Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lis212017

21 Lis 2017

Czaszkogardlak - łagodny nowotwór mózgu

Co to jest czaszkogardlak?

Czaszkogardlak jest łagodnym i częściowo torbielowatym nowotworem nabłonkowym, który rozwija się w okolicy siodła tureckiego (prawdopodobnie z nabłonka kieszonki Rathkego).

Czaszkogardlak – jakie są przyczyny czaszkogardlaka?

Tę wadę tworzą  embrionalne źródła kieszonki przysadki.

Eksperci uważają, że głównymi przyczynami czaszkogardlaka są:                               

 • wszelkiego rodzaju mutacje,
 • czynnik dziedziczny,
 • wpływ niekorzystnych czynników, zwłaszcza w pierwszych 14 tygodniach ciąży,
 • trucizny udarowe i toksyczne substancje, preparaty farmaceutyczne i promieniowanie,
 • wewnątrzmaciczne zakażenia,
 • ciężkie zatrucie krwi,
 • obecność u ciężarnej chorób rzewlekłych  takich jak: cukrzyca, niewydolność nerek, gruźlica 

Czaszkogardlak – jakie są objawy czaszkogardlaka?

W początkowych etapach zmiany mogą być pozbawione oznak  ale wraz z postępem procesu patologicznego zaczynają występować objawy:

 • różnych schorzeń endokrynologicznych, takich jak: moczówka prosta, niedoczynność tarczycy i zaburzenia czynności nadnerczy,u mężczyzn może zostać znacząco
 • zmniejszone libido i rozwój zaburzenia wzwodu, a u kobiet mogą zaniknąć miesiączki
 • intensywne bóle głowy, którym zwykle towarzyszy rozpierający charakter i  nudności
 • zaburzenia widzenia pojawiają się z powodu kompresji nerwu wzrokowego
 • naruszenie neuropsychologiczne : otyłość, bulimia, spowolnienie psychoruchowe, apatia lub otępienia, brak emocji, nietrzymanie moczu i problemy z pamięcią;
 • wodogłowie , któremu towarzyszy ból głowy, zaburzenia widzenia lub obrzęk nerwu wzrokowego.

Czaszkogardlak – jak przebiega diagnostyka i leczenie czaszkogardlaka?

Obecnie diagnostyka nowotworu czaszkogarflaka opiera się głównie na badaniu metodą tomografii (CT) komputerowej i rezonansu magnetycznego (MRI). Angiografia przynosi informacje o położeniu naczynia, przez co jest pomocna przy planowaniu zabiegu operacyjnego. Konieczne jest także wykonanie badań hormonalnych. Ważne jest przeprowadzenie szczegółowych badań przedoperacyjnych.

Do znanych współczesnych technik stosowanych w terapii czaszkogardlaka zaliczamy:

 • radiochirurgia stereotaktyczna,
 • frakcjonowana radioterapia stereotaktyczna,
 • terapia techniką modulacji intensywności wiązki
 • radioterapia promieniem protonowym
 • brachyterapia wewnątrzjamowa

Specyficzne położenia nowotworu, powoduje, iż usunięcie czaszkogardlaka w niektórych przypadkach bywa bardzo trudne. Tylko całkowite wycięcie nowotworu prowadzi do wyleczenia a niestety nie zawsze jest możliwe. Niestety czaszkogardlaki usunięte częściowo zawsze nawracają.

Usunięcie guza bardzo często powoduje różne powikłania. Do najczęściej stwierdzanych powikłań pooperacyjnych należą: skurcz tętnicy, uraz perforujący naczyń mózgowych, silne drgawki, zaburzenia widzenia, zmniejszenie pola widzenia, osłabienie procesów pamięciowych, apatia, nadmierna senność oraz wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego. U operowanych chorych wskazane jest kontrolne oznaczenie hormonów w czasie od 1 do 2 tygodni po operacji. W przypadku pojawienia się nieprawidłowych wyników konieczne jest  zmodyfikowanie leczenia.

W celu umówienia się na konsultację u neurologa, neurochirurga skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny