Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lis182020

18 Lis 2020

Kwasica glutarowa typu II - przyczyny, przebieg, diagnostyka, leczenie

Co to jest kwasica glutarowa typu II?

Kwasica glutarowa typu II jest wrodzonym zaburzeniem metabolizmu, w którym organizm nie jest w stanie rozłożyć tłuszczów i białek w celu wyprodukowania sobie energii. Tłuszcze i białka, niezupełnie rozłożone przez organizm chorego, kumulują się we krwi i tkankach, powodując ich zakwaszenie. Taki stan nazywamy kwasicą metaboliczną. iałka i tłuszcze niecałkowicie "przetworzone" przez nasz organizm mogą się w nim gromadzić powodując zakwaszenie krwi i tkanek, co określamy jako kwasica metaboliczna.  Ryzyko pojawienia się kryzysu metabolicznego wzrasta m.in. na skutek głodzenia, infekcji i gorączki. Aby zapobiegać takim sytuacjom niezbędne jest częste przyjmowanie bogatocukrowych posiłków, a unikanie nadmiaru tłuszczów i białek. Niekiedy zalecane są także suplementacje ryboflawiny lub L-karnityny i glicyny. Powtarzające się epizody kwasicy metabolicznej mogą skutkować późniejszymi trudnościami w uczeniu się. Choroba może mieć bardzo ciężki przebieg, co najczęściej dotyczy noworodków. W postaci łagodnej początek objawów obserwowany jest w późniejszych okresach życia, także w dorosłości. Kwasica glutarowa typu II należy do zaburzeń utleniania kwasów tłuszczowych.

Jaki jest przebieg kwasicy glutarowej typu II?

Kwasica glutarowa może przebiegać w bardzo różny sposób. Już u noworodków obserwuje się intensywny przebieg choroby i jej postęp. Początki w późniejszym wieku bywają znacznie łagodniejsze. Zaburzeniu ulega proces utleniania kwasów tłuszczowych. Zaburzenie to rozpoznawane jest w częstości jednego przypadku na 200 tysięcy urodzeń. Powodują ją mutacje genów ETFA, ETFB i ETFDH, by doszło do zaburzeń biochemicznych wystarczy mutacja jednego genu.
Geny ETFA i ETFB zawierają instrukcje do produkcji enzymu zwanego flawoproteiną przenoszącą elektrony (ang. electron transfer flavoprotein). Gen ETFDH zawiera instrukcje do wytwarzania innego enzymu: dehydrogenazy flawoproteiny przenoszącej elektrony. Brak wymienionych enzymów sprawia iż tłuszcze oraz białka są nieodpowiednio rozkładane pozbawiając człowieka energii jaka winna być dostarczona do komórek.
Prócz deficytu energii objawem są złogi pozostałości tłuszczów po niepełnym ich rozpadzie. Złogi te uszkadzają komórki i tkanki. Chorobę dziedziczy się autosomalnie recesywnie (po dwójce rodziców-nosicieli wadliwego genu).

Jak przebiega diagnostyka kwasicy glutarowej typu II?

Analiza kwasu organicznego w moczu zwykle wykazuje różne kombinacje zwiększonych kwasów dikarboksylowych, kwasu glutarowego, kwasu etylomalonowego, 2-hydroksyglutaranu i koniugatów glicyny. Acylokarnityny we krwi wykazują zwiększone ilości C4-C18, chociaż pacjenci mogą być poważnie pozbawieni karnityny, co może ograniczać stopień tych nieprawidłowości. Strumień utleniania kwasu tłuszczowego fibroblastów i analiza acylokarnityny fibroblastów po inkubacji z kwasem palmitynowym są zwykle nieprawidłowe. Ostateczne potwierdzenie następuje poprzez analizę mutacji. Programy badań przesiewowych noworodków są dostępne w Austrii, Belgii, Węgrzech, Islandii, Portugalii i Hiszpanii. 
Diagnostyka różnicowa

Diagnostyka różnicowa obejmuje autosomalną resesywną policystyczną chorobę nerek; niedobór transferazy II palmitoilu karnityny, postać noworodkowa; Zespół Zellwegera i zaburzenia biosyntezy steroli (zobacz te terminy).
Diagnostyka prenatalna

Rozpoznanie prenatalne jest możliwe, gdy w rodzinie zidentyfikowano 2 patogenne mutacje.

Jak wygląda leczenie kwasicy glutarowej typu II?

Leczenie ma na celu zapobieganie kryzysom metabolicznym. Postępowanie w stanach ostrych polega na ograniczeniu zarówno tłuszczów, jak i białka oraz stosowaniu wysokowęglowodanowej diety. Należy unikać głodzenia i innych stresorów mogących wpłynąć na zaostrzenie choroby. Każde dziecko powinno mieć opracowany plan żywienia w zależności od stanu organizmu. Kluczowe okazuje się unikanie długotrwałego głodzenia. Posiłki powinny być spożywane często i regularnie. Na ogół niemowlęta i dzieci powinny być karmione co 4-6 godzin, także w nocy. Lekarz prowadzący i dietetyk razem ustalają jadłospis dostosowany do aktualnego stanu dziecka. Należy pamiętać, że dieta dziecka powinna być zmieniana w poszczególnych okresach życia, a także np. na czas, w którym dziecko przechodzi jakąś infekcję.
U chorych z rr-MADD skuteczną metodą jest suplementacja ryboflawiny w dawce 100-400 mg / dobę. U niektórych skuteczne jest leczenie koenzymem Q10. W umiarkowanie ciężkich przypadkach, z powodzeniem został wykorzystany 3-hydroksymaślan - jednak nadal wymagane są badania naukowe w tym zakresie.
Jeśli istnieją zalecenia, u dzieci suplementowana jest L-karnityna. Jest to substancja wspomagająca komórki w wytwarzaniu energii. Usprawnia też pozbywanie się szkodliwych odpadów. Czasem też wymagane jest uzupełnianie glicyny. O konieczności przyjmowania supelementów decyduje lekarz i ustala dawkowanie.
Jeśli u dziecka pojawiają się:

  • osłabienie apetytu i niechęć do jedzenia,
  • brak energii i nadmierna senność,
  • biegunka i wymioty,
  • infekcja i gorączka

należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie dziecka, by uzyskać wskazówki co do postępowania. Warto wiedzieć, że podczas infekcji, czy gorączki istnieje większe ryzyko pojawienia się hipoglikemii. Dlatego wtedy należy dostarczyć dzieciom więcej węglowodanów i płynów, aby zapobiegać powikłaniom. Jeśli dzieci odmawiają jedzenia, a wykazują niepokojące objawy kryzysu metabolicznego i/lub hipoglikemii, wówczas konieczne będzie leczenie w szpitalu. Dzieci mające wiele kryzysów mają trudności w uczeniu się.

Gdzie pójść do lekarza neurologa dziecięcego?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna to przychodnia prywatna, gdzie można przyjść na konsultację do lekarza neurologa dziecięcego. Działa w niej Poradnia Neurologii Dziecięcej gdzie leczone są dzieci. Pracują w niej bardzo dobrzy neurolodzy z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu chorób centralnego układu nerwowego i nerwów obwodowych dzieci.

W celu umówienia się na konsultację u neurologa dziecięcego, skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

 

Źródła:
badamydzieci.pl/czym-jest-test-nova/opis-badanych-chorob/kwasica-glutarowa-typu-ii/
chorobyrzadkie.blogspot.com/2014/11/kwasica-glutarowa-typu-ii.html
orpha.net/consor/www/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=8766

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny