunkowo rzadki typ nowotworu, w ostatnich latach jego wykrywalność wzrasta, głównie dzięki poprawie metod diagnostycznych. Rokowania przy raku tarczycy mogą być bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj nowotworu, stadium zaawansowania, wiek pacjenta oraz ogólny stan zdrowia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej rokowaniom w przypadku różnych typów raka tarczycy, a także omówimy czynniki, które mogą wpływać na prognozy.

Rodzaje raka tarczycy

Rak tarczycy dzieli się na kilka głównych typów, z których każdy charakteryzuje się odmiennym przebiegiem klinicznym i rokowaniami:

 1. Rak brodawkowaty (carcinoma papillare) – najczęstszy typ raka tarczycy, stanowiący około 70-80% przypadków. Charakteryzuje się wolnym wzrostem i dobrą odpowiedzią na leczenie. Rokowania są zazwyczaj bardzo dobre, zwłaszcza u młodszych pacjentów.
 2. Rak pęcherzykowy (carcinoma folliculare) – drugi co do częstości występowania, stanowi około 10-15% przypadków. Jest bardziej agresywny niż rak brodawkowaty, ale nadal dobrze reaguje na leczenie. Rokowania są również korzystne, choć nieco gorsze niż w przypadku raka brodawkowatego.
 3. Rak rdzeniasty (carcinoma medullare) – stanowi około 3-5% przypadków. Wywodzi się z komórek C tarczycy produkujących kalcytoninę. Może mieć charakter dziedziczny, związany z zespołem MEN2 (mnogimi zespołami nowotworowymi). Rokowania są gorsze niż w przypadku raków brodawkowatego i pęcherzykowego, ale mogą być poprawione przy wczesnym wykryciu i odpowiednim leczeniu.
 4. Rak anaplastyczny (carcinoma anaplasticum) – najrzadszy i najbardziej agresywny typ raka tarczycy, stanowi mniej niż 2% przypadków. Charakteryzuje się szybkim wzrostem i wczesnym rozprzestrzenianiem się na inne narządy. Rokowania są niestety złe, a leczenie często ogranicza się do paliatywnej opieki.

Czynniki wpływające na rokowania

Rokowania w przypadku raka tarczycy zależą od wielu czynników, które mogą wpływać na przebieg choroby i odpowiedź na leczenie:

 1. Stadium zaawansowania choroby – jednym z kluczowych czynników wpływających na rokowania jest stadium zaawansowania nowotworu w momencie diagnozy. Im wcześniej rak zostanie wykryty, tym większe szanse na skuteczne leczenie. Rak tarczycy zdiagnozowany w wczesnym stadium (I i II) ma znacznie lepsze rokowania niż w stadium zaawansowanym (III i IV).
 2. Wiek pacjenta – młodsi pacjenci zazwyczaj mają lepsze rokowania niż starsi. U osób poniżej 45 roku życia rak tarczycy często przebiega łagodniej, a odpowiedź na leczenie jest bardziej korzystna.
 3. Typ histologiczny nowotworu – jak wspomniano wcześniej, rodzaj raka tarczycy ma kluczowe znaczenie dla rokowań. Raki brodawkowate i pęcherzykowe mają lepsze rokowania w porównaniu z rakiem rdzeniastym i anaplastycznym.
 4. Rozprzestrzenienie się nowotworu – obecność przerzutów do węzłów chłonnych lub innych narządów pogarsza rokowania. Mimo że rak brodawkowaty często daje przerzuty do węzłów chłonnych, to rokowania nadal mogą być dobre, pod warunkiem skutecznego leczenia.
 5. Reakcja na leczenie – indywidualna odpowiedź na leczenie również wpływa na rokowania. Niektóre nowotwory mogą być bardziej oporne na leczenie, co pogarsza prognozy.

Leczenie i monitorowanie

Leczenie raka tarczycy zazwyczaj obejmuje kombinację operacji, terapii radiojodem oraz, w niektórych przypadkach, radioterapii i chemioterapii. Wybór metody leczenia zależy od typu i stadium nowotworu.

 1. Operacja – jest podstawowym sposobem leczenia większości przypadków raka tarczycy. Polega na usunięciu części lub całości tarczycy (tyreoidektomia). W przypadku przerzutów do węzłów chłonnych mogą być one również usunięte.
 2. Terapia radiojodem – stosowana jest głównie w przypadkach raka brodawkowatego i pęcherzykowego. Radioaktywny jod niszczy resztkowe komórki nowotworowe, które mogą pozostać po operacji.
 3. Radioterapia – stosowana jest rzadziej, głównie w przypadkach raka anaplastycznego lub w sytuacjach, gdy operacja i terapia radiojodem są niewystarczające.
 4. Chemioterapia – rzadko stosowana w leczeniu raka tarczycy, może być używana w zaawansowanych przypadkach raka anaplastycznego lub przy przerzutach.

Monitorowanie pacjentów po leczeniu jest kluczowe dla wczesnego wykrywania nawrotów i przerzutów. Regularne badania kontrolne, takie jak ultrasonografia, poziom tyroglobuliny (markera nowotworowego) i skanowanie radiojodowe, są niezbędne dla długoterminowego zarządzania zdrowiem pacjenta.

Podsumowanie

Rokowania w przypadku raka tarczycysą kwestią złożoną, zależną od wielu zmiennych. Typ nowotworu, stadium zaawansowania, wiek pacjenta oraz odpowiedź na leczenie są kluczowymi czynnikami wpływającymi na prognozy. Dzięki postępom w diagnostyce i terapii, rokowania dla większości typów raka tarczycy są coraz lepsze. Wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie mogą znacznie poprawić szanse na długotrwałe przeżycie i dobrą jakość życia pacjentów. W naszej Poradni Endokrynologii Ogólnej i Onkologicznej wykonacie Państwo wszystkie niezbędne badania.

Źródła

 1. American Cancer Society. (2023). Thyroid Cancer Overview.
 2. Mayo Clinic. (2023). Thyroid Cancer Diagnosis and Treatment.
 3. National Cancer Institute. (2023). Thyroid Cancer Treatment (Adult) (PDQ®)–Health Professional Version.
fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny