Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Paź172018

17 Paź 2018

Dlaczego warto wykonać płynną biopsję przy podejrzeniu raka piersi?

Na czym polega test CNI?

Badanie CNI (Copy Number Imbalance) polega na pobraniu od Pacjenta próbki krwi i analizy pod kątem występowania nowotworu - wykrywanie raka z próbki krwi. W każdym momencie, w naszej krwi płynie ok. 150 milionów fragmentów DNA - innowacyjna metoda, opracowana przez Chronix Biomedical, pozwala na sekwencjonowanie całego genotypu człowieka i wychwytywanie nadmiaru lub ubytków fragmentów DNA (ang.: „gains and losses”) pochodzących z komórek nowotworowych. Dzięki temu, analizowany jest cały organizm człowieka, zamiast poszczególnych części ciała, jak to ma miejsce w przypadku biopsji tkankowej i technik radiologicznych. Wynik Testu CNI określa obecność raka u badanej osoby i jego stopień zaawansowania.
Sekwencjonowanie Nowej Generacji (Next Generation Sequencing, NGS) – to metoda, która pozwoliła naukowcom na ustalenie sekwencji całego ludzkiego genomu. Obecnie takie „mapowanie” DNA można stosować w odniesieniu do krążącego we krwi DNA, uwalnianego z krążących komórek lub wolnego pozakomórkowego DNA, (cfDNA – ang. cell-free DNA). cfDNA to krótkie fragmenty chromosomalnego DNA, znajdujące się w krwioobiegu. Fragmenty cfDNA pochodzą z umierających komórek.
Ocena CNI może być skutecznym badaniem przesiewowym w kierunku występowania nowotworu oraz badaniem określającym, czy zabieg chirurgiczny usunął całkowicie nowotwór lub czy nastąpił nawrót choroby nowotworowej. Ocena następuje na podstawie badań przeprowadzonych w odstępach czasowych.
Testy Chronix Biomedical pozwalają na wykrycie raka nawet w jego wczesnej fazie. Badania kliniczne udowodniły ich bardzo wysoką skuteczność, np. w przypadku raka prostaty i raka piersi wynosi ona ok. 92 – 94% (czułość 0,87 – 0,95; specyficzność 0,89 – 0,97). Badanie obarczone jest zatem jedynie niewielkim ryzykiem uzyskania fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich wyników.
Jest szczególnie wskazane dla pacjentów z grup ryzyka (zagrożonych genetycznie rakiem), mężczyzn z podwyższonym PSA (zagrożonych rakiem prostaty), lub kobiet z zagrożeniem raka piersi, a także dla pacjentów przechodzących leczenie onkologiczne lub pozostających w remisji (monitorowanie).

Co to jest badanie potwierdzające zachorowanie na raka piersi?

Badanie potwierdzające zachorowanie na raka piersi (tzw. Test Drugiej Opinii), jako dodatkowe badanie diagnostyczne jest stosowane po stwierdzeniu zagrożenia rakiem piersi. Badanie potwierdzające zachorowanie na raka piersi to dodatkowe narzędzie przesiewowe, suplementarne do stosowanych dotychczas metod, a wynik CNI może pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji o ewentualnym leczeniu lub dalszym diagnozowaniu. Badanie potwierdzające zachorowanie na raka piersi (tzw. Test Drugiej Opinii) może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji oraz pozwala pacjentkom uniknąć niepotrzebnych i stresujących sytuacji w oczekiwaniu na kolejne postępowania diagnostyczne.

Dla kogo jest badanie potwierdzające zachorowanie na raka piersi?

Wszystkie kobiety z grupy ryzyka raka piersi, u których prawdopodobieństwo zachorowania jest zwiększone, a także te, które z powodów genetycznych chcą sprawdzić zagrożenie chorobą nowotworową.
Płynna biopsja jest badaniem szczególnie wskazanym dla:

  • kobiet, które w wyniku badania piersi (mamografia lub samokontrola) wykryły u siebie podejrzane zmiany,
  • kobiet, u których w rodzinie występowały zachorowania na raka piersi przed 50 rokiem życia, lub rak piersi u co najmniej 2 osób, zwłaszcza u siostry lub matki,
  • kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną lub hormonalną terapię zastępczą, u których w rodzinie zdarzały się przypadki zachorowań na raka piersi,
  • młodych kobiet zamierzających stosować antykoncepcję hormonalną, jeżeli pojawiły się u nich jakiekolwiek zmiany w piersiach,
  • kobiet mających jakiekolwiek zmiany w piersiach lub jajnikach, u których w rodzinie bywały przypadki zachorowań na raka.

Badanie krwi firmy Chronix (płynna biopsja) pomoże ocenić zagrożenie oraz pozwoli lekarzowi podjąć w pełni świadomą decyzję w procesie diagnostycznym.

Jakie są wskazania do wykonania płynnej biopsji?

Wskazaniem do wykonania biopsji są zmiany wykrywalne podczas badania palpacyjnego piersi (podczas samokontroli) takie jak:

  • zmiany, które mogą być nowotworowymi – głównie należy brać pod uwagę asymetrię, brak przesuwalności, twardość, nieregularne obrysy a także zaciągnięcia lub owrzodzenia występujące na skórze,
  • zmiany, które mogą być wznową leczonego uprzednio nowotworu,
  • powiększenie węzłów chłonnych na skutek przerzutów,
  • wszelkie guzowate zmiany u kobiet o zwiększonym rodzinnym ryzyku zachorowania na raka piersi.

Wskazaniem do płynnej biopsji są także zmiany wykrywane jedynie metodami obrazowymi (mammografia i USG) przy negatywnym wyniku badania palpacyjnego.
Zanim jednak kobieta wspólnie z lekarzem podejmą decyzję o wykonaniu biopsji warto jest wykonać Test Drugiej Opinii (CNI Second Opinion), które potwierdza występowanie nowotworu jednocześnie pozwalając uniknąć wykonywania niepotrzebnych biopsji.

Czy wynik płynnej biopsji jest wiarygodny?

Wynik biopsji nie zawsze daje odpowiedź dotyczącą charakteru guza. Jeżeli mamy do czynienia na przykład z torbielą, wówczas już w trakcie biopsji można to wstępnie ocenić na podstawie zaaspirowanej treści. Podobnie jeśli mamy do czynienia z guzem. Wynik biopsji bywa w 20-30% nie diagnostyczny, co oznacza, że pobrana ilość materiału może być niewystarczająca dla patomorfologa do postawienia diagnozy. W takiej sytuacji biopsję należy powtórzyć. Jeśli wynik biopsji wskazuje na występowanie zmiany o charakterze podejrzanym, potrzebna jest konsultacja onkologiczna.
Dzięki „płynnej biopsji” firmy Chronix Biomedical można uzyskać dokładną informację czy w organizmie toczy się proces nowotworowy. Testy firmy Chronix Biomedical charakteryzują się bardzo wysoka dokładnością pozwalającą jednoznacznie stwierdzić obecność nowotworu.
Informacje pochodzą ze strony MCD

 

W celu umówienia się na konsultację i wykonanie badania płynnej biopsji u onkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337.

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny