Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Cze282018

28 Cze 2018

Na czym polega operacyjne leczenie raka odbytu?

Wycięcie odbytu to najczęściej stosowana metoda leczenia raka odbytu, która czasem bywa łączona z chemioterapią i radioterapią, w ramach leczenia skojarzonego. Rak odbytu jest najczęściej występującym rodzajem nowotworów jelita grubego (ok. 50%), rozwijającym się częściej u mężczyzn niż u kobiet. Powstaje najczęściej na podłożu zmian polipowatych, przewlekłych stanów zapalnych i czynników genetycznych. Rozwojowi raka odbytu sprzyjają także czynniki środowiskowe, takie jak: niewłaściwa dieta, nieodpowiedni styl życia, palenie papierosów.

Jakie są najczęstsze operacje usunięcia odbytu?

Radykalną, ale i najskuteczniejszą, metodą leczenia nowotworu końcowego odcinka jelita grubego jest wycięcie odbytu. Podczas operacji usuwa się nie tylko zmieniony nowotworowo fragment, ale i przylegające do niego okolice, szczególnie tkanką okołoodbytniczą zawierającą węzły chłonne i nacieki nowotworowe. Do najczęściej wykonywanych zabieg usunięcia odbytu należą:

  • amputacja brzuszno-kroczowa sposobem Miles'a - polega ona na wycięciu całej odbytnicy wraz ze zwieraczami odbytu. Najczęściej wykonuje się ją od guzów znajdujących się w dolnym odcinku odbytnicy,
  • resekcja przednia odbytnicy sposobem Dixona - wykonuje się ją najczęściej w przypadku guza znajdującego się w górnej i środkowej części odbytnicy. Za pomocą brzusznego wycięcia odbytnicy może być leczone aż 85% przypadków nowotworów odbytu,.

Czasem, aby zaoszczędzić zwieracze, stosuje się napromieniowanie przedoperacyjne. Wykorzystanie radioterapii pomaga także zmniejszyć masę guza i ograniczyć występowanie wznowień raka odbytnicy.

Jak przebiega amputacja brzuszno – kroczowa odbytnicy (APR)?

Zabieg ten wymaga resekcji większej części odbytnicy od strony otwartej jamy brzusznej i usunięcia odbytu wraz z kanałem odbytu od strony krocza. W przypadku APR konieczne jest wykonanie stałej stomii (sztucznego odbytu). Operacja jest wykonywana w sytuacji, gdy guz jest położony bardzo nisko w odbytnicy i nie ma możliwości zachowania zwieraczy odbytu.
Klasyczny sposób wykonywania APR wiązał się z gorszymi wynikami w stosunku do niskiej przedniej resekcji odbytnicy. Wiąże się to z trudnością usunięcia dystalnej części odbytnicy od strony krocza. Warstwa mezorektum (tłuszcz okołoodbytniczy) jest bardzo cienka w końcowym odcinku odbytnicy i usumięcie tej części jelita wraz z całym mezorektum jest bardzo trudne i zwiększa częstość perforacji odbytnicy lub dodatniego marginesu radialnego (CRM). W związku z tym coraz częściej APR wykonywana jest dwuetapowo. Po wypreparowaniu esicy i brzusznej części odbytnicy oraz po wytworzeniu stomii zamykana jest rana brzuszna, a chory jest obracany do pozycji „na brzuchu”. Pozycja ta umożliwia dokładniejsze wypreparowanie dolnej części odbytnicy oraz kanału odbytu i usunięcie całego mezorektum. Ten rodzaj resekcji nazywa się techniką „cylindryczną”.

Jak przebiega resekcja przednia odbytnicy (AR)?

Zabieg jest wykonywany u chorych, u których istnieje możliwość zachowania zwieraczy odbytu i ciągłości jelita grubego. Jest to wykonalne, gdy istnieje możliwość zachowania przynajmniej 1 cm dolnego odcinka odbytnicy powyżej kanału odbytu wolnego od nowotworu. Zabieg ten nie wymaga wykonania stałej stomii.
Operacja jest w całości wykonywana od strony brzucha. Po usunięciu odcinka odbytnicy zawierającego guz następuje zespolenie jelita, najczęściej za pomocą szwu mechanicznego (staplera). Odbytnica powinna być resekowana wraz z całością otaczającego ją tłuszczu (tzw. resekcja mezorektalna). Usunięty odcinek odbytnicy powinien zawierać guz oraz margines jelita wolnego od nowotworu: proksymalny > 5 cm; dystalny > 1.5 cm. Wadą bardzo niskich resekcji przednich jest występujący u wielu chorych niekorzystny efekt czynnościowy (tzw. zespół resekcji przedniej), który obejmuje nietrzymanie stolca i gazów, częste oddawanie stolca, naglące parcia i nieodróżnianie potrzeby oddania gazów od potrzeby oddania stolca. Wykonanie w trakcie resekcji przedniej zbiornika jelitowego w kształcie litery J zmniejsza nasilenie tego zespołu. Rozejście się zespolenia jest najgroźniejszym powikłaniem resekcji przedniej. Wyłonienie profilaktycznej stomii zmniejsza ryzyko groźnych dla życia konsekwencji tego powikłania.
Operacja Hartmanna jest odmianą resekcji przedniej i polega na wykonywaniu stomii zamiast połączenia jelitowego. Pozostawia się zwieracze z zamkniętym kikutem odbytnicy. Zabieg ten wykonuje się u chorych z dużym ryzykiem powikłań (np. operacja w trybie nagłym).

 

W celu umówienia się na konsultację w Poradni Nowotworów Układu Pokarmowego skontaktuj się zplacówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny