Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Kwi162019

16 Kwi 2019

Czy guzy śródpiersia są groźne?

Czym jest śródpiersie?

Śródpiersie to przestrzeń położona centralnej części klatki piersiowej i zawierająca wszystkie jej narządy poza płucami. Części boczne śródpiersia sąsiadują z opłucną – (błoną surowiczą pokrywającą płuca), część przednia – z mostkiem, a tylna – z kręgosłupem. Górna część śródpiersia ograniczona jest przez nasadę szyi, a dolna przez przeponę. Śródpiersie dzieli się na: anatomicznego, śródpiersie dzielone jest na:
górne i dolne, przednie, środkowe, tylne.

Jakie mogą być przyczyny guzów śródpiersia?

Guzy śródpiersia są to zmiany o różnorodnym charakterze. Guzy w śródpiersiu najczęściej przebiegają bezobjawowo. Podstawowy podział guzów śródpiersia obejmuje guzy pierwotne (nowotwory, torbiele, zmiany nienowotworowe) oraz wtórne ( przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych lub naciekanie nowotworów zlokalizowanych w pobliżu na struktury śródpiersia, np. nowotworów płuc).
W przypadku guza śródpiersia przedniego uwidocznionego np. na przeglądowym RTG klatki piersiowej podejrzewa się przede wszystkim:

 • wole tarczycy,
 • zmiany w obrębie grasicy (grasiczaki )
 • chłoniaka,
 • potworniaka lub torbiel skórzastą,
 • torbiel osierdziowo-opłucnową.

Obecność guza w śródpiersiu środkowym zwykle związana jest z powiększeniem węzłów chłonnych o różnej etiologii, np.:

 • białaczka,
 • chłoniaki,
 • mięsak limfatyczny,
 • gruźlica,
 • mononukleoza,
 • sarkoidoza,
 • histoplazmoza,
  przerzuty nowotworowe do węzłów.

Rzadziej obraz guza śródpiersia środkowego dają torbiele rozwojowe, np. torbiel oskrzelopochodna, czy torbiel enterogenna. W śródpiersiu tylnym najczęściej lokalizują się guzy pochodzenia nerwowego, np. nerwiaki osłonkowe, nerwiakowłókniaki, nerwiaki zarodkowe.

Jakie są objawy guzów śródpiersia?

Guzy śródpiersia często nie powodują wystąpienia żadnych objawów i zostają odkryte przypadkowo najczęściej w czasie wykonywania zdjęcia RTG klatki piersiowej.
Główne objawy guza śródpiersia to:

 • kaszel,
 • świsty w czasie oddychania wynikające z ucisku lub nacieku na tchawicę,
 • trudności z połykaniem pokarmów wynikające ze zwężenia przełyku
 • chrypa,
 • czasem uczucie bólu i kłucia w klatce piersiowej.

Jak diagnozuje się guzy śródpiersia?

Podstawowymi badaniami w rozpoznawaniu guzów śródpiersia jest badanie RTG, tomografia i rezonans magnetyczny.
Wstępna diagnostyka guzów śródpiersia opiera się na wywiadzie z chorym oraz stwierdzeniu objawów mogących wskazywać na patologię toczącą się w obrębie śródpiersia. Najistotniejsze jest wykonanie badań obrazowych.
Jednak ostateczne rozpoznanie części guzów śródpiersia wymaga pobrania jego fragmentu do badania histopatologicznego.

W celu umówienia się na konsultację u chemioterapeuty skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

W artykule wykorzystane zostały materiały pochodzące z: wylecz.to/hormony/guz-srodpiersia/

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny