Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Paź032018

03 Paź 2018

Jakie są najczęstsze mięsaki tkanek miękkich u dorosłych?

Co to są mięsaki tkanek miękkich?

Mięsaki tkanek miękkich stanowią grupę litych nowotworów wywodzących się z komórek pochodzenia mezenchymalnego (włóknista tkanka łączna, tkanka tłuszczowa, naczyniowa, maziówka, tkanka mięśniowa gładka i poprzecznie prążkowana oraz komórki towarzyszące nerwom).

Jakie są najczęstsze mięsaki tkanek miękkich u dorosłych?

Poniżej w tabeli przedstawiamy jakie występują mięsaki tkanek miękkich wraz ich częstotliwością.

Rodzaj mięsaka

Częstotliwość występowania

Mięśniakomięsak gładkokomórkowy
15-25%

Tłuszczakomięsak
 10-15%

Niezróżnicowany mięsak pleomorficzny, bliżej nie określony (MFH = złośliwy guz fibroblastyczny)
 15-25%

Mięsak maziówkowy
6-10%

GIST
3-5%

Złośliwy nowotwór osłonek nerwów obwodowych (MPNST)
3-5%

Włókniakomięsak
2-3%

Naczyniakomięsak
2-3%

Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy
~ 2%

Mięsak podścieliska endometrium
1-2%

Mięsak nabłonkowaty
~ 1%

Mięsak jasnokomórkowy
~ 1%

Mięsak pęcherzykowy
~ 1%

Samotne guzy włókniste (SFTs)
~ 1%

Guz desmoidalny / agresywna fibromatoza
< 1%

Włókniakomięsak guzowaty skóry
< 1%     

 
Jak wygląda leczenie się mięskaki tkanek miękkich?

Leczenie mięsaków tkanek miękkich uzależnione jest od typu nowotworu, jego lokalizacji oraz stopnia zaawansowania choroby. Terapia zwykle charakter skojarzony – leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia. Postawą, u większości chorych, jest chirurgiczne usunięcie guza. W przypadku mięsaków kości leczenie nastawione jest na jak najmniejsze okaleczenie chorego, poprzez zastąpienie usuniętego fragmentu kości przeszczepem kostnym lub endoprotezą. W przypadkach, gdy leczenie oszczędzające jest niemożliwe do przeprowadzenia, wykonywana jest amputacja kończyny. Bardzo istotnym aspektem leczenia jest także systematyczna rehabilitacja chorych, która powinna być wdrażana jeszcze przed leczeniem chirurgicznym i możliwie szybko po jego przeprowadzeniu.
Rokowanie w przebiegu mięsaków tkanek miękkich uzależnione jest od wielu czynników. Wpływa na nie przede wszystkim stopień złośliwości histologicznej guza, wielkość i lokalizacja guza, obecność lub brak przerzutów, doszczętność leczenia chirurgicznego oraz wystąpienie wznowy choroby.

 

W celu umówienia się na konsultację u chirurga onkologa w Poradni Noowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny