Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lut142022

14 Lut 2022

Rak migdałka podniebiennego - przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

Co to jest rak migdałka podniebiennego?

Rak migdałka podniebiennego to nowotwór złośliwy, który w początkowej fazie praktycznie nie daje żadnych objawów. W zaawansowanym stadium choroby pacjenci skarżą się m.in. na: trudności w połykaniu, pieczenie i drapanie w gardle, a także znacznie powiększone migdałki z owrzodzeniami. 
Rak migdałka podniebiennego jest najczęstszym nowotworem złośliwym części ustnej gardła. Stanowi 46% raków w tej okolicy.
Ze względu na skąpoobjawowy początek choroby, bywa ona zwykle wykrywana w postaci zaawansowanej, z przerzutami. W tym stadium raka nawet połączenie metod chirurgicznych z radio- lub chemioterapią ma ograniczoną skuteczność.

Migdałki znajdują się w jamie ustno-gardłowej (części ustnej gardła) między łukami podniebiennymi. Zbudowane są z tkanki chłonnej pokrytej nabłonkiem.
Dzięki zdolności do produkcji limfocytów, ichch funkcją jest udział w reakcjach odpornościowych organizmu. Jest to szczególnie istotne, gdyż migdałki są miejscem pierwszego kontaktu z drobnoustrojami, które dostają się wraz z pokarmem i wdychanym powietrzem.
Dzieje się tak, ponieważ gardło jest elementem wspólnym drogi oddechowej i pokarmowej.

Jakie są przyczyny powstawania raka migdałka podniebiennego?

W medycynie nie są znane czynniki, które można byłoby zakwalifikować do głównych przyczyn powstania raka. Istnieją jednak pewne czynniki ryzyka, za które uznaje się między innymi nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, a także wirusa brodawczaka ludzkiego. Choroba najczęściej dotyka kobiet — a szczególnie narażone są te, które skończyły 50 rok życia. 

Jakie są pierwsze objawy raka migdałka podniebnego?

W zależności od danego pacjenta — objawy towarzyszące rakowi migdałka mogą pojawić się po kilku tygodniach, a nawet miesiącach od zachorowania. Do głównych i najczęściej występujących objawów zalicza się przede wszystkim nieprzyjemne uczucie drapania i pieczenie, a także uczucie obecności ciała obcego w gardle. Pacjenci borykający się z rakiem migdałka bardzo często uskarżają się również na trudności w połykaniu, znaczne powiększenie migdałka, a nawet na pojawienie się widocznego guza na szyi lub nienaturalnie powiększonych węzłów chłonnych. Niepokój powinna budzić także znaczna asymetria migdałków, czy krwawienie. Warto wspomnieć, że nie każda asymetria migdałków musi oznaczać chorobę. Na konsultację do specjalisty powinny udać się przede wszystkim te osoby, u których migdałek prawidłowej wielkości — nagle się powiększył. Osoby, które borykają się, chociażby z trudnościami w przełykaniu, czy bólem towarzyszącym każdemu spożywanemu posiłkowi — powinny koniecznie skonsultować się z lekarzem. Te dwa objawy są zaliczane do występujących najczęściej podczas choroby na raka migdałka.

Jak rozpoznaje się raka migdałka podniebiennego?

W przypadku chorób migdałków podniebiennych najczęściej brana jest pod uwagę etiologia zapalna. Jeśli po zastosowaniu leków przeciwzapalnych objawy nie ustępują, należy wdrożyć diagnostykę w kierunku choroby nowotworowej.
Pierwszym etapem jest badanie laryngologiczne polegające na oglądaniu migdałków w powiększeniu. W większości przypadków rak migdałka podniebiennego jest jednostronny, niezwykle rzadko zdarza się nowotwór, który dotyka jednocześnie obu migdałków.
W badaniu laryngologicznym stwierdza się:

  • owrzodzenie,
  • obrzęk,
  • obszary martwicy,
  • niesymetryczne powiększenie jednego migdałka.

Taki obraz w badaniu laryngologicznym nasuwa podejrzenie nowotworu migdałka podniebiennego.
Kolejnym etapem diagnostycznym jest pobranie wycinka guza i badanie histopatologiczne. 90% raków migdałka podniebiennego to, pod względem histopatologicznym, raki płaskonabłonkowe.
W przypadku stwierdzenia zaawansowanego stadium raka należy wykonać badania obrazowe - RTG lub tomografię komputerową klatki piersiowej celem wykluczenia obecności przerzutów odległych.

Jak leczy się raka migdałka podniebiennego?

Istnieją trzy podstawowe możliwości leczenia: chirurgiczne, radioterapia i chemioterapia.
Postępowanie chirurgiczne jako samodzielna metoda ma zastosowanie głównie w leczeniu raka płaskonabłonkowego migdałka podniebiennego o małym lub średnim stopniu złośliwości klinicznej (G1 i G2) oraz małym stopniu zaawansowania klinicznego (T1 lub T2).
Podstawowy cel operacji to usunięcie guza z bezpiecznym marginesem onkologicznym. W niektórych przypadkach stosowane jest wycięcie guza oraz elektywne usunięcie najbliższego dorzecza chłonnego. Postępowanie chirurgiczne dotyczące zarówno ogniska pierwotnego, jak i układu chłonnego zawsze planuje się indywidualnie dla każdego chorego.
Nowoczesna radioterapia opiera się na precyzyjnych technikach umożliwiających uzyskanie dużej dawki promieniowania w rejonie guza, przy jednoczesnej ochronie narządów krytycznych. Najczęściej stosuje się dawki całkowite 60–70 Gy, podawane w ciągu 6–7 tygodni. Można również wykorzystać niekonwencjonalne metody frakcjonowania dawki, pozwalające skrócić całkowity czas leczenia. Mniej skuteczną samodzielną chemioterapię stosuje się w przypadkach nawrotów lub rozsiewu choroby nowotworowej.
Naturalne w leczeniu choroby nowotworowej wydaje się połączenie chemio i radioterapii. Chemioterapię można stosować w celu indukcji leczenia – zmniejszenia masy guza oraz niszczenia mikroprzerzutów; po czym wprowadza się radioterapię.
Inną koncepcję połączenia obydwu metod stanowi jednoczasowe napromienianie i podawanie cytostatyków w celu utrudniania procesów naprawczych działania promieniowania jonizującego w masie guza.
Po zakończeniu leczenia raka płaskonabłonkowego głowy i szyi są konieczne są regularne badania kontrolne. Powinny być prowadzone stosunkowo często i to w długim okresie po leczeniu. W wielu ośrodkach onkologicznych przyjmuje się zasadę, że badanie kontrolne w pierwszym roku po leczeniu należy zaplanować 1 raz w miesiącu, w drugim roku co 2 miesiące, w 3 roku co 3 miesiące, w latach kolejnych 2 razy na rok. Największe zagrożenie wystąpieniem wznowy występuje w ciągu 3 pierwszych lat po leczeniu. Pacjent z powodu zwiększonego zagrożenia związanego z możliwością powstania drugiego pierwotnego nowotworu w obrębie głowy i szyi oraz dróg oddechowych powinien być pod opieką specjalistyczną przez całe życie

Gdzie pójść na konsultację do chirurga, radioterapeuty?

Jest wiele ośrodków zdrowia gdzie można pójść na konsultację do radioterapeuty. Najważniejsze by przyjmował tam bardzo dobry specjalista. Jednym z takich miejsc jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie, gdzie w Poradni Nowotworów Głowy i Szyi przyjmuje pacjentów bardzo dobry chirurg szczękowo-twarzowy,  radioterapeuta.

W celu umówienia się na konsultację do chirurga, radioterapeuty, skontaktuj się z Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod nr tel. +48222902337

Źródła:
medme.pl/choroby/rak-migdalka-podniebiennego,347.html
hellozdrowie.pl/rak-migdalka-pierwsze-objawy-leczenie/
mp.pl/otolaryngologia/artykuly/gardlo_i_krtan/104025,nowotwory-zlosliwe-migdalka-podniebiennego
poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/rak-migdalka-podniebiennego-przyczyny-objawy-leczenie-aa-3FuL-JkvK-aMSX.html

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny