Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Paź182018

18 Paź 2018

Jakie są możliwości leczenia raka drobnokomórkowego płuca?

Co to jest drobnolomórkowy rak płuca?

Drobnokomórkowy rak płuca stanowi ok. 15% nowotworów wywodzących się z oskrzeli. Ten typ nowotworu najczęściej wiąże się z różnymi zespołami paranowotworowymi, w tym zespołem zaburzonego wydzielania hormonu antydiuretycznego, paranowotworowym zwyrodnieniem móżdżku i miastenicznym zespołem Lamberta–Eatona. Ze względu na to, że w przebiegu drobnokomórkowego raka płuca wcześnie dochodzi do przerzutów, rola leczenia chirurgicznego jako terapii pierwszego rzutu jest ograniczona. Choć nowotwór ten charakteryzuje się wysoką wrażliwością na chemioterapię i radioterapię, wyleczenie jest trudne do osiągnięcia. Standardem chemioterapii jest stosowanie pochodnych platyny z etopozydem. Połączenie tej metody z radioterapią klatki piersiowej również uważa się za skuteczne w terapii drobnokomórkowego raka płuca występującego miejscowo.

Skąd się bierze drobnokomórkowy rak płuca?

Drobnokomórkowy rak płuca stanowi blisko 20% wszystkich nowotworów pierwotnych tego narządu. Zważywszy na to, że rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn i drugim, co do częstości wśród kobiet ogólna liczba osób z tym typem raka jest ogromna. Obserwacje epidemiologiczne wskazują na powolne zmniejszenie częstości występowania drobnokomórkowego raka płuca w ostatnich dekadach, przy wzroście udziału zachorowań wśród kobiet i osób w wieku powyżej 70 lat. W powstawaniu nowotworu zasadnicze znaczenie ma palenie tytoniu.

Jakie są możliwości leczenia raka drobnokomórkowego płuca?

Chorzy na drobnokomórkowego raka płuca w stopniach zaawansowania I-III stanowią około 20% ogólnej liczby. U części pacjentów leczenie ma założenie radykalne. Postępowanie u chorych w stopniu IV (postać rozległa) ma charakter wyłącznie paliatywny i obejmuje chemioterapię, elektywne napromienianie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz radioterapię zmian przerzutowych. Terapia nawrotów drobnokomórkowego raka płuca polega na stosowaniu chemioterapii i – w niektórych przypadkach – radioterapii.
Chociaż ten typ nowotworu cechuje się dużą wrażliwością na cytostatyki (tzw. chemiowrażliwością) oraz wrażliwością na napromienianie, to rokowania nie są zadowalające. Po pierwszym podaniu cytostatyków osiąga się całkowitą lub częściową remisję w 70-90% wszystkich przypadków. Niestety, u większości chorych następuje nawrót choroby.
Drobnokomórkowy rak płuca wyjątkowo rzadko stanowi wskazanie do leczenia operacyjnego. Ze względu na radio- i chemio wrażliwość podstawowymi metodami leczenia są właśnie radioterapia i chemioterapia. Choroba jest jednak często rozpoznawana w postaci zaawansowanej. Leczenie ma wówczas charakter paliatywny.
Współczesna onkologia nie dysponuje aktualnie żadnym preparatem z grupy leków ukierunkowanych molekularnie (celowanych) w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa, chirurga, chemioterapeuty w Poradnii Nowotworów Płuca i Torakochirurgii skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337.

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny