Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lip312018

31 Lip 2018

Jak kolostrynina wpływa na nasz mózg i skórę?

Kolostrynina to kompleks białek występujący w siarze ssaków, wydzielinie gruczołu mlecznego pojawiającej się tuż przed narodzeniem i po urodzeniu dziecka. Kolostrynina występuje w siarze w różnych ilościach, zależnie od fazy laktacji. Najwyższy poziom tych peptydów jest w siarze wydzielanej od kilku do kilkudziesięciu pierwszych godzin po porodzie. Potem jej zawartość w mleku matki stopniowo spada.

Jakie ma działanie kolostrynina?

Zapewnia ona substancje odpornościowe niewykształconemu jeszcze układowi immunologicznemu nowo narodzonego ssaka – człowieka, owcy, krowy... Przekazywane maluchowi immunoglobuliny sprawiają, że nabiera on odporności do czasu, aż sam zacznie produkować własne przeciwciała.
Kolostrynina jest przebadaną klinicznie naturalną mieszaniną białek. Jej właściwości i działanie mogą budzić podziw. Badania wskazują, że kolostrynina powstrzymuje powstawanie i zaleganie złogów beta- amyloidowych charakteryzujących różnego rodzaju otępienia i co za tym idzie wspiera ona pracę mózgu i funkcje poznawcze u ludzi. Hamuje pogarszający się stan w chorobie Alzheimera.
Substancja ta nie jest jednak cudownym lekiem, który doprowadzi do wyzdrowienia. Zmian które zaszły w mózgu, nie da się niestety jeszcze w dzisiejszych czasach cofnąć żadnym lekiem lub innym działaniem, można tylko (lub aż) spowalniać ich rozwój.
Kolostrynina ma jeszcze wiele innych właściwości. Dla przykładu substancja ta zmniejsza między innymi częstotliwość mutacji komórek związanych z tzw. stresem oksydacyjnym oraz mutacji wywołanych promieniami UVA i UVB (promieniami zawartymi w świetle słonecznym, a mającymi wpływ na powstawanie nowotworów). Zapobiega więc ona uszkodzeniom DNA w komórkach, ograniczając tym samym liczbę mutacji, prowadzących do ich zniszczenia czy nawet nowotworów. Niektóre badania wskazują , że może mieć ona też pozytywny wpływ na spowolnienie procesów starzenia się. Dzięki zabezpieczaniu komórek przed uszkodzeniami, automatycznie wydłuża się ich życie, a tym samym opóźnia się proces starzenia.

Jak kolostrynina wpływa na chorych na Alzheimera?

Polipeptyd bogaty w prolinę (kolostrynina) został początkowo zidentyfikowany jako zanieczyszczenie przy preparacji IgG2 z siary owiec. Jest to peptyd o masie cząsteczkowej 17 kDa i dużej zawartości reszt proliny (22%).
Grupy reszt prolinowych mogą się przyczyniać do oporności peptydu na degradację proteolityczną. Do niedawna kolostryninę uznawano za pojedynczy peptyd, obecnie raczej należy uznać go za grupę rożnych peptydow, objętych wspolną nazwą, wytwarzanych przez gruczoł mlekowy w celu zapewnienia optymalnego rozwoju fizjologicznego oseska. Wskazują na to wyniki ostatnich badań z użyciem chromatografi i wysokociśnieniowej, w których zidentyfikowano kolostryninę jako mieszaninę 32 niskocząsteczkowych peptydow. Wykazują one znaczną homologię do aneksyny i b-kazeiny. Wczesne badania nad aktywnością kolostryniny wykazały, że stymulował on humoralną odpowiedź immunologiczną na SRBC oraz zwiększał przepuszczalność naczyń krwionośnych w skórze świnki morskiej.
Ponadto stymulował zdolność tymocytów wrażliwych na działanie kortyzonu do indukcji reakcji przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvH). Dalsze badania wykazały, że produkty trawienia kolostryniny chymotrypsyną regulowały humoralną odpowiedź immunologiczną, reakcję nadwrażliwości typu poźnego i promowały dojrzewanie tymocytow. Kolostrynina miała aktywność kostymulacyjną w teście proliferacji tymocytów w odpowiedzi na konkanawalinę A oraz w większych dawkach, sam indukował proliferację komórek węzłów chłonnych. Kolostrynina promowała dojrzewanie prekursorowych komorek T: działał na bardzo wczesne komorki prekursorowe o fenotypie: Thy– H2+ CD3– CD4– CD8– indukując pojawienie się receptorow CD4, CD8, CD3 i ab-TCR na ich powierzchni. Przedstawiono także zdolność kolostryniny i jego aktywnych fragmentow do indukcji kilku cytokin, takich jak: IFN, TNF-a, IL-6 i IL-10. Na modelu wywołanej doświadczalnie odpowiedzi autoimmunologicznej u myszy z usuniętą grasicą, immunizowanych erytrocytami szczura, kolostrynina obniżała wytwarzanie autoprzeciwciał. Peptyd ten obniżał także odsetek dodatnich wyników reakcji Coombsa i przedłużał średnią długość życia myszy New Zealand Black. Dane te sugerują możliwość zastosowania kolostryniny w leczeniu chorob autoimmunologicznych u ludzi. Ostatnio, kolostrynina (w postaci tabletek o nazwie ColostrininÒ) został poddany probom klinicznym u pacjentów z chorobą Alzheimera. Wyniki wykazały, że preparat poprawia funkcje poznawcze i codzienną aktywność chorych. Sugeruje się, że korzystne działanie kolostryniny/ColostrininÒ obserwowane u pacjentow z chorobą Alzheimera, może być spowodowane m.in. hamowaniem nadmiernego wytwarzania tlenku azotu.

Jak kolostrynina zapobiega chorobom skóry?

Badanie z 2006 roku opublikowane na łamach Journal of Experimental Therapeutics and Oncology wskazuje, że kolostrynina może mieć wpływ na proces starzenia – poprzez obniżenie częstotliwości samoistnych i indukowanych mutacji DNA komórek. Takie zmiany DNA związane są z procesem starzenia. Badanie przeprowadzone na komórkach ludzkich i komórkach chomików, poświęcone było wpływowi kolostryniny na częstotliwość określonych mutacji DNA występujących samoistnie i pod wpływem różnorodnych czynników chemicznych i fizycznych. W komórkach poddanych stresowi oksydacyjnemu, kolostrynina obniżyła częstotliwość mutacji wywołanych przez reaktywne formy tlenu (ROS), zależnie od dawki kolostryniny, prawie do poziomu tła. W podobny sposób kolostrynina obniżyła częstotliwość mutacji spowodowanych dwoma czynnikami mutagennymi – metanosulfonianem metylu i mitomycyną (ten ostatni związek stosowany jest w chemioterapii nowotworów). Warty odnotowania jest fakt, że kolostrynina obniża częstotliwość mutacji wywołanych promieniami UVA i UVB. Te szkodliwe promienie zawarte są w naturalnym świetle słonecznym. Promienie UVA odgrywają rolę w powstawaniu złośliwego czerniaka, a promienie UVB są główną przyczyną kolczystokomórkowego raka skóry. Istnieją przypuszczenia, że kolostrynina wykazuje działanie zwalczające mutacje, dzięki wielu mechanizmom, redukując ilość reaktywnych form tlenu wewnątrz komórek, zapobiegając uszkodzeniom DNA, a także zwiększając skuteczność naturalnych mechanizmów naprawy DNA.

Skąd czerpać kolostryninę?

Jak już wcześniej napisaliśmy kolostrynina to kompleks białek występujący w siarze ssaków, wydzielinie gruczołu mlecznego pojawiającej się tuż przed narodzeniem i po urodzeniu dziecka. Zatem noworodki i niemowlęta karmione piersią dostaną ją z mlekiem matki.
W przypadku osób dorosłych karmienie mlekiem matki jest niemożliwe więc takie osoby powinny sięgną po suplement diety zawierający siarę. Bardzo skuteczne suplementy diety wpływające na organizm człowieka to te zrobione na bazie colostrum bovitum.

W celu umówienia się na konsultację u chirurga onkologa, neurologa, lekarza rodzinnego, skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do lekarza specjalisty bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz specjalista leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny