Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lut212018

21 Lut 2018

Mięsak Kaposiego - przyczyny, objawy, leczenie

Jaką chorobą jest mięsak Kaposiego?

Mięsak Kaposiego – mięsak tkanek miękkich pochodzenia naczyniowego zaliczany do nowotworów o granicznej złośliwości rzadko przerzutujących. Klinicznie wyróżnia się postać klasyczną dotyczącą starszych mężczyzn regionu basenu Morza Śródziemnego oraz – w Europie Środkowej – postać związaną z AIDS, postać endemiczną występującą w Afryce Środkowej i Wschodniej oraz postać jatrogenną związaną z immunosupresją. Choroba przebiega w trzech stadiach, początkowo zmiany nowotworowe przybierają formę czerwono-niebieskich, fioletowych, ciemnobrązowych plamek przekształcających się w blaszki, a następnie w guzki.

Jakie są postacie kliniczne mięsaka Kaposiego?

Wyróżnia się następujące postacie kliniczne mięsaka kaposiego:

  • postać klasyczna (sporadyczna, przewlekła),
  • postać związana z AIDS (epidemiczna),
  • postać endemiczna,
  • postać jatrogenna.

Jakie są przyczyny mięsaka Kaposiego?

Wszystkie postacie mięsaka Kaposiego łączy zarażenie wirusem opryszczki typu 8 – HHV-8 (Kaposi sarcoma associated herpesvirus). Największe zagrożenie zachorowania na postać klasyczną dotyczy mężczyzn po 50. roku życia, żyjących w rejonie Morza Śródziemnego, w Europie Środkowej oraz wschodniej i zachodniej części kontynentu. Endemiczna postać mięska Kaposiego występuje u ludności afrykańskiej zamieszkującej Afrykę Południową i Afrykę Środkową.
Mięsak Kaposiego przyczyny ma związane również z obniżeniem odporności. Może to być zarówno upośledzenie odporności w przebiegu zarażenia wirusem HIV i u chorych na AIDS, jak i radykalny spadek odporności po przeszczepie tkanek lub narządów – leki immunosupresyjne zmniejszają ryzyko odrzucenia przeszczepu przez organizm.

Jakie są objawy mięsaka Kaposiego?

W zależności od sposobu zakażenia oraz zróżnicowane objawy medycyna wyróżnia cztery postaci mięsaka Kaposiego. Postać klasyczna choroby to nowotwór skóry. Na całym ciele, szczególnie na kończynach, pojawiają się czerwone bądź fioletowe zmiany. Guzki mają tendencję do rozprzestrzeniania się. Endemiczna odmiana mięsaka Kaposiego dotyka przede wszystkim afrykańskie dzieci. Jej najbardziej charakterystycznym objawem są powiększone węzły chłonne . Wybroczyny na skórze mogą, ale nie muszą wystąpić. Zdarza się, że schorzenie zajmuje także trzewia. Niekiedy ten rodzaj mięsaka rozwija się u osób po przeszczepie. W takim przypadku zmiany widoczne są w narządach wewnętrznych (jeśli nie doszło do rozprzestrzenienia choroby, zmniejszanie lub zmiana przyjmowanych leków immunosupresyjnych może zatrzymać jej postęp). Ostatnia a zarazem najbardziej agresywna postać choroby rozwija się u pacjentów z AIDS i atakuje głownie organy wewnętrzne.

Jak wygląda leczenie mięsaka Kapusiego?

Leczenie mięsaka Kaposiego może przyjąć bardzo różną formę, zależną od postaci klinicznej choroby i jej zaawansowania oraz stanu układu immunologicznego pacjenta. Najłatwiej i z najlepszymi efektami można leczyć postać klasyczną tego nowotworu. W przypadku występowania pojedynczych zmian skórnych dostępne jest leczenie chirurgiczne (wycięcie), krioterapia (usuwa zmiany plamiste), metoda fotodynamiczna i ablacja laserowa (dają wymierny efekt kosmetyczny). Jeśli zmiany są rozsiane - można zastosować napromieniowanie promieniami X, podawanie winkrystyny lub winblastyny, bleomycynę.
W przypadku jatrogennego mięsaka Kaposiego, gdy przywróci się organizmowi prawidłowy stan immunologiczny - choroba zazwyczaj sama ustępuje. U chorych na HIV natomiast pojawienie się mięsaka Kaposiego jest równoważne z rozpoznaniem AIDS i wymaga zastosowania odpowiedniej terapii lekowej.

 

W celu umówienia się na konsultację u chirurga onkologa w Poradni Noowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny