Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Mar262021

26 Mar 2021

Rak żołądka - niechirurgiczne metody leczenia

Co to jest rak żołądka?

Rak żołądka to złośliwy nowotwór, który coraz częściej występuje w Polsce (co roku odnotowuje się ponad pięć tysięcy nowych przypadków). Na nowotwór żołądka częściej zapadają mężczyźni niż kobiety, jednak obie te płcie powinny być czujne, aby możliwie wcześnie zdiagnozować chorobę. Choroba jest częstą przyczyną zgonów właśnie ze względu na późną diagnostykę, która utrudnia skuteczne leczenie, a niekiedy wręcz je uniemożliwia. Za najlepszą metodę wykrywającą raka żołądka uważa się gastroskopię, w trakcie której pobierany jest wycinek błony śluzowej do badania. Rokowania w tej chorobie zależą od rodzaju nowotworu (najczęstszą odmianą choroby jest gruczolakorak). Poza gruczolakorakiem rzadszymi rodzajami tego nowotworu są: chłoniaki, rakowiaki, mięsaki oraz nowotwory drobnokomórkowe.

Jakie mogą być objawy raka żołądka?

Rak żołądka, we wczesnych stadiach zaawansowania zazwyczaj nie daje objawów na tyle charakterystycznych, by od razu nasunąć podejrzenie procesu nowotworowego. Liczne nieskuteczne próby leczenia zachowawczego (objawowego) zgłaszanych dolegliwości skłaniają do poszerzenia diagnostyki o endoskopię i badania obrazowe, na ich podstawie stawiane jest rozpoznanie.
Objawy, mogące sugerować patologię w obrębie żołądka to tzw. dyspepsja - przewlekłe bóle brzucha zwłaszcza o stałym charakterze, zlokalizowane w nadbrzuszu, nasilające się po posiłku, a zmniejszające na czczo, nieustępujące po lekach zobojętniających, szybkie poposiłkowe uczucie pełności, odbijania, nudności i wymioty, brak łaknienia czy zgaga. Zwracanie pokarmów (nie mylić z wymiotami) występuje w przypadku guza wpustu zamykającego przejście z przełyku do żołądka. Poza tym, przy długo trwającym procesie pojawiają się objawy niedokrwistości, związane z krwawieniem z guza, jak i zajęciem błony śluzowej żołądka, spadkiem produkcji i niedoborem czynnika wewnętrznego i co za tym idzie, zmniejszonym wchłanianiem witaminy B12 (niedokrwistość megaloblastyczna).
Dysfagia, termin określający utrudnione przechodzenie pokarmu z jamy ustnej przez przełyk do żołądka może towarzyszyć nowotworom o lokalizacji okołowpustowej. Krwawienie z guza manifestuje się pod postacią smolistych stolców bądź wymiotów z domieszką świeżej (wpust) lub hemolizowanej krwi (tzw. wymioty fusowate - okolica trzonu żołądka i odźwiernikowa).

Utrata masy ciała i postępujące wyniszczenie związane są zarówno z utrudnieniem w przyjmowaniu pokarmów, jak i kacheksją nowotworową w zaawansowanej postaci choroby. Stany podgorączkowe, poty nocne mogą towarzyszyć w późniejszym okresie choroby, może dochodzić także do rozwoju zespołów paraneoplastycznych. Gdy dochodzi do wtórnego zajęcia węzłów chłonnych i narządów odległych obserwujemy objaw Troisiera (powiększony węzeł Virchowa w dole nadobojczykowym lewym) oraz powiększenie wątroby z towarzyszącym wodobrzuszem. 

Jakie jest niechirurgiczne leczenie raka żołądka?

Niechirurgiczne leczenie raka żołądka może być różne. Dobór metody przez lekarza zależy od tego czy rak żołądka jest operacyjny czy nie, czy leczenie ma przygotować pacjenta do operacji czy też jest stosowane w trakcie niej lub po niej. Czasem pacjent wymaga terapii molekularnie ukierunkowanej a przy zaawansowanym raku żołądka pozostaje lekarzowi leczenie paliatywne.
Podziału nieoperacyjnych metod leczenia raka żołądka można dokonać w następujący sposób:

Leczenie postaci operacyjnych

  • Radioterapia przedoperacyjna (neoadiuwantowa) i okołooperacyjna (śródoperacyjna)
  • Chemioterapia przedoperacyjna (neoadiuwantowa) i okołooperacyjna
  • Chemioradioterapia przedoperacyjna

Leczenie uzupełniające (adiuwantowe)

  • Chemioterapia uzupełniająca
  • Chemioterapia dootrzewnowa
  • Chemioradioterapia uzupełniająca

Leczenie postaci nieoperacyjnych

  • Chemioterapia paliatywna
  • Terapie molekularnie ukierunkowane

Chemioterapia – opiera się na podawaniu choremu specjalnych związków chemicznych, których zadaniem jest niszczenie komórek nowotworowych oraz hamowanie ich namnażania. Obecnie standardem postępowania jest tzw. chemioterapia okołooperacyjna polegająca na podaniu 3- 4 kursów leczenia chemicznego przed operacją i następnie kontynuacja po zabiegu chirurgicznym. Leczenie przedoperacyjne ma na celu zmniejszenie masy guza oraz wyeliminowanie komórek nowotworowych krążących we krwi. Mimo operacyjnego usunięcia zmiany, komórki nowotworowe mogą znajdować się w okolicznych tkankach lub węzłach chłonnych, zatem celem pooperacyjnej chemioterapii jest zabicie pozostałych komórek. Leczenie okołooperacyjne pod postacią połączenia chemioterapii oraz chirurgii wydłuża przeżycie oraz zmniejsza ryzyko nawrotu choroby.

Z kolei radioterapia jest metodą leczenia guzów nowotworowych za pomocą naświetlania promieniowaniem jonizującym. Obecnie jest wykorzystywana w leczeniu paliatywnym w przypadku guzów krwawiących, zwężeń lub łagodzenia bólu. W przypadku gdy podczas operacji nie usunięto odpowiedniej liczby węzłów chłonnych może być rozważane zastosowanie pooperacyjnej chemioradioterapii.

Rak żołądka jest nowotworem heterogennym charakteryzującym się odmiennym modelem genetyczno-molekularnym rozwoju dwóch podstawowych postaci histopatologicznych tego nowotworu, tzn. postaci jelitowejj i rozlanej. Świadczą o tym odmienne sygnatury genowe dla wymienionych postaci, wysoka ekspresja białka HER2 w postaci jelitowej oraz również wysoka ekspresja C-MET i hedgehog w typie rozlanym. Odmienności genetyczno-molekularne rozwoju obu typów raka żołądka najlepiej ilustruje model Tahara, który zakłada rozwój typu jelitowego raka żołądka z nabłonka jelitowego przez (kolejno) metaplazję, gruczolaka i raka wczesnego. W przypadku typu rozlanego raka żołądka rozwój schorzenia prowadzi przez etap raka wczesnego z pominięciem etapu metaplazji i gruczolaka. W przypadku obu typów raka żołądka na każdym ze wspomnianych etapów dochodzi do odmiennych zmian molekularnych, a leczenie ukierunkowane molekularnie powinno uwzględniać — przynajmniej w rozważaniach teoretycznych — możliwość wpływania na różnorodne czynniki działające w różnych etapach karcynogenezy raka żołądka. 

Gdzie pójść do onkologa w Warszawie w celu leczenia raka żołądka?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna jest to przychodnia onkologiczna w Warszawie w której działa Poradnia Nowotworów Układu Pokarmowego. Pracują w niej bardzo dobrzy i polecani lekarze specjaliści specjalizujący się w leczeniu nowotworów układu pokarmowego.
Przychodnia onkologiczna Onkolmed Lecznica Onkologiczna to bardo dobry wybór jeśli szuka się diagnozy i leczenia nowotworów.

W celu umówienia się na konsultację u chirurga, chemioterapeuty, onkologa, skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337.

Źródła:
medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-nowotworowe,rak-zoladka---wczesne-objawy--rokowania--leczenie-i-przyczyny,artykul,1581710.html
journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/article/viewFile/28517/23287
journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/download/9123/7750

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny