Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Kwi242018

24 Kwi 2018

Czy mastopatia oznacza raka?

Co to jest mastopatia?

Mastopatia (choroba włóknisto-torbielowata sutka) to określenie szeregu łagodnych zmian, które rozwijają się w obrębie piersi. Mastopatia jest częstym schorzeniem kobiet w wieku pomiędzy 35. a 50. rokiem życia, choć można ją rozpoznać także u tych młodszych.
Mastopatia (choroba włóknisto-torbielowa sutka) to określenie na łagodne (nienowotworowe) zmiany w obrębie piersi, które charakteryzuje zwyrodnienie tkanki gruczołowej i tłuszczowej sutka. Termin mastopatia obejmuje więc takie zmiany, jak włóknienie, zwiększenie liczby gruczołów, proliferacja nabłonka, torbiele oraz rozszerzenie przewodów wyprowadzających.

Mastopatia – czy mastopatia zawsze oznacza raka?

Guzki zlokalizowane w piersiach nie zawsze mają charakter złośliwy i nie muszą prowadzić do powstania nowotworu. Mastopatia to stwardnienia, które wymagają specjalistycznej kontroli i przeprowadzenia badań diagnostycznych, aby dokonać różnicowania ze zmianami nowotworowymi. Wysokorozdzielcze badania obrazowe, takie jak mammografia i USG, w większości przypadków pozwalają na odróżnienie raka od torbieli. Jednak ze względu na częściową zbieżność wyglądu zmian łagodnych i złośliwych wykonuje się biopsję. Zdarzają się przypadki zezłośliwienia zmian mastopatycznych.

Mastopatia - jakie są przyczyny mastopatii?

Pierś (sutek) zbudowana jest z dwóch podstawowych elementów – gruczołów wyścielonych nabłonkiem oraz otaczającego je podścieliska, utworzonego przez tkankę łączną. Gruczoły tworzą zorganizowane kompleksy – tzw. płaty, które odseparowane są od siebie łącznotkankowymi i tłuszczowymi przegrodami. Każdy z płatów złożony jest z hierarchicznie ułożonych podjednostek – dużego przewodu wyprowadzającego, którego ujście znajduje się na brodawce sutkowej, przewodów, mniejszych przewodzików oraz pęcherzyków, które występują szczególnie licznie w okresie ciąży i laktacji. Rusztowanie dla struktur gruczołowych stanowi tkanka łączna oraz tkanka tłuszczowa. Struktury budujące pierś pozostają pod kontrolą hormonalną oraz nerwową.
Struktury budujące pierś pozostają pod kontrolą hormonalną oraz nerwową. Za podstawową przyczyną mastopatii uznaje się ten drugi czynnik – wpływ hormonów. Nadmiar estrogenów i niedobór progesteronu skutkuje nadmierną stymulacją rusztowania – tkanki łącznej do rozwoju. Przesadny rozrost tkanki łącznej pociąga za sobą stymulację rozwoju elementów zbudowanych z tkanki nabłonkowej – gruczołów. Przyczyną powstania zmian w piersi o cechach mastopatii (włóknisto-torbielowatych) może być również zaburzenie przemian hormonalnych w obrębie sutka.

Mastopatia - jakie są objawy mastopatii?

Do objawów choroby włóknisto-torbielowatej piersi zaliczyć należy ból (najczęściej) obu piersi, który nasila się szczególnie w ciągu kilku dni poprzedzających wystąpienie miesiączki, a ustępuje szybko po jej pojawieniu się.
Do innych możliwych dolegliwości należą:

  • bolesność podczas ucisku,
  • obrzmienie piersi,
  • uczucie dyskomfortu, pełności czy też „ciężkich piersi”.

Czasami powyższym objawom towarzyszyć może wyczuwalne zwiększenie grubości lub spoistości fragmentu tkanki gruczołowej piersi lub też powstanie wyczuwalnych dotykiem drobnych guzków w piersi (należy je różnicować z innymi, poważnymi schorzeniami piersi).

Po stwierdzeniu co najmniej jednego z powyższych objawów warto udać się na konsultację do ginekologa onkologa! Onkolog przeprowadzi konieczne badania i oceni zmiany mastopatyczne w piersi.

Mastopatia - jak przebiega diagnostyka i leczenie mastopatii?

Do diagnozy guza nowotworowego nie wystarczy badanie palpacyjne!
Należy pamiętać, że badanie palpacyjne (dotykiem), nawet przez doświadczonego lekarza nigdy nie wystarcza do całkowitego i absolutnie pewnego wykluczenia zmian nowotworowych w piersiach.
Niezbędne są specjalistyczne badania wykrywające nowotwór złośliwy piersi
Zazwyczaj wskazane są badania obrazowe – mammografia lub ewentualnie badanie USG piersi. Najczęściej do postawienia ostatecznej diagnozy konieczne jest badanie cytologiczne – PCI, które polega na pobraniu przy pomocy igły niewielkiej próbki komórek z podejrzanej zmiany , a następnie ich ocena przez doświadczonego lekarza patologa.
Czasami, gdy rozpoznanie punktowe nie jest jednoznaczne niezbędne może być usunięcie całego guzka, aby wykluczyć, że nie jest on nowotworem złośliwym. Takie zabiegi powinny być wykonywane przez doświadczonego w leczeniu chorób piersi lekarza chirurga onkologa i zawsze zbadane mikroskopowo przez patologa.

 

W celu umówienia się na konsultację u onkologa, ginekologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny