Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Kwi252018

25 Kwi 2018

Guzy przerzutowe do mózgu - leczenie chirurgiczne

Co to są guzy przerzutowe do mózgu?

U osób dorosłych najczęściej występującymi guzami mózgu są właśnie guzy przerzutowe. Guzy przerzutowe do mózgu  powstają w wyniku rozsiewu nowotworu, który wywodzi się z innego narządu. Mogą dotyczyć wielu narządów i tkanek. Rozsiew nowotworu świadczy o znacznym zaawansowaniu choroby. Szacuje się, że nawet u połowy chorych cierpiących na złośliwe choroby nowotworowe w momencie śmierci występują przerzuty.

Jakie nowotwory najczęściej dają przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego?

Do nowotworów, które dają częste przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego należą nowotwory:

 • płuca,
 • czerniak skóry,
 • jelita grubego,
 • sutka,
 • nerki.

Rzadszą przyczyną przerzutów mogą być między innymi: mięsak, rak jądra, pęcherza, przełyku czy prostaty.

Jakie są objawy guzów przerzutowych do mózgu?

Objawy guzów przerzutowych do mózgu zależą od miejsca wystąpienia guza w ośrodkowym układzie nerwowy.

Nowotwory płata czołowego

Objawy jakie daje guz przerzutowy do mózgu zlokalizowany w płacie czołowym to:

 • zaburzenia osobowości,
 • problemy z koncentracją,
 • apatia,
 • spowolnienie umysłowe,
 • objawy morii czołowej (drażliwość, niepokój,
 • wahania nastrojów).
 • Objawy dodatkowe:
 • problemy w utrzymaniu pozycji pionowej,
 • chód na szerokiej podstawie,
 • zaburzenia afatyczne,
 • nietrzymanie moczu.

Nowotwory płata skroniowego

Objawy: jakie daje guz przerzutowy do mózgu zlokalizowany w płacie skroniowym to:

 • akalkulia,
 • aleksja,
 • agrafia.
 • Objawy: dodatkowe:
 • niedowidzenie ćwiartkowe,
 • napady skroniowe.

Nacieki w płacie potylicznym

Objawy jakie daje guz przerzutowy do mózgu zlokalizowany w płacie potylicznym to:

 • zaburzenia wzroku- zaburzenia pola widzenia (ubytki,
 • niedowidzenie połowicze, ślepota korowa),
 • zaburzenia widzenia barw, omamy wzrokowe

Nowotwory płata ciemieniowego

Objawy: jakie daje guz przerzutowy do mózgu zlokalizowany w płacie ciemienioeym to:

 • zaburzenie funkcji przestrzennych,
 • zaburzenia czucia ułożenia, brak czucia po przeciwnej stronie ciała.

Nowotwory móżdżku

Objawy: jakie daje guz przerzutowy do mózgu zlokalizowany w móżdżku to:

 • głównie objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Nowotwory pnia mózgu

Objawy jakie daje guz przerzutowy do mózgu zlokalizowany w pniu mózgu to:

 • nierówne źrenice,
 • widzenie podwójne,
 • niezborność,
 • sztywność,
 • drżenie,
 • senność,
 • opadanie powieki,
 • niedowłady,
 • wodogłowie,
 • w późniejszej fazie - mutyzm akinetyczny.

Niestety u bardzo wielu chorych przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego przebiegają bezobjawowo.

Jak leczy się guzy przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego?

Guzy przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego w przypadku braku odpowiedniego leczenia bardzo szybko prowadzą do pogorszenia stanu chorego oraz jego śmierci. Przyjmuje się, że śr. okres przeżycia nieleczonych chorych z objawowym guzem przerzutowym do OUN wynosi tylko 4-6 tygodni. Wśród współcześnie stosowanych opcji terapeutycznych do najczęściej stosowanych należą: resekcja chirurgiczna, radioterapia oraz radiochirurgia stereotaktyczna Gamma Knife. Optymalna strategia leczenia zależy od kilku dodatkowych czynników obejmujących ogólną kondycję chorego wraz z jego stanem neurologicznym, charakter i podatność na leczenie guza pierwotnego, a także ilość oraz lokalizację ognisk przerzutowych w mózgu. Od ponad 50 lat najczęściej proponowanym standardem terapeutycznym jest frakcjonowana radioterapia całego mózgu (WBRT – whole brain radiotherapy), która pozwala przedłużyć średnie przeżycie do 3-6 miesięcy. Radioterapia całego mózgu prowadzi do szybkiej poprawy funkcji neurologicznej u ponad 60% chorych, zaś najczęściej proponowany schemat naświetleń obejmuje dawkę 30 Gy przez 10 dni. Niestety taka forma leczenia związana jest z dużym odsetkiem działań niepożądanych, które w znacznej mierze obniżają jakość życia chorych po naświetlaniu. We wczesnym okresie po naświetlaniu chorzy często zgłaszają bóle głowy, nudności, wymioty oraz uczucie silnego zmęczenia. Do najczęstszych odległych powikłań WBRT należy zaliczyć: zaburzenia pamięci, ataksję oraz problemy z trzymaniem moczu.
W przypadku pacjentów z ogniskiem pierwotnym, które w zadowalającym stopniu poddaje się leczeniu, należy rozważyć możliwość leczenia operacyjnego. Operacja neurochirurgiczna, podczas której drogą kraniotomii wykonuje się resekcję guza przerzutowego w połączeniu z następczą frakcjonowaną terapią całego mózgu, wydłuża średnie przeżycie chorych nawet do 12 miesięcy. Niestety leczenie operacyjne związane jest z bezpośrednimi jak i odległymi powikłaniami, które dotyczą około 10% chorych. Leczenie operacyjne jest szczególnie niebezpieczne u pacjentów w zaawansowanym wieku oraz obciążonych internistycznie. Chirurgiczna resekcja, mimo swoich zalet, jest przeciwwskazana w przypadku mnogich zmian przerzutowych oraz nieoperacyjnej lokalizacji zmian.

 

W celu umówienia się na konsultację u neurochirurga, skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny