Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Sie122017

12 Sie 2017

Rak żołądka - złośliwy nowotwór układu pokarmowego

Co to jest rak żoładka?

Rak żołądka jest nowotworem złośliwym, który może występować w różnych postaciach. Objawia się częstymi wymiotami, krwią w stolcu, spadkiem masy ciała. Statystyki medyczne dotyczące raka żołądka budzą duże nadzieje wśród lekarzy, gdyż częstość jego występowania od kilku lat systematycznie spada.
Niestety, u mężczyzn rak żołądka jest nadal na piątym miejscu pod względem częstości zachorowań, u kobiet natomiast zajmuje miejsce siódme. Gdy zestawi się przyczyny zgonu, rak żołądka jest trzecią przyczyną zgonu mężczyzn i piątą u kobiet.
Niestety, nowotwory żołądka są zazwyczaj wykrywane w późnej fazie ich zaawansowania, kiedy leczenie jest znacznie utrudnione lub czasem wręcz niemożliwe. Ważne jest zatem zwrócenie uwagi na pewne niepokojące objawy, które mogą nasunąć nam podejrzenie choroby nowotworowej. Warto pamiętać, że podobnie jak we wszystkich nowotworach, wczesne wykrycie daje bardzo duże nadzieje, zarówno co do e, jak i przeżycia oraz komfortu funkcjonowania pacjenta.

Rak żołądka - jakie są przyczyny raka żołądka?

Znając przyczyny występowania poszczególnych nowotworów istnieje szansa, że ulegną wyeliminowaniu niektóre czynniki, które w znaczący sposób zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworu – warto jednak wspomnieć, że prewencja pierwotna ( zapobieganie wystąpienia choroby), nie zawsze przynosi satysfakcjonujące efekty. Które czynniki ryzyka wystąpienia raka żołądka są istotne w jego patogenezie?
Dużą rolę w rozwoju raka żołądka przypisuje się gram – ujemnej bakterii Helicobacter pylori. To poważny problem, bowiem szacuje się, że w Polsce zakażonych jest nawet 80% dorosłych oraz 30% dzieci. Bakteria ta kolonizuje głównie dalszy odcinek żołądka – część odźwiernikową. Niskie pH żołądka (spowodowane wydzielaniem kwasu solnego) działa bakteriobójczo na większość bakterii, które dostają się do jego wnętrza. Mechanizm ten nie zwalcza jednak infekcji Helicobacter pylori – która przyczyniając się do ciągłego stanu zapalnego, może działać stymulująco na komórki nowotworowe. Dodatkowo, Helicobacter pylori ma również znaczenie w patogenezie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Ryzyko rozwoju raka żołądka nie zależy jednak tylko od zakażenia bakterią – dużą rolę przypisuje się diecie – zawartość środków konserwujących, azotynów oraz soli działa drażniąco na śluzówkę żołądka. Zaznacza się również dużą rolę spożywania produktów wędzonych. Części raków żołądka towarzyszy niedokwasota (hipochlorhydria). Podobnie jak w przypadku innych nowotworów, palenie tytoniu zwiększa ryzyko zachorowania na raka żołądka

Rak żołądka – jakie są objawy raka żołądka?

Do wczesnych objawów raka żołądka zalicza się:

 • bóle w nadbrzuszu lub śródbrzuszu (objaw niestały, zwykle związany ze spożyciem posiłku, niezbyt nasilony). Ból ciągły może być objawem naciekania tkanek poza żołądkowych; utrata łaknienia,
 • okresowe nudności lub wymioty to często spotykane objawy raka żołądka zwłaszcza przy guzach umiejscowionych obwodowo smoliste stolce (15% chorych),
 • ubytek masy ciała, chudnięcie i postępujące wyniszczenie organizmu,
 • zaburzenia połykania (dysfagia) w guzach żołądka umiejscowionych w okolicy wpustu,
 • krwawe wymioty występują u 10-15% chorych na raka żołądka,
 • u niektórych chorych objawy nowotworu żołądka występują w postaci krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Jakie są symptomy i objawy zaawansowanego raka żołądka?

W badaniu przedmiotowym odchylenia pojawiają się zwykle dość późno. Objawy raka żołądka, który jest już zaawansowany to guz wyczuwalny  przez powłoki, wodobrzusze, powiększony węzeł w lewym dole nadobojczykowym (Virchowa), powiększenie wątroby, guz przerzutowy do jajnika, żółtaczka, wysięk do jamy opłucnej, wyczuwalny per rectum naciek (próg Blumera). Stwierdzenie któregoś z wymienionych symptomów i dolegliwości świadczy zwykle o zaawansowanym stadium raka żołądka, które może uniemożliwiać radykalne leczenie. Przerzuty otrzewnowe do miednicy mogą być wyczuwalne badaniem per rectum. Szerzenie się zmian chorobowych na wątrobę może prowadzić do jej powiększenia. Przerzuty raka do węzłów chłonnych można stwierdzić badaniem dołu nadobojczykowego, dołu pachowego lub okolicy pępka. Objawem zaawansowanego raka żołądka może być wodobrzusze. Objawy neurologiczne mogą być związane z przerzutami do centralnego układu nerwowego, a występowanie żółtaczki z przerzutami do wątroby. Powiększający się guz wrastający do światła żołądka może powodować zaburzenia przechodzenia treści pokarmowej do dwunastnicy, a naciek śródścienny upośledza aktywność motoryczną żołądka. Wobec braku charakterystycznych wczesnych objawów raka żołądka należy podkreślić konieczność jak najwcześniejszego kierowania na badania gastroskopowe chorych zgłaszających się z objawami dyspeptycznymi w celu wykluczenia wczesnej postaci raka żołądka. Gastroskopia to metoda umożliwiająca wykrycie wczesnego raka żołądka i różnicowanie ze zmianami przedrakowymi. Daje możliwość pobrania wycinków do badania histopatologicznego. Czułość endoskopii dla raka żołądka przekracza 90%. Błędem jest długotrwałe stosowanie leków przeciwwrzodowych czy przeciwbólowych bez wyjaśnienia przyczyny niepokojących symptomów i dolegliwości.

Rak żołądka – jak przebiega rozpoznanie raka żołądka?

W początkowej fazie nowotwór może nie powodować żadnych nieprawidłowości w podstawowym badaniu przeprowadzonym przez lekarza. Dolegliwości zgłaszane przez pacjenta (z których najczęstszymi są ból brzucha, nudności, wymioty) są niecharakterystyczne i również nie pozwalają na postawienie diagnozy.
Jeśli jednak na podstawie zgłaszanych przez pacjenta objawów lekarz podejrzewa obecność procesu chorobowego w żołądku, niezbędne jest wykonanie gastroskopii.
Badanie to jest podstawową procedurą wykonywaną u pacjentów z patologicznymi objawami ze strony przewodu pokarmowego. Gastroskopia pozwala uwidocznić przełyk, żołądek i dwunastnicę od środka. Jeśli podczas badania lekarz zauważa zmianę chorobową w obrębie błony śluzowej, pobiera wycinki z podejrzanej zmiany (wykonuje biopsję) i przekazuje je do badania histopatologicznego.
Badanie histopatologiczne wykonywane jest przez patomorfologa, który pod mikroskopem ocenia wycięte fragmenty tkanki. Tylko na podstawie stwierdzenia obecności komórek nowotworowych w pobranych wycinkach można rozpoznać raka.
Jeśli postawiono diagnozę raka żołądka, należy przeprowadzić dalsze badania, które pozwolą ocenić stopień jego zaawansowania. Badaniami tymi są:

 • USG jamy brzusznej
 • endosonografia (rodzaj badania USG, w którym specjalnie przystosowana sonda USG wprowadzana jest przez jamę ustną, dalej przez przełyk aż do żołądka i dwunastnicy)
 • tomografia komputerowa,
 • rezonans magnetyczny,
 • zdjęcie RTG klatki piersiowe,
 • tomografia pozytonowa (PET).

Badania te pozwalają lekarzom ocenić:

 • rozmiar guza i głębokość naciekania ściany żołądka,
 • czy guz nacieka inne narządy jamy brzusznej,
 • czy obecne są przerzuty w węzłach chłonnych bądź przerzuty odległe (np. w płucach, kościach).

Ocena stopnia zaawansowania nowotworu pozwala wybrać odpowiednią formę terapii oraz ocenić rokowania pacjenta. W badaniach ogólnych często obecna jest anemia (następstwo krwawienia z guza) oraz dodatni wynik testu na obecność krwi utajonej w kale.

Rak żołądka - jak przebiega leczenie raka żołądka?

Rodzaj terapii jest uzależniony od stopnia zaawansowania nowotworu. Ale jedynym sposobem leczenia, który daje szansę całkowitego wyleczenia, jest operacja – polega ona na usunięciu żołądka (lub jego znacznej części) i okolicznych węzłów chłonnych. U niektórych chorych po operacji konieczne jest leczenie uzupełniające, czyli chemioterapia. Niestety, skuteczność tego rodzaju leczenia wciąż nie jest wysoka ze względu na specyficzną budowę nowotworów żołądka.
Wczesne ogniska raka żołądka ograniczone do błony śluzowej (wczesny rak żołądka) można leczyć metodą endoskopową, np. mukozektomią, czyli poprzez wycięcie błony śluzowej. W przypadkach bardzo zaawansowanych (gdy nie jest możliwe doszczętne wycięcie raka) poza chemioterapią zaleca się często tzw. chirurgiczne leczenie paliatywne. Polega ono na wykonaniu zespolenia zdrowej części żołądka z jelitem cienkim, co umożliwia swobodne przechodzenie jedzenia z żołądka do jelit, z pominięciem miejsca, gdzie znajduje się guz nowotworowy.

Rak żołądka – gdzie do onkologa?

Jest wielu specjalistów zajmujących się leczeniem raka żołądka. Jedną z najlepszych przychodni  onkologicznych  w Warszawie jest  Onkolmed Lecznica Onkologiczna, gdzie w Poradnii Nowotworów Układu Pokarmowego przyjmują bardzo dobrzy specjaliści.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa, chemioterapeuty, chirurga skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny