Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Kwi272018

27 Kwi 2018

Jak rozpoznać i leczyć guzy rdzenia kręgowego?

Jaką chorobą są guzy rdzenia kręgowego?

Guzy rdzenia kręgowego to rzadko występujące nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Ze względu na umiejscowienie zaliczamy je do wewnątrzoponowych guzów kanału kręgowego. Wśród wszystkich pierwotnych nowotworów OUN guzy śródrdzeniowe pojawiają się z częstością 2-4%. U dorosłych stanowią około 20% guzów kanału kręgowego. U dzieci do rozwoju tych nowotworów dochodzi dwukrotnie częściej.2-4 Pod względem histopatologicznym są identyczne z guzami o wewnątrzczaszkowej lokalizacji.
Najczęstszym nowotworem w tej grupie jest wyściółczak (ependymoma). U dorosłych stanowi on ok. 50% wszystkich guzów śródrdzeniowych. W dalszej kolejności znajdują się gwiaździak (astrocytoma, 20-30%, wśród dzieci ok. 60%), naczyniak płodowy (haemangioblastoma, 3-8%), naczyniak jamisty (cavernoma, 1-5%) oraz pozostałe rzadziej spotykane nowotwory rdzenia kręgowego:

 • podwyściółczak,
 • wyściółczak śluzakowobrodawkowaty,
 • gwiaździak włosowatokomórkowy,
 • zwojakoglejak,
 • torbiel naskórkowa,
 • gwiaździak anaplastyczny,
 • glejak,
 • tłuszczak,
 • przerzuty nowotworów z innych narządów.

Jakie są rodzaje guzów rdzenia kręgowego?

Guzy rdzenia kręgowego można podzielić na trzy grupy:

 • guzy zewnątrzoponowe,
 • nowotwory wewnątrzoponowe wewnątrzrdzeniowe,
 • guzy wewnątrzoponowe zewnątrzrdzeniowe.

Jaka jest charakterystyka i objawy gużów rdzenia kręgowego?

Guzy zewnątrzoponowe

Są to zmiany, które, powiększając się, uciskają na worek oponowy, a następnie na rdzeń kręgowy. W większości są to nowotwory będące skutkiem przerzutów, a także inne guzy złośliwe, takie jak:

 • mięsak kościopochodny,
 • chrzęstniakomięsak,
 • mięsak Ewinga,
 • szpiczak pojedynczy i mnogi,
 • chłoniak,
 • białaczka,
 • nerwiak zarodkowy oraz nerwiak zwojowo-komórkowy zarodkowy.

Wśród guzów niezłośliwych wymienia się:

 • naczyniaki,
 • kostniaki,
 • kostniaki zarodkowe,
 • guzy olbrzymiokomórkowe,
 • wyrośla chrzęstno-kostne,
 • nerwiaki zwojowo-komórkowe,
 • torbiele tętniakowate,
 • ziarniniak kwasochłonny.

Tego typu guzy zwykle są przyczyną parestezji: drętwienia, mrowienia lub bolesnego kłucia. Charakterystyczne jest także postępujące osłabienie siły mięśniowej, a następnie niedowłady, a nawet porażenia.

Nowotwory wewnątrzoponowe wewnątrzrdzeniowe

Guzy wewnątrzrdzeniowe powodują zwykle koncentryczne poszerzenie rdzenia kręgowego ze zwężeniem przestrzeni podoponowej. Są to najczęściej glejaki:
wyściółczak i gwaździak o niskim stopniu złośliwości,
rzadziej naczyniaki płodowe oraz zmiany przerzutowe pochodzące z guzów ośrodkowego układu nerwowego lub narządów wewnętrzynych.

Guzy wewnątrzoponowe zewnątrzrdzeniowe

Zmiany nowotworowe rozwijają się w przestrzeni podoponowej, z reguły uciskając na rdzeń kręgowy. Są to najczęściej guzy niezłośliwe, głównie nerwiaki i oponiaki, rzadziej torbiele skórzaste i naskórkowe. Rosną powoli i mogą osiągać duże rozmiary, zanim zostaną wykryte. Wśród zmian złośliwych w tym umiejscowieniu występują przerzuty oraz chłoniaki.
W obu przypadkach pojawiają się ww. objawy, do których dołączają zaburzenia czucia (np. temperatury). Oba rodzaje nowotworów mogą doprowadzić także do nietrzymania moczu i kału, jak również do impotencji.
We wszystkich ww. przypadkach, oprócz objawów związanych z lokalizacją i rozmiarami guza, stwierdza się występowanie objawów ogólnych spowodowanych chorobą nowotworową, takich jak osłabienie, utrata masy ciała, brak apetytu, krwioplucie, krwiomocz i depresja.

Jak wygląda leczenie guzów rdzenia kręgowego?

Nowotwory (guzy) rdzenia kręgowego usuwane są za pomocą zabiegu neurochirurgicznego - techniką mikrochirurgiczną dodatkowo przy guzach zewnątrzoponowych wymagana jest stabilizacja wewnętrzna kręgosłupa. W dużej mierze rodzaj operacji uzależniony jest od lokalizacji danego guza. Często wykonuje się tzw. laminektomię polegającą na usunięciu wyrostków kolczystych i łuków kręgów, co umożliwia usunięcie guzów zlokalizowanych grzbietowo lub bocznie. W przypadku przerzutów do rdzenia kręgowego nowotwór usuwany jest najdokładniej jak to tylko możliwe, tak by nie usuwać zdrowej tkanki nerwowej w rdzeniu kręgowym.
Jeżeli zabieg neurochirurgiczny nie może być wykonany, można zastosować radioterapię. Powodzenie zależy od tego, jaki jest to rodzaj guza oraz jak poważne są jego symptomy.

W celu umówienia się na konsultację u neurochirurga, skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny