Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lut042022

04 Lut 2022

Rak piersi - przerzuty przypominające czerniaka złośliwego

Czym jest rak piersi?

Najprościej mówiąc, rak piersi jest to niekontrolowany rozrost komórek w obrębie gruczołu piersiowego. Aby lepiej zrozumieć ten mechanizm, warto przyjrzeć się najpierw, z czego może on wynikać.
Mutacja genowa, czyli nieprawidłowe zmiany w genach odpowiedzialne za regulację wzrostu komórek i utrzymywanie ich w zdrowiu to podstawowa przyczyna powstawania różnych rodzajów raka. W zdrowym organizmie, gdy komórka zaczyna się starzeć i nie jest w stanie pełnić swoich funkcji, nie tylko przestaje się namnażać, ale również obumiera. Dzięki temu „zwalnia” miejsce dla nowej, zdrowej i w pełni produktywnej komórki. Kiedy dochodzi do aktywacji mutacji genu odpowiedzialnego za regulację tego procesu, komórka zmienia swoje role, może się dzielić w nieskończoność bez żadnego porządku. Niestety, powstające z niej inne komórki będą równie uszkodzone jak początkowa, a z czasem utworzą guz.

Guzki podzielić można na łagodne, to jest niemające potencjału do zezłośliwienia się, oraz złośliwe. W guzach łagodnych nie obserwuje się szybkiego i agresywnego wzrostu, nie ma również przerzutów do innych tkanek. Guzy złośliwe mają natomiast potencjał do rozprzestrzeniania się i atakowania zdrowych tkanek, obserwuje się również przerzuty, jeśli guz jest agresywny i nie poddaje się leczeniu.
Za raka piersi uważa się więc wyłącznie guzy złośliwe. Jeśli lekarz podczas wizyty stwierdzi obecność guza łagodnego, co potwierdzone zostanie badaniami, nie trzeba się od razu obawiać złośliwego raka, a jedynie baczniej obserwować.

Przerzuty przypominające czerniaka złośliwego

Rzadko występującą postacią epidermotropowych przerzutów w przebiegu raka piersi są zmiany barwnikowe, również dane z piśmiennictwa nieczęsto wskazują na tę postać przerzutów. Z reguły lokalizują się jedynie w obrębie klatki piersiowej i brzucha, w pobliżu blizny pooperacyjnej. Wszystkie wykwity mogą zarówno pod względem cech klinicznych, jak i histopatologicznych naśladować czerniaka. Biorąc pod uwagę cechy histopatologiczne, zajęcie przez komórki raka piersi złącza skórno-naskórkowego może być punktem wyjścia do rozwoju zmian barwnikowych. Niemal na pewno obecność barwnika wynika z uwalniania melaniny z uszkodzonego naskórka, co następuje po jego zajęciu i zniszczeniu przez komórki nowotworowe oraz z fagocytozy przez melanofagi. Inną możliwością jest fagocytoza lub przeniesienie melaniny z melanocytów do wewnątrznaskórkowych komórek raka piersi. W piśmiennictwie opisano przypadki przerzutów raka piersi z obecnością barwnika, wykazujących proliferację dendrytycznych melanocytów tworzących odrębne jednostki poza złączem skórno-naskórkowym i wymieszanych z komórkami raka piersi w  powierzchownych warstwach skóry właściwej. Zwykle do wykrycia tego rodzaju zmian w badaniu histopatologicznym konieczne są selektywne metody barwienia.

Jak leczy się raka piersi?

Wybór sposobu leczenia raka piersi zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby i rokowań pacjentki. U pozornie dwóch kobiet o takich samych parametrach nowotworowych lekarz może zarządzić inne metody, które dla nich będą najodpowiedniejsze.
We wcześnie wykrytych przypadkach stosuje się wycięcie guza z możliwym oszczędzeniem piersi. Może to mieć miejsce w stadium przedinwazyjnym – DCIS i LCIS oraz inwazyjnym, w zależności od wielkości guza, jego rozprzestrzenienia się.
Leczenia chirurgicznego z usunięciem piersi wraz z węzłami chłonnymi dokonuje się w przypadku, gdy podjęte wcześniej kroki okazały się niewystarczające, jeśli istnieją u pacjentki niektóre choroby autoimmunologiczne, rak wymyka się spod ram do leczenia oszczędzającego, jest wieloośrodkowy lub jeśli nie ma możliwości wycięcia guza z odpowiednim marginesem zdrowych tkanek. O rodzaju amputacji piersi decyduje lekarz po konsultacji z pacjentką.
U pacjentek niekiedy przed zabiegiem przeprowadza się chemioterapię lub hormonoterapię. Mają one na celu zmniejszenie lub chociaż wyhamowanie rozwoju raka przed operacją oraz poprawienie efektów leczenia jako całości.
Jeżeli zabieg był rozległy, lekarz prowadzący może zalecić przeprowadzenie radioterapii. Dzieje się to wtedy, jeśli komórki nowotworowe zostały znalezione w wyciętym marginesie, guz był wielkości ponad 5 centymetrów oraz jeśli znaleziono przerzuty w ponad 4 węzłach chłonnych.
Pacjentka ma pełne prawo do przedyskutowania swoich opcji leczenia z lekarzem prowadzącym oraz do skonsultowania się z innym specjalistą w celu ich ewaluacji. Ma prawo poddać się leczeniu w Polsce, poza jej granicami, czy zgłosić się do badań klinicznych, których celem jest znalezienie nowoczesnych leków na raka. Nie warto jednak zdawać się na oszustów, którzy desperację chorego wykorzystują dla własnego zysku twierdząc, że ich produkt z pewnością ich z raka wyleczy.

Co zrobić jeśli na skórze pojawiły się niepokojące zmiany?

Jeśli na twojej skórze pojawiły się zmiany, które wydają ci się być niepokojące, możesz zadziałać dwutorowo. Po pierwsze, umów się na wizytę u dermatologa. Specjalista obejrzy je pod dermatoskopem, jak również rozpozna ewentualne choroby skóry. Po drugie, skonsultuj się również z chirurgiem onkologicznym, by upewnić się, czy nie są to objawy świadczące o tym, że w twoim organizmie rozwija się nowotwór.
Pamiętaj, że odpowiednio wcześnie wykryte nowotwory w wielu przypadkach są całkowicie wyleczalne. Najważniejsze są więc regularne badania, takie jak USG piersi czy też samobadanie piersi w domu.

Gdzie udać się w Warszawie na konsultację po rozpoznanie i leczenie raka piersi?
Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie jest przychodnią gdzie działa Poradnia Nowotworów Piersi i Poradnia Ginekologii Ogólnej i Onkologicznej. Lekarze w nich zatrudnieni są to bardzo dobrzy specjaliści leczący nowotwory piersi.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa, chirurga, skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źródła:
podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/014/597/original/53-62.pdf?1481120472
apo-discounter.pl/blog/zdrowie/rak-piersi-nie-musi-oznaczac-wyroku-co-zrobic-aby-uchronic-siebie-i-bliskie-sobie-kobiety-przed-powazna-choroba/

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny