Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Gru172021

17 Gru 2021

Parotidektomia czyli usunięcie ślinianki przyusznej - typy, przygotowanie

Co to jest parotidektomia?

Parotidektomia, czyli usunięcie ślinianki przyusznej, to metoda leczenia z wyboru wielu jednostek chorobowych przyusznicy, a niemal w każdym przypadku guza tego narządu to jedyna metoda zapewniająca wyleczenie. Guzy ślinianki przyusznej obejmują szeroką grupę schorzeń nowotworowych i nienowotworowych, prowadzących do ograniczonego lub rozlanego powiększenia gruczołu. Najistotniejsze z punktu widzenia klinicznego oraz rokowniczego jest jak najwcześniejsze rozpoznanie i leczenie zmian nowotworowych, które w obrębie przyusznicy charakteryzują się wyjątkowo zróżnicowaną budową histologiczną. Stanowią one około 3% wszystkich guzów zlokalizowanych w rejonie głowy i szyi, a ich przebieg kliniczny i rokowanie nie zawsze idą w parze z anatomopatologiczną oceną ich złośliwości. Cytując Ackermana i del Regato, można powiedzieć, że ,,guzy gruczołów ślinowych są guzami, wśród których guzy łagodne są mniej łagodne niż zwykle, a guzy złośliwe są mniej złośliwe’’.

Na jakie typy dzieli się  parotidektomia?

Pacjenci powinni dokładnie omówić z chirurgiem rodzaj operacji ślinianki przyusznej, która zostanie wykonana, aby pacjent wiedział, czego może się spodziewać podczas operacji i powrotu do zdrowia.
Parotidektomia (wycięcie ślinianki przyusznej) jest jedyną uznawaną techniką chirurgiczną w leczeniu złośliwych nowotworów tego gruczołu. Parotidektomię moŜna podzielić zgodnie z zakresem usuniętych tkanek na częściową i całkowitą.

Parotidektomia powierzchowna
Ta operacja polega na usunięciu części ślinianki przyusznej, która znajduje się powyżej nerwu twarzowego (płat powierzchowny) i zachowuje nerw twarzowy. Jest to standardowa operacja w przypadku guzów zlokalizowanych w powierzchownym płacie ślinianki przyusznej.

Częściowa powierzchowna parotydektomia
Ta operacja polega na usunięciu guza z płata powierzchownego i niewielkiej części zdrowej tkanki gruczołowej otaczającej guz, aby zapobiec odrastaniu guza, ale nie usuwa całego płata powierzchownego.

Parotidektomia z głębokim płatem
Ta operacja polega na usunięciu części ślinianki przyusznej, która znajduje się pod nerwem twarzowym (płat głęboki). Część gruczołu, która leży nad nerwem twarzowym (płat powierzchowny) zostanie przesunięta podczas operacji, aby umożliwić chirurgowi zidentyfikowanie gałęzi nerwu twarzowego, ale nie zostanie usunięta, jeśli guz nie obejmuje płata powierzchownego.

Całkowita parotidektomia
Ta operacja polega na usunięciu całej ślinianki przyusznej. Ogólnie rzecz biorąc, ta technika chirurgiczna będzie stosowana, gdy pacjent ma nowotwór złośliwy, który rozprzestrzenił się lub może rozprzestrzenić się do węzłów chłonnych przyusznych. Pacjent często będzie potrzebował rekonstrukcji, aby uzupełnić ubytek pozostawiony przez całkowite usunięcie ślinianki przyusznej.
Całkowita parotydektomia z resekcją i naprawą nerwu twarzowego
Ta operacja jest wykonywana, gdy pacjent ma złośliwy guz ślinianki przyusznej, który obejmuje części lub całość nerwu twarzowego. Zostanie wykonana częściowa lub całkowita resekcja nerwu twarzowego, a operacja ta często obejmuje rekonstrukcję nerwu twarzowego i łożyska przyusznego.

Rozszerzona całkowita parotidektomia
Ta operacja polega na usunięciu całej ślinianki przyusznej i może obejmować usunięcie otaczających ją struktur. Decyzja o usunięciu otaczających struktur będzie oparta na wzroście i zachowaniu guza.
Rozcięcie szyi
Ta procedura zostanie wykonana podczas operacji ślinianki przyusznej w celu usunięcia węzłów chłonnych z szyi, gdy chirurg ma dowody, że nowotwór złośliwy rozprzestrzenił się na węzły chłonne szyi.

Jak przygotowuje się pacjenta do operacji?

Przed przystąpieniem do leczenia operacyjnego konieczna jest (w każdym przypadku!) dokładna diagnostyka obrazowa guza; zawsze badanie ultrasonograficzne (najlepiej metodą Doppler Duplex), a w wybranych przypadkach badania z zastosowaniem tomografii komputerowej i/lub rezonansu magnetycznego. Badania te, określające wielkość guza, jego charakter (lity, naczyniowy, torbielowaty) oraz położenie (płat powierzchowny, głęboki), pozwalają również na ocenę jego penetracji do otaczających przestrzeni (dół podskroniowy, przestrzeń przygardłowa) lub naciekania okolicznych struktur (mięśnie z grupy żwaczy, żuchwa) (Ryc. 1–6). Niezwykle przydatnym badaniem, które może nam przybliżyć w trakcie diagnostyki przedoperacyjnej rozpoznanie histopatologiczne, a tym samym pozwolić na odpowiednie zaplanowanie leczenia chirurgicznego, jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, najlepiej pod kontrolą USG. Według wielu autorów, zgodność badania cytologicznego materiału pobranego tą metodą z badaniem histopatologicznym ostatecznego preparatu jest znaczna i wynosi 70–90% w zależności od charakteru zmiany (łagodna lub złośliwa).

Gdzie pójść na konsultację do chirurga onkologa?

Jest wiele ośrodków zdrowia gdzie można pójść na konsultację do chirurga onkologa. Najważniejsze by przyjmował tam bardzo dobry specjalista. Jednym z takich miejsc jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie, gdzie w Poradni Nowotworów Głowy i Szyi przyjmuje pacjentów bardzo dobry chirurg szczękowo-twarzowy.

W celu umówienia się na konsultację do chirurga onkologa skontaktuj się z Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod nr tel. +48222902337

Źródła:
https://otorhinolaryngologypl.com/api/files/view/4881.pdf
https://parotidpatientproject.org/parotid-education/types-of-parotid-sur...
 

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny