Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lut212022

21 Lut 2022

Rak piersi – pierwotne leczenie neoadiuwentowe

Co to jest rak piersi?

Rak piersi jest to nowotwór złośliwy powstający z komórek gruczołu piersiowego, który rozwija się miejscowo w piersi oraz daje przerzuty do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych (np. płuc, wątroby, kości i mózgu). Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet i około 14% zgonów z tego powodu. Szacuje się, że rocznie raka piersi rozpoznaje się u 1,5 miliona kobiet na całym świecie, a około 400 tysięcy umiera z tego powodu. Jest to najczęstszy nowotwór złośliwy wśród mieszkanek krajów wysoko cywilizowanych, takich jak USA, Kanada, Australia czy kraje Europy Zachodniej. Najmniej zachorowań na raka piersi notuje się w południowej Azji i Afryce. Rak piersi, który należy do najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet, u mężczyzn występuje rzadko.

Leczenie oszczędzające pierś po neoadiuwantowym leczeniu systemowym

Metodą z wyboru leczenia chirurgicznego chorych na raka piersi powinno być szerokie wycięcie guza; dotyczy to również tych chorych, u których wyjściowe zaawansowanie pierwotnie wykluczało operację oszczędzającą pierś, pod warunkiem uzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi na neoadiuwantowe leczenie systemowe.
W przypadku chorych, u których rak piersi ma wielkość > 2 cm, w tym szczególnie w podtypach biologicznych nowotworów o złym rokowaniu (HER2(+), potrójnie ujemny) możliwe jest zastosowanie systemowego leczenia przedoperacyjnego, poprawiającego warunki miejscowe operacji i wpływającego na rokowanie chorych.
W przypadku gdy chora może być poddana leczeniu oszczędzającemu pierś i wyraża taką wolę, a dany ośrodek nie dysponuje taką możliwością, należy skierować chorą do ośrodka, w którym takie leczenie będzie możliwe.

Biopsja węzłów wartowniczych u chorych na raka piersi po leczeniu neoadiuwantowym

Zastosowanie neoadiuwantowego leczenia systemowego (chemioterapii lub hormonoterapii) pozwala na zmianę regionalnych węzłów chłonnych z pN+ do pN0 u 20–40% leczonych chorych.
Biopsja węzłów wartowniczych w raku piersi u chorych kwalifikowanych do systemowego leczenia przedoperacyjnego zaczyna zastępować standardową technikę limfadenektomii pachowej.
Wskazaniem do wykonania biopsji węzła wartowniczego są klinicznie niezmienione węzły chłonne (cN0) potwierdzone badaniem USG.
Do identyfikacji węzłów chłonnych wartowniczych używa się techniki izotopowej i wybarwienia węzłów chłonnych wartowniczych.
Badanie śródoperacyjne węzłów chłonnych wartowniczych jest zalecanym postępowaniem podczas biopsji węzła wartowniczego po systemowym leczeniu przedoperacyjnym.
Zalecane jest, żeby biopsja węzła wartowniczego po zastosowaniu neoadiuwantowego leczenia systemowego wykonywały ośrodki/zespoły o dużym doświadczeniu w biopsji węzła wartowniczego.

Limfadenektomia w raku piersi po neoadiuwantowym leczeniu systemowym

Chore po chemioterapii neoadiuwantowej kwalifikowane do leczenia chirurgicznego raka piersi, w przypadku stwierdzanych przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych (pN+), wymagają wykonania limfadenektomi pachowej.
Zastosowanie chemioterapii neoadiuwantowej u chorych z lokalnie zaawansowanym rakiem piersi pozwala na wykonanie operacji radykalnej. Limfadenektomia pachowa jest postępowaniem pozwalającym na uzyskanie kontroli regionalnej choroby. Operacja ta nie ma wpływu na przeżycie chorej.
Uzyskanie całkowitej regresji patologicznej (ypT0ypN0) po chemioterapii neoadiuwantowej, w niektórych podtypach biologicznych raka piersi (rak piersi potrójnie ujemny, HER2+), ma wpływ na poprawę przeżyć. Dlatego u chorych, które będą wymagały pooperacyjnej systemowej chemioterapii należy rozważyć takie leczenie przed operacją. Dotyczy to zarówno chorych, które wymagają „zmniejszenia” nowotworu w celu wykonania biopsji cienkoigłowej, jak i chorych z podtypami biologicznymi źle rokującymi, bez względu na zakres planowanej operacji.
Każda chora po chemioterapii neoadiuwantowej zakwalifikowana do lifadenektomi pachowej, po otrzymaniu pooperacyjnego raportu patologicznego musi być zaprezentowana zespołowi wielodyscyplinarnemu w celu kwalifikacji do ewentualnego leczenia adiuwantowego.
Każda chora po limfadenektomii pachowej wymaga rehabilitacji i postępowania przeciwobrzękowego.

Gdzie udać się w Warszawie na konsultację po rozpoznanie i leczenie raka piersi?
Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie jest przychodnią gdzie działa Poradnia Nowotworów Piersi. Lekarze w niej zatrudnieni są to bardzo dobrzy specjaliści leczący nowotwory piersi.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa, chirurga, skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źródła:
journals.viamedica.pl/onkologia_w_praktyce_klin_edu/article/download/55181/41533
onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny