Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lut142018

14 Lut 2018

Najczęstsze choroby mózgu - naczyniowe choroby mózgu

Najczęstsze choroby mózgu - jakie są naczyniowe choroby mózgu?

Choroby naczyń mózgowych odnoszą się do wszystkich schorzeń, w których przepływ krwi do określonych części mózgu jest chwilowo lub na stałe zaburzony. Wszyscy znają, bezpośrednio lub pośrednio, kogoś, kto miał wylew krwi do mózgu lub tętniaka.
Choroby te mogą być nieodwracalne w skutkach, a nawet śmiertelne. W najlepszym wypadku kończy się na ogromnym strachu, co powinno Cię zmotywować do lepszego zadbania o swoje życie i nawyki dnia codziennego.

Udar mózgu

Udar mózgu to obumarcie części tego narządu wskutek zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej. Wyróżnia się dwa główne typy udaru: niedokrwienny i krwotoczny.
Udar niedokrwienny (ok. 4/5 przypadków udaru mózgu) powstaje wtedy, gdy tętnica zaopatrująca jakąś część mózgu w krew staje się niedrożna, tzn. krew nie przepływa przez nią lub przepływa z ilości niewystarczającej, aby komórki mózgu otrzymały jej tyle, ile potrzebują.
Najczęstszą przyczyną zwężenia lub zatkania tętnicy jest miażdżyca. Tak zwane blaszki miażdżycowe(składające się głównie z cholesterolu odkładającego się w ścianie naczynia krwionośnego) stopniowo narastają i coraz bardziej zwężają światło tętnicy, aż w końcu dochodzi do jej całkowitego zablokowania, zwykle wskutek powstania zakrzepu krwi w miejscu zwężenia (wówczas przepływ krwi nagle ustaje).

Krwotok podpajęczynówkowy

Krwotok podpajęczynówkowy stanowi schorzenie, którego istotą jest wynaczynienie krwi z pękniętego naczynia krwionośnego do tzw. przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu i/lub rdzenia kręgowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa to obszar zlokalizowany pomiędzy oponą miękką a oponą pajęczą (pajęczynówką), zawierający płyn mózgowo-rdzeniowy i tworzący drogę przepływu tego płynu do zatok żylnych mózgowia. SAH należy do tzw. chorób naczyniowych mózgu i stanowi ok. 5-7% wszystkich przypadków tej grupy schorzeń.
Bardziej narażone na zachorowanie są kobiety. Krwotok podpajęczynówkowy dotyczy głównie w osób w średnim wieku, najczęściej ok. 50 roku życia, w późniejszych latach obserwuje się spadek zapadalności na to schorzenie.

Tętniaki mózgu

Tętniaki mózgu charakteryzują się poszerzeniem światła naczynia, którego przyczyną jest osłabienie ściany naczynia w danym miejscu. Wyróżnić można tętniaki: prawdziwe, rzekome i rozwarstwiające. Czym cechuje się każdy z nich oraz jakie daje objawy? Tętniaki zwykle mają charakter wrodzony. Mogą jednak pojawiać się, jako skutek nadciśnienia i miażdżycy. Częściej występują u palaczy. Poznaj przyczyny, objawy oraz sposoby leczenia tętniaków mózgu.

Ostra encefalopatia nadciśnieniowa

Encefalopatia nadciśnieniowa jest kolejnym zaburzeniem ośrodkowego układu nerwowego związanym z gwałtownym wzrostem ciśnienia tętniczego, obecnie rzadko występującym.
Do rozwoju encefalopatii nadciśnieniowej dochodzi w wyniku utraty zdolności autoregulacji krążenia mózgowego przez nagły wzrost ciśnienia tętniczego do wartości przekraczających zdolności kompensacyjne. W rezultacie zwiększa się przepływ krwi w krążeniu naczyniowym mózgu i wzrasta przepuszczalność ścian tętnic prowadzących do obrzęku mózgu. Przyczyną nadmiernego wzrostu ciśnienia tętniczego są: guz chromochłonny, nagłe przerwanie leczenia hipotensyjnego, zmiany naczyniowe (np. zwężenie tętnicy nerkowej).

Przewlekła miażdżyca naczyń mózgu

Zapalenie mózgu

Zapalenie mózgu pojawia się wtedy, gdy stan zapalny obejmuje miąższ mózgu. Zapalenie mózgu zalicza się - razem z zapaleniem rdzenia kręgowego i opon mózgowo-rdzeniowych - do stanów zapalnych ośrodkowego układu nerwowego.
Zapalenie mózgu może mieć różne przyczyny (m.in. wirusy, bakterie, leki) i przebieg - może być ostry (i w ciągu kilku godzin doprowadzić do śmierci), podostry i przewlekły (wówczas stan zapalny może trwać nawet latami). Wspólną cechą wszystkich stanów zapalnych mózgu jest wysoka śmiertelność.

W celu umówienia się na konsultację u neurochirurga, neurologa, skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny