Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Kwi262018

26 Kwi 2018

Jakie objawy wskazują, że może być nowotwór ucha?

Co to są nowotwory ucha?

W obrębie ucha wyróżnia się trzy części: ucho zewnętrzne, ucho środkowe oraz ucho wewnętrzne. W każdej z wymienionych części narządu słuchu mogą rozwijać się zmiany nowotworowe, patologie mogą dotyczyć nie tylko samych elementów ucha, ale i otaczających ten narząd struktur kostnych.
Nowotwory ucha są dość rzadkie i dotyczą one przede wszystkim starszych osób. Wyróżnia się zarówno łagodne, jak i złośliwe nowotwory ucha. Objawy tych zmian bywają bardzo różne – nowotwór ucha może prowadzić zarówno do krwistych wycieków z małżowiny usznej, jak i do zaburzeń słuchu czy porażenia nerwu twarzowego.

Nowotwory ucha – jakie są rodzaje nowotworów ucha?

Podstawowy podział nowotworów ucha bazuje na wyróżnianiu zmian łagodnych oraz złośliwych. Wśród łagodnych nowotworów ucha wymienia się:

 • kostniaki,
 • chrzęstniaki,
 • perlaki,
 • nerwiaki nerwu twarzowego,
 • nerwiaki nerwu przedsionkowo-ślimakowego,
 • przyzwojaki (mogą one jednak mieć także charakter złośliwy).
 • Złośliwymi nowotworami rozwijającymi się w obrębie ucha mogą być natomiast:
 • rak podstawnokomórkowy skóry,
 • rak płaskonabłonkowy skóry,
 • czerniak,
 • guz woreczka endolimfatycznego (zmiana cechująca się zwykle miejscową złośliwością).

Nowotwory ucha – jakie są przyczyny nowotworów ucha?

Czynniki zaangażowane w pojawianie się nowotworów ucha nie zostały dotychczas dobrze poznane. Zwiększone ryzyko rozwoju tych zmian może być związane z paleniem papierosów czy z przewlekłymi, trwającymi wiele lat zakażeniami ucha – u pacjentów narażonych na wymienione obserwuje się bowiem częstsze występowania nowotworów ucha. W przypadku zmian złośliwych rozwijających się w obrębie małżowiny usznej, takich jak np. rak podstawnokomórkowy, prowadzić do jego rozwoju może częsta ekspozycja ucha na promieniowanie ultrafioletowe.

Nowotwory ucha – jak objawiają się nowotwory ucha?

Nowotwory ucha mają różne objawy, z zależności od tego, czy proces choroby dotyczy ucha zewnętrznego, środkowego czy wewnętrznego.
Ucho zewnętrzne
Nowotwory małżowiny usznej to najczęściej rak płaskonabłonkowy i rak podstawnokomórkowy. Nie dają zbyt wielu objawów, łatwo je jednak zauważyć.
Rak płaskonabłonkowy przybiera często postać głębokiego owrzodzenia, powodującego ból, krwawiącego łatwo, nawet przy niewielkich urazach. Rak podstawnokomórkowy występuje jako wałowate, twarde zgrubienie na obrąbku (brzegu) małżowiny. Na małżowinie usznej może występować również czerniak, ta lokalizacje jest jednakże rzadka.
Łagodne nowotwory przewodu słuchowego zewnętrznego to najczęściej narośla kostne, kostniaki i guzy wywodzące się z gruczołów łojowych i woskowinowych. Zmiany te często są bezobjawowe. Gdy są duże, mogą jednak prowadzić do zamknięcia przewodu słuchowego, co powoduje przewodzeniowe upośledzenie słuchu. Czasami dają dolegliwości bólowe.
Nowotwory złośliwe przewodu słuchowego, nie są częste. Zazwyczaj występuje rak płaskonabłonkowy. Początkowe objawy nowotworu są niecharakterystyczne. Mogą przypominać przewlekłe zapalenie ucha, charakteryzują się:

 • silnym bólem ucha,
 • krwistym wyciekiem,
 • niedosłuchem przewodzeniowym.

Ból ucha niereagujący na leki przeciwbólowe, czy przedłużający się stan zapalny, powinien budzić niepokój i być powodem wizyty u lekarza.
Ucho środkowe
Nowotwory ucha środkowego mogą dawać różnorodne objawy. Zależą one od wielkości guza oraz od naciekanych przez niego struktur. Najczęstszym nowotworem ucha środkowego jest kłębczak. Z reguły jest to zmiana łagodna, w 4-6% może być jednak złośliwy. Najbardziej charakterystycznym objawem jest pulsujący szum uszny. Inne objawy zależą od lokalizacji.
Kłębczak umiejscowiony w jamie bębenkowej powoduje:

 • niedosłuch przewodzeniowy,
 • zaburzenia równowagi,
 • zawroty głowy,
 • uczucie pełności w uchu,
 • krwawienie z przewodu słuchowego zewnętrznego.

Kłębczak szyjny ma podobne objawy jak guz chromochłonny nadnerczy: objawy napadowe – poty, kołatanie serca, blednięcie.

Ucho wewnętrzne

Nowotwory ucha wewnętrznego i piramidy kości skroniowej to m.in.: guz woreczka endolimfatycznego, perlak wrodzony piramidy i nerwiak nerwu VIII. Perlak i nerwiak należą do nowotworów łagodnych. Charakterystyczne objawy, w przypadku tych zmian:

 • odbiorcze upośledzenie słuchu,
 • zaburzenia równowagi,
 • niedowład, a później porażenie nerwu twarzowego.

Podsumowując, objawy nowotworów ucha mogą być różne, w zależności od lokalizacji guza. Zawsze jednak podejrzenie zmian nowotworowych powinny budzić takie objawy jak: ból ucha bez znanej przyczyny, niereagujący na środki przeciwbólowe, przedłużające się objawy stanu zapalnego, krwisty wyciek z ucha. W przypadku takich dolegliwości należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza.

Nowotwory ucha – jak przebiega rozpoznanie i leczenie nowotworów ucha?

Do rozpoznania procesów onkologicznych w uszach należy skontaktować się z otolaryngologiem i onkologiem, którzy przepisują pacjentowi niezbędne procedury.
Głównym celem leczenia jest obserwacja zachowania słuchu przez lekarzy, dla których stosuje się różne metody interwencji chirurgicznej. Zastosowanie określonych metod zależy od charakteru edukacji, stopnia jej rozpowszechnienia i etapu rozwoju.

Leczenie chirurgiczne

Nowotwory ucha często wykorzystują leczenia chirurgicznego polegającego na częściowym usunięciu kości skroniowej. Ta operacja nazywa się subtotalną resekcją. Usuwane są również chrząstka nowotworowa i same raki, innymi słowy, wykonywana jest operacja wyrostka sutkowatego.
Przy małych rozmiarach guza uciekają się do jego skrobania, ale może to prowadzić do nawrotów. Podczas wykonywania operacji chirurgicznych ściśle przestrzegają zasad ablastycznych, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się raka poprzez przepływ krwi.

Radioterapia

Jedną ze skutecznych metod leczenia procesów nowotworowych jest napromienianie promieniami X, co ma decydujący wpływ na wzrost wykształcenia.
Ponadto, napromienianie może być przeprowadzane za pomocą metody radioterapeutycznej lub wysokonapięciowej. Takie leczenie jest zwykle stosowane przeciwko czerniakowi, mięsakowi i innym nowotworom. Czasami taka terapia jest zalecana nieoperowalnym pacjentom, aby złagodzić przebieg raka w późniejszych stadiach onkologii.

Chemioterapia

Ta metoda polega na przyjmowaniu leków przeciwnowotworowych z grupy leków cytotoksycznych. Uważa się ją za główną technikę terapeutyczną w leczeniu raka ucha, ponieważ pomaga hamować wzrost i dalszy rozwój procesu nowotworowego. Przy odległych przerzutach wskazana jest chemioterapia ogólnoustrojowa.

Kriodestrukcja guza

Kriodestrukcja guza jest zwykle stosowany w przypadkach, gdy onkologia znajduje się w uchu zewnętrznym lub środkowym. Technika polega na zamrożeniu formacji przez wystawienie jej na działanie ciekłego azotu, co prowadzi do śmierci komórek nowotworowych.

Kauteryzacja

Kauteryzacja oparta jest na zasadach diatermocoagulacji, gdy tkanki są narażone na działanie prądu elektrycznego o wysokiej częstotliwości. Takie leczenie może być kontaktowe i bezstykowe. Procedura jest podobna do radioterapii, tylko obecna częstotliwość osiąga tu 400 kHz, a w radioterapii tylko do 4 MHz.

Jest wielu specjalistów. Najlepszych można znaleźć w Onkolmed Leecznica Onkologiczna, w której działa Poradnia Nowotworów Głowy i Szyi gdzie przyjmują  wybitni specjaliści z tytułem profesora - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki  oraz prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski. Umów się na wizytę pod nr telefonu +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny