Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Wrz132018

13 Wrz 2018

Jakim nowotworem jest nerwiak nerwu słuchowego?

Nerwiak nerwu słuchowego stanowi 90-95% wszystkich guzów kąta mostowo-móżdżkowego. Jest to łagodny proces rozrostowy okolicy kąta mostowo-móżdżkowego wywodzący się z osłonki nerwu przedsionkowo-ślimakowego. Nerwiaki nerwu VIII należą do najczęstszych guzów śródczaszkowych. Stanowią one około 8% wszystkich guzów ośrodkowego układu nerwowego. Częstość jego występowania oceniana jest na około 1 przypadek rocznie na 100.000 mieszkańców. Najczęściej występuje po 30 roku życia (przeważa 5 i 6 dekada życia u kobiet) i jest jednostronny w 95% przypadków.

Jakie są przyczyny nerwiaka nerwu słuchowego?

Przyczyny choroby nie są znane. Do czynników zwiększających ryzyko jej wystąpienia zalicza się palenie papierosów, padaczkę rozpoznaną przed przynajmniej 10 laty i – w przypadku kobiet – urodzenie dziecka.
Nie stwierdzono za to zależności od współistnienia innych chorób nowotworowych, przebytych mechanicznych urazów głowy czy urazów akustycznych.

Jakie są objawy nerwiaka nerwu słuchowego?

W wyniku ucisku struktur mózgu przez rozrastający się guz pojawiają się objawy, takie jak:

  • jedno- lub asymetryczny niedosłuch odbiorczy, który postępuje stopniowo przez miesiące czy lata i obejmuje najczęściej wysokie częstotliwości. Bardzo rzadko pojawia się nagła głuchota. U niewielkiego odsetka chorych słuch pozostaje prawidłowy (nawet przy dużym guzie),
  • szumy uszne - zwykle stałe, jednostronne, o wysokiej częstotliwości. Rzadziej pojawiają się szumy obejmujące niskie częstotliwości, bądź występujące okresowo,
  • zaburzenia równowagi – zwykle pojawia się uczucia niestabilności lub utrata równowagi. Rzadziej występują typowe napady zawrotów głowy z uczuciem wirowania, nudnościami i wymiotami.

U niektórych chorych może się pojawić niedowład nerwu:

  • twarzowego - pozostaje prawie niezauważany przez większość chorych,
  • trójdzielnego - początkowo pojawia się mrowienie i drętwienie środkowej, górnej i dolnej części twarzy, pieczenie języka, zanik czucia w tym obszarze, a w ostateczności osłabienie i zanik mięśni żucia.

Nietypowe objawy, takie jak, np. zaburzenia smaku, ból gardła lub ból oka, suchość oka, bóle głowy i wymioty o niejasnej przyczynie, zwykle świadczą o późnym stadium rozwoju choroby.

Jak przebiega diagnostyka oraz rokowanie i leczenie nerwiaków nerwu słuchowego?

Główną metodą diagnostyczną nerwiaka nerwu słuchowego jest rezonans magnetyczny. Ponadto istotne są szczegółowy wywiad, badania laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne oraz audiometria.
Istnieje kilka podziałów guzów kąta mostowo-móżdżkowego, uwzględniających wielkość guza i stopień ucisku na struktury sąsiednie. Według klasyfikacji Koosa i Perneczky można podzielić guzy kąta mostowo-móżdżkowego, w tym nerwiaki nerwu słuchowego, na następujące stadia:

  • T1 – stadium 1, guz mały, ograniczony do przewodu słuchowego wewnętrznego,
  • T2 – stadium 2, guz średni, mający średnicę mniejszą niż 2 cm, jednak wchodzący do kąta mostowo-móżdżkowego,
  • T3 – stadium 3, guz średnio duży, osiągający średnicę 2–3 cm, dochodzący do pnia mózgu,
  • T4 – stadium 4, guz duży, nie tylko dochodzi do pnia mózgu, ale powoduje również znaczny ucisk i jego przesunięcie.

W innej klasyfikacji wyróżnia się dodatkowo stadium 5, kiedy guz osiąga wielkość przeszło 4 cm i określany jest jako guz ogromny. Wielkość guza, wiek pacjenta, a także wiele innych czynników mają wpływ na rokowanie w tej jednostce chorobowej.
Leczenie nerwiaków nerwu słuchowego obejmuje 3 metody terapii. Zalicza się do nich obserwację pacjenta, radioterapię oraz operację. Dobór metody jest zawsze indywidualny, zależy od objawów klinicznych, możliwości, umiejętności zespołu mającego przeprowadzić zabieg. Najbardziej optymalnym sposobem postępowania jest operacja obejmująca całkowite wycięcie guza. Wykonuje się ją z dostępu przez środkowy dół czaszki, dostęp przezbłędnikowy lub dostęp podpotyliczny. Stale dokonuje się monitoringu słuchu i funkcji nerwu twarzowego. Jednak nie u każdego pacjenta zabieg może być wykonany. Każdy ośrodek zajmujący się tego typu przypadkami określa wytyczne postępowania, biorąc pod uwagę kilka czynników. Osoby młode (<45 lat) z guzem mniejszym niż 2,5 cm i zachowanym słuchem są obserwowane. Zaburzenia słuchu obligują lekarza do rozpatrzenia operacji bądź radioterapii. Osoby w wieku 45–65 lat z guzem większym niż 2,5 cm powinny być operowane lub poddane radioterapii. Chorzy powyżej 65 lat najczęściej podlegają obserwacji.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa, neurochirurga, radioterapeuty skontaktuj się zplacówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny