Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Paź152018

15 Paź 2018

Jakie operacje wykonuje się w chirurgicznym leczeniu raka płuc?

Co to jest rak płuc?

Rak płuc to jeden z najczęstszych i najgorzej rokujących nowotworów złośliwych. Wywołuje go m.in. narażenie na substancje toksyczne, w tym dym tytoniowy, zanieczyszczone powietrze, a także bierne palenie. Do pierwszych objawów zalicza się duszności, kaszel oraz plucie krwią. Rak płuc nazywa się chorobą cywilizacyjną.

Jak wygląda chirurgiczne leczenie raka płuc?

Leczeniem raka niedrobnokomórkowego płuc (stanowiącego większość raków płuca) jest leczenie operacyjne. Leczenie raka drobnokomórkowego płuca polega przede wszystkim na podawaniu chemioterapii. Stosowana bywa również radioterapia i rzadziej leczenie operacyjne.
Leczenie operacyjne polega na resekcji zmienionej tkanki.
Wykonuje się standardowo:

  • wycięcie płata płucnego (lobektomia) - 50% zabiegów,
  • wycięcie dwóch płatów płucnych (bilobektomia),
  • wycięcie płuca (pulmonektomia) - 40% zabiegów.

Do zabiegów niestandardowych należą:

  • obwodowe resekcje - segmentektomia, resekcja klinowa,
  • centralne - resekcja klinowa, resekcja mankietowa.

Zabiegi nietypowe wykonywane są u osób starszych i u chorych, u których stwierdzono nieprawidłowe wyniki określające wydolność płuc.
Wykonywane są również operacje rozszerzone - wskazane w znacznym zaawansowaniu choroby, gdzie oprócz tkanki płucnej usuwane jest osierdzie, ściany klatki piersiowej oraz protezowane są naczynia.
Do leczenia operacyjnego raka płuca kwalifikują się chorzy bez przeciwwskazań do usunięcia miąższu płucnego wraz z guzem. Konieczne jest całkowite wycięcie nowotworu wraz z okolicznymi węzłami chłonnymi (znajdują się we wnęce i śródpiersiu). Przed operacją pod uwagę brane są również parametry czynnościowe płuc, czyli ich wydolność. Gdy funkcje płuc są nieprawidłowe, stanowi to przeciwwskazanie do operacji. Oceniana jest także wydolność mięśnia sercowego.
Leczenie operacyjne jest wskazane w I i II stopniu zaawansowania choroby.
Leczenie operacyjne jest wskazane w I i II stopniu zaawansowania choroby.

W celu umówienia się na konsultację u chirurga, onkologa w Poradnii Nowotworów Płuca i Torakochirurgii skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337.

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny