Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Sie302017

30 Sie 2017

Guzy mózgu i nowotwory OUN u dzieci

Co to są guzy i nowotwory mózgu u dzieci?

Guzy mózgu u dzieci oraz nowotwory układy nerwowego OUN występujące w wieku dziecięcym różnią się zdecydowanie od nowotworów spotykanych u osób dorosłych. Obserwowane odrębności dotyczą przede wszystkim umiejscowienia guzów oraz ich histopatologii. Specyfika wieku dziecięcego wpływa też na ich przebieg i możliwości leczenia guzów, zarówno chirurgicznego, jak i onkologicznego. Powyższe różnice są na tyle znaczące, że stały się powodem wyodrębnienia specjalistycznych ośrodków neurochirurgii i neuroonkologii dziecięcej, które specjalizują się i leczą guzy mózgu u dzieci.

Nowotwory u dzieci spotyka się bardzo rzadko, jeśli jednak już się pojawiają, to znaczące miejsce zajmują wśród nich guzy mózgu u dzieci i nowotwory OUN. Stanowią one około 25% wszystkich nowotworów u dzieci i zajmują drugie miejsce pod względem występowania po białaczkach. Wśród nowotworów OUN wieku dziecięcego można wyróżnić dwie grupy: przeważające liczebnie guzy mózgu u dzieci oraz znacznie rzadsze nowotwory rdzenia kręgowego. Te ostatnie stanowią statystycznie nie więcej niż 4-10%.

Większość nowotworów u dzieci umiejscawia się w pobliżu linii środkowej, podczas gdy  dorosłych dominują nowotwory położone poza wyżej wymienioną linią.  Guzy mózgu u dzieci umiejscowione są najczęściej w tylnym dole czaszki, który stanowi zaledwie 1/10 całkowitej objętości wewnątrzczaszkowej. W populacji osób dorosłych zdecydowana większość nowotworów OUN umiejscowiona jest natomiast w przestrzeni nadnamiotwej.

Choć u dzieci mogą występować praktycznie wszystkie  typy histologiczne guzów mózgu, to jednak nowotwory te różnią się pod względem histologicznym od guzów występujących u dorosłych pacjentów.

U dorosłych: najczęściej spotykanymi nowotworami mózgu są przerzuty raka do mózgu, pochodzące głównie z raka płuc, piersi, nerek oraz czerniaka złośliwego. Wśród pierwotnych guzów dominują złośliwe astrocytoma, oponiaki, gruczolaki przyasadki oraz nerwiaki.

 U dzieci sytuacja jest zgoła odmienna: przerzutów niemal się nie spotyka, oponiaki występują rzadziej, a nowotwory przysadki  i nerwiaki pojawiają się incydentalnie. Gwiaździaki obserwowane u dzieci cechują się najczęściej niskim stopniem złośliwości.  Guzy mózgu u dzieci, które występują najczęściej to pilocytarne astrocytoma I stopnia, drugi pod względem częstości jest medulloblastoma IV stopnia złośliwości. Kolejne miejsca zajmują nowotwory gleju wyściółkowego i  mieszane guzy neuronalno-glejowe (ganglioglioma).

Guzy mózgu u dzieci – jakie są objawy góza mózgu u dzieci?

Objawy nowotworów mózgu u dzieci są zazwyczaj podobne. Fizycznymi objawami, jakie powoduje guz mózgu, są:

 • bóle głowy, pojawiające się rano i przechodzące w ciągu dnia
 • ból głowy, pojawiający się w nocy razem z wymiotami
 • osłabienie
 • problemy z widzeniem, zaburzenia widzenia peryferyjnego
 • brak czucia w różnych częściach ciała
 • utrata kontroli nad kończynami
 • zawroty głowy
 • problemy z mówieniem
 • problemy z zachowaniem równowagi
 • ataki padaczkowe.

Czasami jednak jedynymi objawami nowotworu są tylko objawy psychiczne, na przykład:

 • problemy z pamięcią
 • zmiany osobowościowe
 • zmiany w zachowaniu
 • problemy z logicznym myśleniem i koncentracją.

Guzy mózgu u dzieci - jak przebiega diagnoza nowotworów mózgu u dzieci?

Aby wykryć nowotwory mózgu i stwierdzić, czy są złośliwe, przeprowadza się następujące badania:

 • biopsję
 • tomografię komputerową mózgu
 • obrazowanie rezonansu magnetycznego
 • badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
 • elektroencefalografię.

Guzy mózgu u dzieci - jak przebiega leczenie nowotworów mózgu u dzieci?

W zależności od typu nowotworu stosowane są różne terapie:

 • Gwiaździaki zazwyczaj usuwa się operacyjnie.
 • Ze względu na miejsce występowania, glejaków się nie wycina. Leczenie to zazwyczaj chemioterapia i radioterapia. Zmniejszają one objętość guza i poprawiają stan dziecka.
 • W przypadku wyściółczaków stosuje się zarówno operację usunięcia, jak i leczenie chemioterapią lub radioterapią.

Rdzeniak jako nowotwór złośliwy wymaga zarówno usunięcia, jak i chemioterapii lub radioterapii.

W przypadku, gdy guz mózgu jest złośliwy lub słabo reaguje na terapię, celem leczenia może być nie tyle usunięcie guza, co złagodzenie jego objawów i poprawienie pracy mózgu dziecka.

Farmakologiczne leczenie raka mózgu często obejmuje leki, takie jak:

 • kortykosterydy - zmniejszają opuchliznę
 • diuretyki - leki moczopędne, zmniejszają obrzęk wewnątrz czaszki
 • leki przeciwpadaczkowe - ograniczające ataki padaczkowe
 • leki przeciwbólowe.

Wczesne wykrycie guza głowy i rozpoczęcie leczenia daje dużą szansę na wyleczenie. Leczenie zależy nie tylko od typu nowotworu, ale też od jego wielkości i zaawansowania, jak również od ogólnego stanu dziecka.

W celu umówienia się na konsultację skontaktuj sie z placówką Onkolmed Lecznica Okologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny