Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lut232022

23 Lut 2022

Rozsiany rak piersi - przerzuty zlokalizowane w obrębie powiek

Co to jest rozsiany rak piersi?

Rozsiany rak piersi (rak piersi z przerzutami) to czwarty i ostatni stopień zaawansowania raka piersi. Oznacza to, że komórki nowotworowe z pierwotnego guza (z piersi) rozprzestrzeniły się na inne, odległe narządy, gdzie tworzą nowe guzy (przerzuty).
Rozsiany rak piersi zwykle jest wynikiem późnego zgłoszenia się chorej pacjentki do lekarza. Jednak do rozsiania raka po organizmie może dojść także u kobiet, u których rozpoznano nowotwór we wczesnym stadium rozwoju i pomyślnie przeszły leczenie. Usunięcie zmienionej przez nowotwór tkanki nie zawsze oznacza całkowite wyleczenie.

Jak wynika z badań, u blisko połowy wyleczonych pacjentek należy brać pod uwagę ryzyko wznowy raka w miejscach innych niż pierś. Nawrót raka może wystąpić w każdym okresie od zakończenia terapii (nawet po 10-12 latach), ale najczęściej dochodzi do niego w okresie pierwszych trzech do pięciu lat od zakończenia leczenia.

Jaki jest  proces diagnostyki zaawansowanego raka piersi?

Obecnie proces diagnostyki zaawansowanego raka piersi składa się z kilku elementów, o których pacjentka szczegółowo może porozmawiać z lekarzem. Jednym z nich jest ocena stanu receptorów hormonalnych oraz ekspresji receptora HER2 dokonana z biopsji gruboigłowej guza pierwotnego lub przerzutu. Od wyników zależy określenie podtypu biologicznego nowotworu, a tym samym dobór leczenia, które może przynieść największe korzyści pacjentce. W przypadku pierwotnie zaawansowanego raka piersi biopsja jest wykonywana na początku ścieżki diagnostycznej. W przypadku nawrotu często ponownie wykonuje się biopsję, z ponownym oznaczeniem receptorów6. Diagnostyka obejmuje także m.in. wywiad, badania obrazowe oraz inne badania zlecone przez lekarza prowadzącego w zależności od potrzeb.

Przerzuty zlokalizowane w obrębie powiek

Takie przerzuty są rzadkie – stanowią mniej niż 1% złośliwych zmian lokalizujących się w  obrębie powiek. Ponad 50% przerzutów do powiek jest powodowanych przez raka piersi. Zmiany skórne mają postać szerzących się obrzęków, guzków lub owrzodzeń. Początkowo guzki są często mylone ze zmianami występującymi w  przebiegu procesu zapalnego, takimi jak jęczmień. Mogą mieć postać fioletowych, nacieczonych ognisk zlokalizowanych na poziomie obu oczu lub postępującego bezobjawowego obrzęku dotyczącego wszystkich czterech powiek z nieznaczną wysypką rumieniową na skórze otaczającej (wynikającej z nacieku mięśnia okrężnego) lub bezobjawowego nacieku guzkowego dotyczącego bocznej lub przyśrodkowej powierzchni powiek, co przypomina zmiany o  typie kępek żółtych lub torbieli. W badaniu histopatologicznym stwierdza się komórki nowotworowe oraz porozrywane włókna kolagenowe.

Jak leczy się rozsiany rak piersi?

W decyzji dotyczącej leczenia przerzutowego raka piersi kluczowe jest określenie stadium zaawansowania nowotworu, a także ocena stanu receptorów hormonalnych oraz ekspresji receptora HER2 dokonana z biopsji gruboigłowej (nawet jeśli u pacjentki nastąpił nawrót, należy wykonać nowe badanie). 55 proc. uczestniczek badania, chorujących na przerzutowego raka piersi wie, że miało ocenione receptory, 38 proc. nie wie, czy taka ocena miała miejsce, a 7 proc. deklaruje, że ocena receptorów nie została dokonana. Większość kobiet (65 proc.) nie wie, jaki podtyp nowotworu został u nich zdiagnozowany.
Zdecydowanie najczęściej stosowaną formą leczenia z powodu choroby przerzutowej wśród badanych pacjentek (aktualnie oraz w przeszłości) była chemioterapia (96 proc.). 57 proc. pacjentek w momencie badania było leczonych chemioterapią, co trzecia uczestniczka badania deklarowała, że stosowała hormonoterapię, a 11 proc. respondentek korzystało z terapii anty-HER2. Dobór schematu działania do indywidualnej sytuacji pacjentki jest niezbędny, by z sukcesem osiągnąć cel leczenia systemowego w chorobie zaawansowanej, czyli przedłużenie życia i poprawę lub utrzymanie jego jakości. Według ekspertów European Society for Medical Oncology (ESMO), którzy opracowują wytyczne na podstawie praktyki klinicznej, ten cel najskuteczniej może być osiągany dzięki terapiom celowanym (w tym terapii hormonalnej), które są zazwyczaj stosowane jako leczenie podstawowe u większości pacjentów. Oprócz leczenia ogólnoustrojowego może być też zastosowana radioterapia czy zabieg chirurgiczny. Chemioterapia jest standardową terapią dla potrójnie ujemnego raka piersi i dla ER-dodatniego, HER2- ujemnego u pacjentów, którzy przestali reagować na terapię hormonalną. Czasami pacjenci z rakiem ER-dodatnim mogą wymagać chemioterapii, ponieważ nowotwór jest szczególnie agresywny.

Gdzie udać się w Warszawie na konsultację po rozpoznanie i leczenie raka piersi?
Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie jest przychodnią gdzie działa Poradnia Nowotworów Piersi. Lekarze w niej zatrudnieni są to bardzo dobrzy specjaliści leczący nowotwory piersi.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa, chemioterapeuty, skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źródła:
podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/014/597/original/53-62.pdf?1481120472 
poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/rozsiany-rak-piersi-objawy-i-leczenie-aa-tnad-MYyu-Cy48.html
pulsmedycyny.pl/rusza-kampania-zaawansowany-rak-piersi-wiem-wiecej-1005507
novartis.pl/news/media-releases/zaawansowany-rak-piersi-dawniej-i-dzis-rozwoj-medycyny

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny