Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Paź302017

30 Paź 2017

Przetoka odbytu - przyczyny, objawy i leczenie

Co to jest przetoka odbytu?

Przetoka odbytu jest to choroba zapalna, która polega na wytworzeniu się kanału między odbytem a skórą okolicy odbytu. Okolica zmienionego zapalnie gruczołu odbytowego w kanale odbytu jest najczęściej miejscem otworu wewnętrznego przetoki, a miejsce ujścia przetoki na skórze otworem zewnętrznym. Kanał przetoki, przechodzi przez mięśnie zwieracze na różnej wysokości i dlatego przetoka bardzo często osłabia zwieracze. Kanał przetoki przebiega najczęściej w miejscu, gdzie był ropień i z tego powodu często otwór zewnętrzny znajduje się w bliźnie po nacięciu ropnia.
Ze względu na topografię kanału przetoki względem zwieraczy odbytu można wyróżnić:

 • przetokę odbytu międzyzwieraczową – stanowi do 70 %przypadków, przechodzi pomiędzy zwieraczem wewnętrznym a zewnętrznym odbytu
 • przetokę odbytu przezzwieraczową – kanał przetoki penetruje zarówno zwieracz wewnętrzny jak i zewnętrzny odbytu
 • przetokę odbytu nadzwieraczową - po przejściu przez zwieracz wewnętrzny kananł kieruje się ku górze i przechodzi ponad zwieraczem zewnętrznym odbytu
 • przetoka odbytu pozazwieraczową - kanał przetoki leży bocznie w stosunku do zwieracza wewnętrznego i zewnętrznego odbytu.

Przetoka odbytu - jakie są przyczyny przetoki odbytu?

Przyczyną przetoki odbytu, podobnie jak ropnia odbytu jest infekcja bakteryjna gruczołów, które znajdują się w kanale odbytu. Ropień i przetoka to różne stadia tej samej choroby. Ropień jest ostrą fazą, przetoka przewlekłą.
Rzadsze przyczyny przetoki to:

 • choroba Leśniowskiego-Crohna,
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • ciało obce,
 • powikłanie po operacji przeprowadzonej w okolicy odbytu,
 • uraz okolicy odbytu,
 • nowotwór,
 • naświetlania (radioterapia nowotworów okolicy krocza i miednicy),
 • gruźlica,
 • promienica.

Przetoka odbytu – jakie są objawy przetoki odbytu?

Przetoce odbytu towarzyszą następujące objawy:

 • wyciek ropny z niewielkiego otworu okolicy odbytu lub z kanału odbytu,
 • uczucie przykrej wilgoci na skórze przy odbycie,
 • świąd odbytu,
 • nawracające ropnie w okolicy odbytu,
 • ból w okolicy odbytu związany z okresowym zamknięciem ujścia przetoki, gromadzeniem się w jej kanale ropnej wydzieliny, prowadząc do powstania ropnia
 • okołoodbytniczego, ból może nasilać się podczas kaszlu oraz parcia na stolec, a następnie samoistnie ustępować,
 • gorsze trzymanie gazów i stolca.

Przetoka odbytu - jak przebiega rozpoznanie przetoki odbytu?

Pacjent, u którego podejrzewa się przetokę odbytu powinien być zbadany przez chirurga proktologa. Lekarz proktolog przeprowadzi wywiad z Pacjentem, przedmiotowe badanie proktologiczne oraz badania dodatkowe.

Przetoka odbytu - jak przebiega leczenie przetoki odbytu?

Leczenie przetoki okołoodbytniczej wymaga udziału chirurga proktologa. W zależności od głębokości i długości przetoki można ją wyciąć w całości, naciąć i zostawić otwartą do gojenia lub – w sytuacji, gdy obejmuje ona mięśnie odpowiedzialne za kontrolę oddawania stolca – otworzyć częściowo i założyć do jej środka gumową taśmę.
Leczenie przetoki odbytu jest procesem długotrwałym i wymaga bardzo dobrej współpracy chirurga z chorym.
Uczucie dyskomfortu, bólu i świądu odbytu wraz z wypływem wydzieliny na skórę wokół odbytu mogą być pierwszymi objawami przetoki odbytu. Jest to niezwykle uporczywa dolegliwość, która wymaga interwencji chirurgicznej oraz ustalenia przyczyny. Nawrotowa przetoka odbytu może być powikłaniem choroby zapalnej jelit, dlatego w każdym przypadku jej wystąpienia należy zgłosić się do lekarza proktologa.

Przetoka odbytu - gdzie na konsultację do  chirurga proktologa?

Jedną z najlepszych przychodni w Warszawie jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna, gdzie w Poradni Nowotworów Układu Pokarmowego i Poradni Proktologii, konsultują doświadczeni lekarze proktolodzy.

W celu umówienia się na konsultację u chirurga, proktologa  skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny