Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lut232022

23 Lut 2022

Nawrotowy rak piersi - rodzaje, rozpoznanie, leczenie

Radykalne leczenie raka piersi wymaga przede wszystkim leczenia operacyjnego. U części chorych konieczne jest dodatkowo zastosowanie radioterapii, chemioterapii, immunoterapii i hormonoterapii. Tylko przeprowadzenie doszczętnego zabiegu operacyjnego z odpowiednio dobranym leczeniem uzupełniającym pozwala na wyleczenie z nowotworu. Niestety okazuje się, że u części chorych pomimo radykalnego leczenia raka piersi dochodzi do nawrotu choroby. Wg metaanalizy EBCTCG (ang. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group) podczas hormonoterapii uzupełniającej, najczęściej występującego hormonozależnego raka piersi, w ciągu 5 lat dochodzi do nawrotu u ok. 15 % chorych, po 10 latach odsetek wzrasta do 25% po 15 latach nawet do 33%.

Jakie są rodzaje nawrotowego raka piersi?

Istnieje kilka możliwości nawrotu i wznowy choroby nowotworowej:

  • Wznowa lokalna (miejscowa) raka – choroba nawraca w miejscu swojego pierwotnego wystąpienia. Dzieje się tak, ponieważ nowotwór posiada zdolność do naciekania okolicznych tkanek – czasami w postaci bardzo delikatnych wypustek, których nie sposób wykryć.
  • Nawrót regionalny nowotworu – jest podobny do wznowy miejscowej – nowotwór wnika w tkankę lub węzły chłonne w pobliżu pierwotnego miejsca wystąpienia choroby onkologicznej.
  • Wznowa odległa raka – choroba pojawia się w różnych miejscach całego organizmu. Komórki nowotworowe posiadają zdolność do przemieszczania się do innych części organizmu w postaci przerzutów odległych. W takim przypadku, komórki nowotworowe tworzące przerzuty mają podobne cechy i właściwości jak ognisko pierwotne.

Jak rozpoznje się nawrót choroby?

Nawrót choroby jest rozpoznawany na podstawie badania fizykalnego oraz wykonanych badań obrazowych piersi (mamamografia- MGR, ultrasonografia- USG, rezonans magnetyczny- MRI), jamy brzusznej i miednicy (ultrasonografia- USG, tomografia komputerowa- CT rezonans magnetyczny- MRI), klatki piersiowej (prześwietlenie klatki piersiowej- RTG, tomografia komputerowa- CT), głowy (tomografia komputerowa- CT, rezonans magnetyczny- MRI) i kości (scyntygrafia). W niektórych przypadkach wykonywane jest badanie pozytronowej tomografii emisyjnej- PET.

Jak planuje się leczenie nawrotowego raka piersi?

W przypadku rozpoznania nawrotu choroby pacjent powinien być poddany terapii. Na tym etapie choroba ma charakter przewlekły. Celem podjętego leczenia jest przede wszystkim zahamowanie rozwoju nowotworu i doprowadzenie do jego remisji. Bardzo ważne jest właściwe zaplanowanie leczenia tak, aby przez jak najdłuższy czas było możliwe kontrolowanie choroby (hamowanie postępu nowotworu). Dobór terapii jest uzależniony od lokalizacji ognisk, dynamiki, profilu immunohistochemicznego choroby nawrotowej, stanu chorego oraz jego preferencji.
U chorych z hormonowrażliwym rakiem piersi terapia hormonalna jest leczeniem z wyboru, z wyjątkiem chorych z dynamicznym przebiegiem choroby i masywnym zajęciem narządów trzewnych, takich jak wątroba czy płuca. U tych chorych często występują objawy kliniczne wynikające z lokalizacji choroby. Rozsiew choroby do płuc może wiązać się występowaniem kaszlu i duszności. Bóle brzucha, kłopoty z trawieniem występują przy zajęciu przez chorobę narządów jamy brzusznej np. wątroby, otrzewnej. W takiej sytuacji należy zastosować chemioterapię. Taka terapia jest zwykle skuteczna, pozwala na zahamowanie wzrostu nowotworu, ale wiąże się z występowaniem działań niepożądanych takich jak nudności, wymioty, utrata włosów czy zaburzeń odporności. Część chorych wymaga podawania chemioterapii w warunkach szpitalnych. Ta forma leczenia, pomimo swojej skuteczności, pogarsza czasowo jakość życia (ang. quality of life). Zaś u chorych z hormonowrażliwym rakiem piersi i małą dynamiką nowotworu terapia hormonalna jest z reguły najlepszym wyborem. Leczenie hormonalne nie wymaga pobytu w szpitalu i najczęściej jest bardzo dobrze tolerowane.
Kłopoty z poruszaniem i bóle kości mogą wskazywać na rozsiew choroby do kości. W celu potwierdzenia tej lokalizacji choroby, należy w pierwszej kolejności wykonać scyntygrafię układu kostnego. Przy potwierdzeniu rozsiewu do kości skuteczne jest zwykle stosowanie hormonoterapii (u chorych z hormonowrażliwym rakiem piersi) oraz bisfosfonianów z jednoczesną suplementacją wapnia, które są stosowane bez względu na hormonowrażliwość nowotworu. Jeśli rozsiewowi do kości towarzyszą silne dolegliwości bólowe lub rozpoznano zagrażające złamanie kości/kręgosłupa należy przeprowadzić radioterapię paliatywną najbardziej zmienionych chorobowo odcinków kośćca. Takie postępowanie pozwala na spowolnienie rozwoju nowotworu oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Gdzie udać się w Warszawie na konsultację po rozpoznanie i leczenie raka piersi?
Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie jest przychodnią gdzie działa Poradnia Nowotworów Piersi. Lekarze w niej zatrudnieni są to bardzo dobrzy specjaliści leczący nowotwory piersi.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa,chemioterapeuty, chirurga skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źródła:
zaawansowanyrakpiersi.pl/nawrotowy-i-uogolniony-rak-piersi-definicje/
zwrotnikraka.pl/wznowa-raka-nawrot-choroby-nowotworowej/

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny