Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lut142022

14 Lut 2022

Rak w pancerzu - przyczyny, rozpoznanie, leczenie

Rak w pancerzu, określany również mianem raka włóknistego, jest postacią przerzutowego raka piersi, ale może być także objawem klinicznym nowotworu pierwotnego. Taylor i  Meltzer jako pierwsi opisali 38 przypadków zapalnych przerzutów nowotworowych zlokalizowanych w obrębie skóry otaczającej pierś. Ta postać charakteryzuje się ogniskami rumieniowymi z naciekiem i stwardnieniem, zajmującymi klatkę piersiową. W badaniu histopatologicznym stwierdza się włóknienie oraz pojedyncze komórki nowotworowe, a miejscami również obraz porozrywanych włókien kolagenowych.

Co to jest rak w pancerzu?

Rak w pancerzu jest formą przerzutów skórnych. Chociaż stan ten występuje rzadko, najczęściej wiąże się z rakiem piersi z miejscowym nawrotem po mastektomii. Przerzuty do skóry pojawiają się najczęściej kilka miesięcy lub lat po rozpoznaniu pierwotnego. Rzadziej przerzut diagnozowany jest jednocześnie z guzem pierwotnym lub jest pierwszym objawem choroby.
Rak pancerza jest postacią przerzutowego raka skóry. Przerzuty do skóry występują rzadko i są rzadko obecne w momencie początkowego rozpoznania nowotworu. Częstość jej występowania waha się od 0,6 do 10%. Przerzuty skórne są objawami choroby u 37% mężczyzn i 6% kobiet.  Przerzuty raka piersi do skóry początkowo mają postać guzka, raka teleangiektatycznego, en cuirasse , łysienia nowotworowego lub półpaśca. Rak w pancerzu jest stosunkowo rzadki. W tym stanie ściana klatki piersiowej jest usiana rakowatą, stwardniałą płytką nazębną, a skóra jest infiltrowana, jak gdyby została porównana do płaszcza zbroi. Komórki rakowe rozprzestrzeniają się wzdłuż przestrzeni tkankowych lub przez naczynia limfatyczne. Zwykle rak pancerza pojawia się w przypadkach wznowy miejscowej po mastektomii. Rzadko może pojawić się jako cecha prezentująca raka piersi.

Co jest przyczyną raka w pancerzu?

Przyczyną raka w pancerzu przeważnie jest występowanie nowotworu pierwotnego. 

Jak rozpoznaje się raka w pancerzu?

Diagnostyka różnicowa pacjentów z rakiem pancerza obejmuje popromienną twardzinę ograniczoną, zapalny rak piersi, popromienne zapalenie skóry i inne przerzuty do skóry. Można je rozpoznać na podstawie histologii, która często przypomina raka pierwotnego. W przeciwieństwie do popromiennego zapalenia skóry i zapalnego raka piersi, po początkowym stadium raka pancerza nie wiąże się ze zmianami zapalnymi. Twardzina ograniczona i twardzina ograniczona po napromieniowaniu rażąco przypominają rak w pancerzu, ale stwardnienie w twardzinie ograniczonej charakteryzuje się pogrubieniem wiązek kolagenu, zmniejszeniem tkanki tłuszczowej i unaczynienia oraz zanikiem gruczołów ekrynowych. Różni się to od indyjskiego wzoru zgłoszenia i zwłóknienia w raku pancerza. Do oceny przerzutów choroby można wykorzystać techniki obrazowania, takie jak tomografia komputerowa i skany kości, a także pozytonowa tomografia emisyjna/tomografia komputerowa.

Jak leczy się raka w pancerzu?

Nie ma zgody co do leczenia raka pancerza ze względu na niewielką liczbę przypadków, ale stosowane metody obejmują chemioterapię, jad węża, radioterapię, hipertermię i hormonoterapię. U jednego chorego z pierwotnym rakiem w pancerzu poprawa nastąpiła tylko dzięki terapii tamoksyfenem, co sugeruje, że terapia hormonalna może być wystarczająca do kontrolowania choroby z dodatnim receptorem estrogenowym. Po leczeniu erybuliną u doszło do zmiękczenia guzków, co wydaje się być pierwszym udokumentowanym przypadkiem w raku pancerza. Jednak leczenie nadal koncentruje się na łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia, ponieważ nigdy nie jest skuteczne.

Gdzie udać się w Warszawie na konsultację po rozpoznanie i leczenie raka piersi?
Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie jest przychodnią gdzie działa Poradnia Nowotworów Piersi. Lekarze w niej zatrudnieni są to bardzo dobrzy specjaliści leczący nowotwory piersi.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa, chirurga, chemioterapeuty skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źródła:
podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/014/597/original/53-62.pdf?1481120472
ijpmonline.org/article.asp?issn=0377-4929;year=2010;volume=53;issue=2;spage=351;epage=358;aulast=Mahore
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6541069/

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny