Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lut082018

08 Lut 2018

Rak przytarczyc - przyczyny, objawy, leczenie

Rak przytarczyc – jaką chorobą jest rak przytarczyc?

Rak przytarczyc to bardzo rzadki nowotwór złośliwy układu hormonalnego. Dodatkowo bardzo łatwo go pomylić z gruczolakiem przytarczyc, a także rakiem tarczycy, co znacznie opóźnia postawienie właściwej diagnozy. Jakie są przyczyny i czynniki ryzyka rozwoju raka przytarczyc? Jak rozpoznać jego objawy? Na czym polega leczenie tego typu nowotworu?
Rak przytarczyc to bardzo rzadko diagnozowany złośliwy nowotwór układu wewnątrzwydzielniczego (hormonalnego). Jak wynika z badań, dotyka od 0,2 do 5 proc. chorych z nadczynnością przytarczyc i nie przekracza 0,2 proc. wszystkich nowotworów złośliwych układu hormonalnego.
Rak gruczołu przytarczycowego mimo że należy do grupy nowotworów złośliwych, bardzo rzadko daje przerzuty. Niestety, charakteryzuje się skłonnością do nawrotów, które mogą występować nawet u połowy leczonych pacjentów.

Rak przytarczyc – jakie są przyczyny raka przytarczyc?

Przyczyny raka przytarczyc nie są do końca znane. W części przypadków choroba może mieć podłoże genetyczne lub być związana z zespołami dziedzicznymi, w których dochodzi do nadczynności przytarczyc, np. z zespołem mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej (MEN).
Do czynników ryzyka rozwoju raka przytarczyc zalicza się przebytą w przeszłości (zwłaszcza w dzieciństwie lub wczesnej młodości) radioterapię obszaru szyi, przewlekłą niewydolność nerek oraz wszystkie inne choroby, w przebiegu których dochodzi do rozwoju nadczynności przytarczyc, a co za tym idzie - do nadprodukcji hormonu PTH
Rak przytarczyc – jakie są objawy raka przytarczyc?

Rak przytarczyc objawia się w następujący sposób:

 • zmęczenie,
 • osłabienie mięśni,
 • zwiększone pragnienie,
 • problemy z oddawaniem moczu,
 • częste oddawanie moczu,
 • nadmierna ilość moczu (wielomocz),
 • ból kości,
 • słaby apetyt,
 • nudności, wymioty,
 • utrata masy,
 • odwodnienie,
 • zaparcia,
 • problemy z jasnością myślenia,
 • kości złamania,
 • guz szyi,
 • zmiany głosu,
 • trudności w połykaniu,
 • zaburzenia nerek - kamienie, Choroby nerek,
 • wrzód żołądka,
 • zapalenie trzustki.

Rak przytarczyc – jak przebiega leczenie raka przytarczyc?

Zasadniczo leczeniem jest zabieg operacyjny, trudność wynika z problemów lokalizacyjnych - nie u każdego udaje się zaburzone przytarczyce zlokalizować w USG, scyntygrafii i innych badaniach. Tutaj wkracza na scenę dobry chirurg, który "eksploruje" i szuka przytarczyc, czasami posiłkując się śródoperacyjnym badaniem stężenia PTH w podejrzanych miejscach.
Czy każdego należy operować? Nie! Są szczegółowe procedury zawierające wskazania do zabiegu, posiłkują się one "szkodami" jakie u chorego wytworzyła nadczynność przytarczyc, poziomem wapnia i fosforu, wiekiem itd. To znowu rola endokrynologa, który oceni potrzebę interwencji. Wraz z rozpowszechnieniem się badań aboratoryjnych coraz częściej rozpoznaje się nadczynność przytarczyc - często jest to trzeciorzędowa nadczynność o niewielkim nasileniu (z powodu wieloletniego niedoboru witaminy D) gdzie leczenie operacyjne nie jest celowe.
Jeżeli nie leczymy operacyjnie, możemy powstrzymać destrukcyjne działanie parathormonu na kości i obniżyć poziom wapnia bisfosfonianami - popularnymi lekami stosowanymi w leczeniu osteoporozy.
Inną grupą leków są kalcimimetyki - naśladują działanie wapnia na przytarzyce hamując wydzielanie parathormonu. Ich cena jednak w tej chwili jest szaleńcza, refundacja dotyczy niektórych grup pacjentów dializowanych, gdzie dochodzi do II i III-rzędowej nadczynności przytarczyc.

W celu umówienia się na konsultację u endokrynologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny