Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Wrz132017

13 Wrz 2017

Czym zajmuje się opieka paliatywna?

Opieka paliatywna to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem objawów, które towarzyszą postępującym i zagrażającym życiu chorobom. Opiera się na idei ifilozofii opieki paliatywnej.
Terminy „opieka paliatywna” i „opieka hospicyjna”, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), są równoznaczne. Według definicji WHO z 2002 roku, opieka paliatywna ma celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin, stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą, poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia, dzięki wczesnej identyfikacji, ocenie i leczeniu bólu oraz innych problemów somatycznych, psychologicznych, socjalnych i duchowych. W zmodyfikowanej w 2002 roku definicji zwrócono uwagę na działania profilaktyczne oraz profesjonalne postępowanie, polegające na poprzedzonym diagnostyką leczeniu bólu i innych objawów. Opieka paliatywna bywa często mylona z opieką końca życia, która jest jedynie jednym z elementów opieki paliatywnej. Nowa definicja WHO zakłada włączenie opieki paliatywnej na każdym etapie ciężkiej i zagrażającej życiu choroby, o ile tylko pacjent wymaga leczenia objawowego. Forma opieki i jej zakres powinny być dostosowane do stanu pacjenta oraz jego potrzeb. w sytuacji wystąpienia uciążliwych objawów, pacjent może być objęty opieką nawet w czasie, gdy jest jeszcze prowadzona terapia przyczynowa.

Podsumowując: medycynę paliatywną należy traktować jako medyczne, specjalistyczne postępowanie objawowe, uwzględniające w szczególności kontrolę bólu i innych objawów somatycznych. Wyróżnia się ono holistycznym podejściem, w którym zakłada się zapewnienie pacjentowi (w razie potrzeby) wsparcia psychologicznego, socjalnego i duchowego.
Opiekę paliatywną należy odróżnić od opieki długoterminowej, skierowanej do pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi (np. pacjenci przewlekle leżący) oraz od świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
Szukając lekarza, który posiada specjalizację medycyny paliatywnej warto przyjechać do miasta Warszawa, w którym w Onkolmed Lecznica Onkologiczna działa Poradnia Medycyny Paliatywnej.

W celu umówienia się na konsultacje u lekarza medycyny paliatywnej skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny