Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Sie172017

17 Sie 2017

Oponiak mózgu - łagodny guz mózgu

Co to jest oponiak mózgu?

Oponiak mózgu to łagodny guz mózgu - złośliwych jest tylko około 5 procent oponiaków mózgu. Oponiak mózgu może się utworzyć z komórek opony pajęczej, opony twardej, z ziarnistości pajęczynówki, rzadziej z opony miękkiej lub okołonaczyniowej tkanki łącznej. Oponiaki występują głównie śródczaszkowo, rzadziej w obrębie kanału kręgowego. Jakie są objawy oponiaka? Jak leczy się oponiaki?
Oponiaki mózgu najczęściej występują u pacjentów pomiędzy 40. a 70. rokiem życia, dwa razy częściej te guzy mózgu występują u kobiet. W wieku średnim ten stosunek sięga nawet 3:1, a w przypadku oponiaków mózgu kanału kręgowego nawet 6:1. Częstsze występowanie oponiaków mózgu u kobiet sugerować mogłoby wpływ hormonów płciowych na rozwój guza. Oponiaki mózgu to nowotwory mózgu bardzo rzadko występujące u dzieci (1,5 procenta wszystkich przypadków). Oponiaki lokalizują się głównie w okolicy sierpa mózgu (wypustki opony twardej przebiegającej w płaszczyźnie pionowej), okolicy kości klinowej i siodła tureckiego.

Oponiak mózgu - Jakie są czynniki ryzyka wystąpienia oponiaka mózgu?

Do czynników, które zwiększają ryzyko zachorowania na oponiaka mózgu należą geny i napromieniowanie. Istnieją podejrzenia, że wpływać na pojawienie się oponiaków mózgu mogą hormony i infekcje wirusowe, ale jak na razie nie udało się tego potwierdzić.

Oponiak mózgu - jakie są przyczyny oponiaka mózgu?

Etiologia oponiaka mózgu pozostaje nieznana. W części przypadków rozwój oponiaka mózgu może być związany z terapeutycznym napromienianiem głowy, na przykład z powodu grzybicy owłosionej skóry głowy lub innego pierwotnego nowotworu mózgu, przy czym radioterapia guza mózgu poprzedza wystąpienie objawów klinicznych związanych z omawianym nowotworem o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Oponiaki mózgu indukowane napromienianiem cechują:

 • niska średnia wieku chorych,
 • brak typowej dla oponiaków mózgu sporadycznych typowej przewagi płci żeńskiej,
 • większa niż przeciętna dla całej grupy tych guzów częstość postaci histologicznych o II i III stopniu złośliwości.

Wyniki niektórych badań wskazują na pewną rolę steroidowych hormonów płciowych jako czynnika mającego wpływ na częstsze występowanie oponiaków mózgu u kobiet.
Oponiak mózgu jest guzem mózgu, na którego najczęociej chorują ludzie w 6. i 7. dekadzie życie, kobiety dwukrotnie częściej od mężczyzn. U dzieci oponiaki mózgu stanowią od 1,5% do 4,3% nowotworów OUN.

Oponiak mózgu - jakie są objawy i przebieg oponiaka mózgu?

W chwili obecnej trwają kolejne badania nad czynnikami, które mogą być odpowiedzialne za powstanie oraz rozrost oponiaków mózgu.
Wiadomo, iż czynnikami za to odpowiedzialnymi są z całą pewnością:

 • czynniki genetyczne,
 • żeńskie hormony płciowe (powierzchnia komórek oponiaków mózgu zawiera wiele,
 • różnego rodzaju typów receptorów dla oponiaków mózgu),
 • infekcje wirusowe,
 • promieniowanie jonizujące (przy długotrwały i bardzo silnym natężeniu),
 • radioterapia i wiele innych.

Cały czas trwają badania nad nowymi czynnikami oraz zmianami w organizmie człowieka (pochodzenia naturalnego oraz nabytego) na powstawanie oraz bardzo szybki rozrost oponiaków mózgu.
W większości przypadków oponiaki mózgu to nowotwory niezłośliwe mózgu (I stopień złośliwości zgodnie z klasyfikacją WHO) ale zdarzają się wyjątki nowotworu i przyjmuje on II i III stopień złośliwości (złośliwe oponiaki mózgu dają bardzo odległe przerzuty mi. in. do nerek, płuc, kości czy węzłów chłonnych).
Oponiaki maja tendencje do zajmowania trudno dostępnych dla chirurgii miejsc przez co nie ma możliwości ich dokładnego całkowitego usunięcia. Warto podkreślić, iż usunięcie nowotworu nie daje pewności iż on nie odrośnie.
Wśród objawów charakterystycznych dla oponiaków mózgu wyróżniamy nagle pojawiające się bardzo silne bóle głowy, zawroty głowy, niedowłady, drętwienia i mrowienia twarzy, problemy z czuciem, smakiem, zapachem, węchem, napady padaczkowe i wiele innych. Jest to związane z miejscem położenia guza.

Oponiak mózgu - jak przebiega diagnostyka oponiaka mózgu?

W diagnostyce oponiaka mózgu wykorzystuje się badania:

 • tomografia komputerowa,
 • rezonans magnetyczny,
 • EEG,
 • badanie dna oka,
 • RTG,
 • spektroskopia MRS,
 • Angiografia,
 • Badania krwi.

Oponiak mózgu - jak przebiega leczenie oponiaka mózgu?

Oponiak całkowicie bezobjawowy – pacjenci nie są poddawani zabiegom leczniczym. Postępowanie koncentruje się na skrupulatnej obserwacji. Jeśli guz nie rośnie nie ma konieczności ingerowania.
Guz dający objawy – rosnący – taki stan rzeczy jest widoczny na regularnie powtarzanych badaniach obrazowych. Leczeniem z konieczności jest całkowite, doszczętne wycięcie zmiany na oddziale neurochirurgicznym. Operacja taka wiążę się jednak z ryzykiem odnowienia się schorzenia, z tego powodu pacjenci poddawani są regularnym kontrolom za pomocą badań obrazowych przez wiele lat.
Jeśli nie ma możliwości wycięcia guza w sposób doszczętny lub jeśli stwierdzana jest jego znaczna złośliwość stosuje się leczenie uzupełniające w postaci radioterapii.
Gamma knife – nóż gamma, to stosunkowo nowa metoda lecznicza i nie jest jeszcze powszechnie używana do usuwania oponiaków mózgu. Można z jej zastosowaniem pozbyć się guzów zlokalizowanych w obrębie głowy i kręgosłupa. Wykorzystuje ona promienie kobaltowe. Jest niezwykle precyzyjna. Zabieg z jej zastosowaniem pochłania od 2 minut do maksymalnie dwóch godzin, co jest znacznie mniej obciążające dla chorego niż tradycyjna operacja neurochirurgiczna pochłaniająca od kilku do kilkunastu godzin. Zastosowanie noża gamma to metoda dla pacjenta całkowicie bezbolesna. W trakcie przeprowadzania naświetlania leży i słucha muzyki, a następnie od razu powraca do swoich działań, gdyż ta nieinwazyjna metoda nie powoduje naruszenia czaszki.
Chemioterapia nie znajduje zastosowania w leczeniu oponiaków mózgu.

Oponiak mózgu - gdzie jest bardzo dobry onkolog neurochirurg?

Jest wiele placówek medycznych gdzie można pójść na konsultację. Jednym z nich jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie gdzie w Poradnii Neurochirurgii Ogólnej i Onkologicznej konsultują najlepsi specjaliści w dziedzinie neurochirurgii.

W celu umówienia się na konsultację u neurologa, neurochirurga skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny