Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Kwi122024

12 Kwi 2024

Schemat paliatywnego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)

Rak płuca to niezwykle podstępna choroba nowotworowa. We wczesnych fazach może nie dawać jakichkolwiek symptomów. Pojawiające się objawy są często mylone z innymi schorzeniami lub ujawniają się dopiero w zaawansowanym stadium choroby, gdy już są niemożliwe do wyleczenia.

Stres, styl życia oraz osobowość odgrywają istotną rolę w rozwoju raka. W dzisiejszych czasach ludzie są nieustannie narażeni na działanie szkodliwych czynników ze strony środowiska, takich jak zanieczyszczenie powietrza, spaliny, szkodliwe substancje związków chemicznych powstających przy produkcji koksu czy gazyfikacji węgla. Jednak priorytetowym czynnikiem ryzyka, przyczyniającym się do rozwoju raka płuc, jest palenie papierosów, zarówno czynne, jak i bierne.

Rozpoznanie choroby nowotworowej, szczególnie tej nieuleczalnej, budzi u człowieka grozę, uczucie silnego lęku, zagrożenia oraz niepewności. W konsekwencji zaburzone zostaje poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, chory czuje się izolowany społecznie, skazany na śmierć w samotności oraz cierpieniu.

Chirurgia, naświetlania oraz chemioterapia w znacznym stopniu zwiększają szanse przeżycia, szczególnie we wczesnym rozwoju choroby. Nie potrafią jednak zagwarantować całkowitego wyleczenia. Mogą co najwyżej przedłużyć życie. Następstwa terapii mają ogromy wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne pacjenta

Schemat paliatywnego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)

Rak gruczołowy

W przypadku obecności mutacji aktywującej w genie EGFR:

 • pierwsza linia leczenia: inhibitory kinazy tyrozynowej pierwszej generacji (erlotynib, gefitynib), drugiej (afatynib, dakomitynib) i trzeciej (ozymertynib)
 • druga linia leczenia: TKI (erlotynib, gefitynib, afatynib), jeżeli w pierwszej linii była stosowana chemioterapia, oraz ozymertynib u chorych, którzy otrzymali inne inhibitory kinazy tyrozynowej w pierwszej linii przy obecności mutacji T790M w genie EGFR.

W przypadku obecności rearanżacji genów ALK i ROS1:

 • pierwsza linia leczenia: kryzotynib, alektynib i cerytynib
 • druga linia leczenia po niepowodzeniu chemioterapii: kryzotynib, po niepowodzeniu leczenia inhibitorami kinaz pierwszej generacji: inhibitory drugiej generacji (alektynib, cerytynib, brygatynib); w przypadku progresji po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji: inhibitor trzeciej generacji (lorlatynib).

Rak gruczołowy z ekspresją PD-L1:

 • pierwsza linia leczenia: pembrolizumab w monoterapii, jeżeli ekspresja PD-L1 wynosi >50%, lub w połączeniu z chemioterapią (pemetreksed i pochodna platyny), jeżeli ekspresja PD-L1 <50%
 • druga linia leczenia: atezolizumab lub niwolumab.

Przy braku mutacji w genach EGFR, ALK, ROS1 i ekspresji PD-L1 lub braku możliwości jej oznaczenia, lub niespełnieniu innych kryteriów włączenia do programu lekowego:

 • pierwsza linia leczenia: chemioterapia (pemetreksed z pochodną platyny)
 • druga i kolejne linie leczenia: pemetreksed, docetaksel, gemcytabina, winorelbina w monoterapii.

Rak płaskonabłonkowy

W przypadku obecności ekspresji PD-L1:

 • pierwsza linia leczenia: pembrolizumab w monoterapii, jeżeli ekspresja PD-L1 wynosi >50%, lub w połączeniu z chemioterapią (pemetreksed i pochodna platyny – karboplatyna), jeżeli ekspresja PD-L1 <50%
 • druga linia leczenia: atezolizumab lub niwolumab.

Przy braku ekspresji PD-L1 lub braku możliwości oznaczenia:

 • pierwsza linia leczenia: chemioterapia według schematów PG (cisplatyna i gemcytabina) lub KP (karboplatyna i paklitaksel)
 • druga linia leczenia: docetaksel, gemcytabina, winorelbina w monoterapii.

Rak wielkokomórkowy

W raku wielokomórkowym prowadzi się terapię taką jak w raku niepłaskonabłonkowym.

Rak wielkokomórkowy neuroendokrynny

W przypadku raka wielkokomórkowego neuroendokrynnego stosuje się leczenie jak w raku drobnokomórkowym lub niepłaskonabłonkowym.

Gdzie znajdę bardzo dobrego onkologa zajmującego się leczeniem raka płuc?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna to prywatna przychodnia, w której przyjmują specjaliści onkolodzy. Działa tu między innymi poradnia nowotworów płuca i torakochirurgii. Można w niej skorzystać z konsultacji u bardzo dobrego onkologa zajmującego się leczeniem raka płuc.

Podczas konsultacji lekarz onkolog przeanalizuje dotychczasowe wyniki badań, które posiada pacjent o raz przeprowadzi wywiad i badanie. Na tej podstawie może wydać zalecenia odnośnie dalszego leczenia.

Źródła:
https://podyplomie.pl/onkologia/37198,paliatywne-leczenie-systemowe-w-niedrobnokomorkowym-raku-pluca

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny