Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Mar192024

19 Mar 2024

Na czym polega biopsja aspiracyjna endometrium i czemu ma służyć?

Rak endometrium jest przede wszystkim chorobą okresu pomenopauzalnego. Najliczniejszą grupę chorych stanowią kobiety między 60. a 90. rokiem życia. Średni wiek pacjentek, u których rozpoznano nowotwór wynosi 58 lat. W ostatnich latach obserwuje się również wzrost zachorowalności wśród młodszych kobiet.

Najczęściej pierwszym objawem raka endometrium jest nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych.

Przed 1982 r. inwazyjna diagnostyka nieprawidłowych krwawień z dróg płciowych polegała na rozszerzeniu kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowaniu jamy. Od tego czasu dysponujemy możliwością wykonywania biopsji aspiracyjnej (EAB). Może ona być wykonywana ambulatoryjnie, bez znieczulenia. Często pozwala na wykrycie zmian występujących na większej powierzchni, w tym rozrostów i raka endometrium. Zawodzi, gdy rak występuje w postaci małego ogniska. Nie jest przydatna do usuwania polipów endometrialych.

Wykorzystując badanie USG można zmniejszyć liczbę wykonywanych zabiegów inwazyjnych u kobiet z nieprawidłowymi krwawieniami z dróg płciowych, bez negatywnego wpływu na wykrywalność raka endometrium. Czasami chorobę nowotworową sugeruje powiększona macica, stwierdzana podczas rutynowego badania ginekologicznego. Do weryfikacji przyczyn powiększenia wykorzystuje się badanie USG.

Jednym z podstawowych celów opieki ginekologicznej jest wczesne wykrywanie stanów przedrakowych i raków, co stanowi klucz do poprawy rokowania. Uważa się, że zastosowanie odpowiednich metod skryningowych w grupach zwiększonego ryzyka wystąpienia raka endometrium pozwoliłoby na znaczną poprawę wyników profilaktyki i leczenia tego raka. Obecnie nie posiadamy dobrego sposobu skryningu stanów przedrakowych i raka endometrium. Dlatego trwają poszukiwania takiej metody. Duże nadzieje wiąże się z badaniem USG. Pomimo braku dowodów na przydatność badania USG do skryningu raka endometrium jest ono już obecnie często wykorzystywane do tego celu w praktyce codziennej. W związku ze stosowaniem badania USG do skryningu raka endometrium out of label (poza uznanymi wskazaniami) do weryfikacji obrazu USG pathologia endometrii susp. wydaje się być rozsądne stosowanie mało inwazyjnych metod diagnostycznych.

Na czym polega biopsja aspiracyjna endometrium?

Samo badanie jest bardzo proste i polega na wprowadzeniu specjalnej plastikowej rurki, nazywanej Pipelle (Pipelle de Cornier). Dokładniej jest to cienka, giętka kaniula stworzona z polipropylenu o długości około 23 cm i średnicy wewnętrznej 2,6 mm (zewnętrzna 3,1 mm). Zakończona jest zaokrąglonym brzegiem, a w jej wnętrzu znajduje się specjalny tłoczek.

Przy zastosowaniu tej metody pobranie próbki endometrium nie wymaga mechanicznego rozszerzenia kanału szyjki macicy. Kaniula Pipelle wkładana jest poprzez kanał szyjki macicy do jamy trzony macicy i dalej poprzez wyciągnięcie tłoczka w kaniuli wytwarzane jest podciśnienie, które umożliwia zasysanie  elementów tkanki błony śluzowej macicy i w efekcie pobranie materiału do badania histopatologicznego.

Cała procedura trwa zazwyczaj około kilkudziesięciu sekund i nie wymaga stosowania środków znieczulających. Niemniej część pacjentek (nieródki i kobiety po menopauzie z atrofią dolnego odcinka narządu rodnego) może odczuwać nieprzyjemne dolegliwości i w związku z tym w razie konieczności wykonania powtórnego badania zaleca się wówczas zastosowanie znieczulenia. Wykonywana najczęściej przez ginekologa w warunkach ambulatoryjnych.

Biopsja aspiracyjna endometrium (biopsja rysowa macicy) w swoim założeniu badania diagnostycznego ma służyć do wykrywania zmian nowotworowych endometrium oraz wszelkich rozrostów śluzówki macicy. Badanie Pipelle stosowane jest zarówno w diagnostyce nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych jak i weryfikacji obrazu USG, a również u kobiet zagrożonych wystąpieniem wyżej wymienionych zmian w ramach programów systematycznych badań skryningowych. Dodatkowo badanie to znajduje zastosowanie w diagnostyce zaburzeń cyklu miesiączkowego, niepłodności, wahań hormonalnych, czy też podejrzenia ciąży pozamacicznej.

Biopsja aspiracyjna endometrium (biopsja rysowa macicy) jest bardzo skutecznym narzędziem diagnostycznym, a poprzez swoje bezpieczeństwo i łatwość technicznego wykonania może stanowić jedno z podstawowych badań w ramach wstępnego rozpoznania lub wykluczenia niepokojących zmian rozrostowych w obrębie endometrium. Wedle dotychczas przeprowadzonych badań służących ocenie skuteczności tej metody, badanie Pipelle jest równie skuteczne jak wyłyżeczkowanie jamy macicy.

Gdzie można wykonać biopsję rysową macicy?

Biopsję rysową macicy można wykonać podczas badania w gabinecie ginekologicznym. Jednym z takich miejsc jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna. Działa u nas poradnia ginekologii ogólnej i onkologicznej, w której przyjmują najprawdopodobnie najlepsi ginekolodzy onkolodzy.

Źródła:
kliniki.pl/wiedza/co-to-jest-biopsja-aspiracyjna-endometrium/
proquest.com/openview/166d172b04f213e43ff7d99ad909a8fe/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=1286340

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny