Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Maj152018

15 Maj 2018

Czy chemoembolizacja wątroby jest dla ciebie?

Co to jest chemoembolizacja wątroby?

Zabieg chemoembolizacji polega również na podaniu specjalnych mikrocząsteczek które wcześniej wysyca się lekiem przeciwnowotworowym, powoli uwalniających lek bezpośrednio do guza co pozwala uniknąć nasilonych efektów ubocznych które występują przy podaniu dożylnym. Zadowalający efekt uzyskuje się u ok. 50% chorych po jednym zabiegu. Zabiegi można powtarzać.

Kto kwalifikuje się do zabiegu chemoembolizacjii wątroby?

Do zabiegu chemoembolizacji wątroby kwalifikują się chorzy z nieresekcyjnymi guzami pierwotnymi wątroby, rakiem przewodów żółciowych, jak również przerzutami, w szczególności z jelita grubego. Chemoembolizacja przeznaczona jest również dla chorych zakwalifikowanych do przeszczepu wątroby, ponieważ przedłuża im życie i pozwala doczekać tego zabiegu.

Najczęstszą postacią pierwotnego nowotworu wątroby jest rak wątrobowokomórkowy (HCC), który stanowi około 90% guzów. Pod względem częstości zachorowań na świecie, pierwotny rak wątroby znajduje się na piątym miejscu wśród ogólnej liczby nowotworów. Dominującymi czynnikami ryzyka nowotworu są: wirusowe zapalenia wątroby typu B i C, marskość wątroby, uszkodzenie alkoholowe, choroby metaboliczne wątroby. Trzykrotnie częściej występuje u mężczyzn. Szacuje się, że w Polsce istnieje od 1500 do 6000 nowych rozpoznań rocznie, a jedynie około 10-20% z tych chorych kwalifikuje się do operacyjnego usunięcia zmiany.

Najlepszymi kandydatami do leczenia chemoembolizacją są chorzy w pośrednim stadium zaawansowania HCC, tj. B według BCLC (z zachowaną czynnością wątroby, z wieloogniskowym, bezobjawowym guzem, bez zajęcia naczyń oraz bez pozawątrobowego rozsiewu). Dotyczy to 30-40% wszystkich przypadków HCC. Spodziewane 3-letnie przeżycie przekracza 50% przypadków.

Pierwotne nowotwory wątroby występują około 30 razy rzadziej niż zmiany przerzutowe. Na świecie co roku rozpoznawanych jest ok. 200000 nowych zachorowań na raka jelita grubego z przerzutami w wątrobie. Chorzy z takimi przerzutami mają złe rokowania: 1- i 3-letnie przeżycia rzędu 31% i 2,6%. Wykonie operacji jest możliwe w niewielu przypadkach. Większość chorych poddawanych jest chemioterapii ogólnoustrojowej. Irynotekan (cytostatyk) jest lekiem pierwszego i drugiego rzutu w leczeniu raka jelita grubego. U chorych, u których skończyły się możliwości terapeutyczne lub pomimo stosowania chemioterapii ogólnoustrojowej nastąpiła progresja choroby, należy rozważyć możliwość dołączenia chemoembolizacji wątroby. Aktualne możliwości technologiczne pozwalają na „ładowanie” mikroskopijnych, rzędu 40 µm, partykuł Irinotekanem.

Czy chemoembolizacja wątroby niesie za sobą powikłania?

Do objawów ubocznych chemoembolizacji wątroby, które występują u większości pacjentów, należy zespół poembolizacyjny. Może się on rozpocząć już pod koniec zabiegu lub też po powrocie chorego na oddział. Do jego objawów należą: ból w okolicy wątroby, nudności, wymioty oraz gorączka, trwające zwykle od 24 godzin do około 3 dni, stopniowo zmnniejszając nasilenie. Przez ten okres chory zwykle monitorowany jest w szpitalu, podawane są leki przeciwbólowe, przeciwwymiotne, przeciwgorączkowe, a także chory jest odpowiednio nawadniany.

Chemoembolizacja wątroby jest procedurą bezpieczną. Powikłania, które występują bardzo rzadko, można podzielić na dwie grupy:

a) związane z badaniem angiograficznym, jak:

 • krwiak po nakłuciu tętnicy,
 • rozwarstwienie tętnicy,
 • infekcja,
 • niewydolność nerek,
 • alergia na kontrast.

b) specyficzne dla chemoembolizacji, jak:

 • martwica pęcherzyka żółciowego,
 • ropień wątroby,
 • zawał wątroby,
 • krwawienie z guza,
 • niewydolność wątroby,
 • wypadanie włosów.

Gdzie udać się do chirurga onkologa?

 

W celu umówienia się na konsulatcję do onkologa skontaktuj się z Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny