Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Paź172018

17 Paź 2018

Co to jest badanie potwierdzające zachorowanie na raka prostaty?

Na czym polega test CNI?

Badanie CNI (Copy Number Imbalance) polega na pobraniu od Pacjenta próbki krwi i analizy pod kątem występowania nowotworu - wykrywanie raka z próbki krwi. W każdym momencie, w naszej krwi płynie ok. 150 milionów fragmentów DNA - innowacyjna metoda, opracowana przez Chronix Biomedical, pozwala na sekwencjonowanie całego genotypu człowieka i wychwytywanie nadmiaru lub ubytków fragmentów DNA (ang.: „gains and losses”) pochodzących z komórek nowotworowych. Dzięki temu, analizowany jest cały organizm człowieka, zamiast poszczególnych części ciała, jak to ma miejsce w przypadku biopsji tkankowej i technik radiologicznych. Wynik Testu CNI określa obecność raka u badanej osoby i jego stopień zaawansowania.

Sekwencjonowanie Nowej Generacji (Next Generation Sequencing, NGS) – to metoda, która pozwoliła naukowcom na ustalenie sekwencji całego ludzkiego genomu. Obecnie takie „mapowanie” DNA można stosować w odniesieniu do krążącego we krwi DNA, uwalnianego z krążących komórek lub wolnego pozakomórkowego DNA, (cfDNA – ang. cell-free DNA). cfDNA to krótkie fragmenty chromosomalnego DNA, znajdujące się w krwioobiegu. Fragmenty cfDNA pochodzą z umierających komórek.
Ocena CNI może być skutecznym badaniem przesiewowym w kierunku występowania nowotworu oraz badaniem określającym, czy zabieg chirurgiczny usunął całkowicie nowotwór lub czy nastąpił nawrót choroby nowotworowej. Ocena następuje na podstawie badań przeprowadzonych w odstępach czasowych.
Testy Chronix Biomedical pozwalają na wykrycie raka nawet w jego wczesnej fazie. Badania kliniczne udowodniły ich bardzo wysoką skuteczność, np. w przypadku raka prostaty i raka piersi wynosi ona ok. 92 – 94% (czułość 0,87 – 0,95; specyficzność 0,89 – 0,97). Badanie obarczone jest zatem jedynie niewielkim ryzykiem uzyskania fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich wyników.
Jest szczególnie wskazane dla pacjentów z grup ryzyka (zagrożonych genetycznie rakiem), mężczyzn z podwyższonym PSA (zagrożonych rakiem prostaty), lub kobiet z zagrożeniem raka piersi, a także dla pacjentów przechodzących leczenie onkologiczne lub pozostających w remisji (monitorowanie).

Co to jest badanie potwierdzające zachorowanie na raka prostaty?

Badanie potwierdzające (tzw. Test Drugiej Opinii), jako dodatkowe badanie diagnostyczne, stosowane po stwierdzeniu podniesionego lub ewoluującego poziomu PSA. Wynik badania może pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji o ewentualnym leczeniu lub dalszym diagnozowaniu w kierunku raka prostaty. Test CNI Second Opinion może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji i dolegliwości z nią związanych oraz uboczne skutki, które zabieg biopsji może powodować.
Badania przesiewowe PSA mają niską dokładność i często prowadzą do błędnej diagnozy – w przypadku prostaty 80% biopsji (4 na 5 zabiegów) jest niepotrzebnych, gdyż podwyższony poziom PSA nie był spowodowany rakiem prostaty a jedynie na przykład stanem zapalnym. Dzięki produktom Chronix Biomedical i dołączenia genetycznego badania krwi do protokołu przesiewowego, możemy zwiększyć dokładność obecnej praktyki diagnostycznej, wzmacniając wczesne wykrywanie nowotworów.

Dlaczego powinienem przeprowadzić test?

Jeżeli wynik badania w kierunku obecności nowotworu prostaty firmy Chronix (CNI Second Opinion)jest pozytywny, to znaczy, że istnieje dowód na występowanie we krwi fragmentów DNA raka prostaty. A więc istnieje statystyczne prawdopodobieństwo na występowanie nowotworu prostaty i należy zaplanować biopsję. Jeżeli wynik badania jest negatywny, to istnieją mocne dowody, że podwyższony poziom PSA we krwi występował z powodu innego schorzenia, a nie raka prostaty. (Stan przednowotworowy [PIN] nie jest tak dokładne diagnozowany).
Wynik badania może być ujemny również dlatego, że guz jest zbyt mały lub jest w stanie przednowotworowym, co uniemożliwia wykrycie nawet podczas biopsji tkankowej. Twój lekarz prowadzący może zlecić ponowne badanie w ciągu najbliższych czterech do sześciu miesięcy.

Co powinienem zrobić gdy wynik testu jest pozytywny?

Jeśli wynik badania w kierunku występowania raka prostaty firmy Chronix (CNI Second Opinion) jest pozytywny, tzn. jeśli są dowody na występowanie we krwi DNA powiązanego z rakiem prostaty, to istnieje statystyczne prawdopodobieństwo na wystąpienie raka prostaty i te wyniki są podstawą do zaplanowania potwierdzającej biopsji.
Jeśli wynik biopsji na obecność komórek nowotworowych jest dodatni, ważnym elementem określającym możliwości leczenia jest zrozumienie, jak daleko nowotwór się rozwinął, tzn. stopień zaawansowania nowotworu.

 

W celu umówienia się na konsultację u onkologa, urologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do lekarza specjalisty bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz specjalista leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny