Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lut242022

24 Lut 2022

Uogólniony rak piersi - przyczyny, objawy, leczenie

Co to jest uogólniony rak piersi?

Rozsiany rak piersi (uogólniony rak piersi, rak piersi z przerzutami) to czwarty i ostatni stopień zaawansowania raka piersi. Oznacza to, że komórki nowotworowe z pierwotnego guza (z piersi) rozprzestrzeniły się na inne, odległe narządy, gdzie tworzą nowe guzy (przerzuty).
Rozsiany rak piersi zwykle jest wynikiem późnego zgłoszenia się chorej pacjentki do lekarza. Jednak do rozsiania raka po organizmie może dojść także u kobiet, u których rozpoznano nowotwór we wczesnym stadium rozwoju i pomyślnie przeszły leczenie. Usunięcie zmienionej przez nowotwór tkanki nie zawsze oznacza całkowite wyleczenie.

Jak wynika z badań, u blisko połowy wyleczonych pacjentek należy brać pod uwagę ryzyko wznowy raka w miejscach innych niż pierś. Nawrót raka może wystąpić w każdym okresie od zakończenia terapii (nawet po 10-12 latach), ale najczęściej dochodzi do niego w okresie pierwszych trzech do pięciu lat od zakończenia leczenia.

Jakie są przyczyny raka piersi?

Dzięki wieloletnim badaniom klinicznym prowadzonym na całym świecie znane są ewentualne przyczyny powstawania wielu nowotworów, niestety etiologia przypadków raka piersi pozostaje nadal nieznana. Ustalono natomiast wiele czynników zwiększających ryzyko takiego zachorowania (ich obecność stwierdza się jednak tylko w 20-25 % przypadków raka):

  • płeć żeńska (rak piersi u mężczyzn zdarza się 100 razy rzadziej),
  • starszy wiek,
  • pierwsza miesiączka przed ukończeniem 11 roku życia,
  • menopauza po 54 roku życia,
  • późny wiek pierwszego porodu (po 35 roku życia),
  • długotrwała (co najmniej 10 lat) hormonalna terapia zastępcza,
  • rodzinne występowanie raka piersi (poniżej 50 r.ż),
  • rak piersi w wywiadzie,
  • nosicielstwo mutacji niektórych genów (przede wszystkim BRCA1 i BRCA2),
  • łagodne choroby rozrostowe piersi.

Jakie są objawy uogólnionego raka piersi i jak się go wykrywa?

W przypadku nawrotu choroby po leczeniu radykalnym pierwsze dolegliwości są skutkiem wystąpienia ognisk nowotworu w innych narządach. Ich wystąpienie stanowi ważny sygnał alarmowy i wymaga dodatkowych badań obrazowych (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa).
Najczęstsze symptomy przerzutów raka piersi to zaburzenia widzenia, bóle i zawroty głowy, kaszel, bóle kości, utrata apetytu i masy ciała.
Zdarza się również, że jedynym symptomem uogólnienia się choroby nowotworowej jest niezamierzona utrata masy ciała, osłabienie, złe samopoczucie lub stany podgorączkowe.
Jak podkreślają eksperci, czas pomiędzy rozwojem ogniska pierwotnego nowotworu, a wystąpieniem odległych przerzutów oraz częstość ich występowania zależą od stopnia pierwotnego zaawansowania choroby oraz od typu biologicznego danego nowotworu.
Warto podkreślić, że największe ryzyko nawrotu choroby występuje po 2-3 latach od zakończonego leczenia, ale może pojawić się w każdym okresie.

Przerzuty raka piersi do kości
Podstawowym objawem sugerującym wystąpienie ognisk przerzutowych w układzie kostnym jest promieniujący ból, który wynika ze zmian nowotworowych w kości lub naciekania guza na tkankę okostną. Pierwszym objawem przerzutów raka piersi do kości może być złamanie patologiczne, drętwienie, osłabienie kończyny oraz trudności w poruszaniu się. W przypadku pojawienia się dolegliwości lekarz kieruje pacjenta na podstawowe badania diagnostyczne (scyntygrafia kości, badania obrazowe, badania laboratoryjne).

Przerzuty raka piersi do płuc
Przerzuty do płuc występują dwukrotnie częściej niż pierwotne nowotwory płuc. Podstawowe objawy sygnalizujące rozsiew choroby to: kaszel, ból w klatce piersiowej, zmniejszenie tolerancji wysiłku, a w zaawansowanych stadiach narastająca duszność czy krwioplucie. W przypadku podejrzenia przerzutów raka piersi do płuc najczęściej wykonuje się badanie RTG klatki piersiowej w projekcji przedniej i bocznej, a w dalszej kolejności po odpowiednim przygotowaniu tomografię komputerową.

Przerzuty raka piersi do wątroby
Wątroba stanowi trzecią co do częstości lokalizację występowania przerzutów w uogólnionym raku piersi. Do najczęstszych objawów zaliczamy: utratę apetytu, uczucia pełności, ból brzucha, nudności, a w przypadku masywnego zajęcia narządu zażółcenie białkówek i skóry, świąd, obrzęk kończyn dolnych, wodobrzusze, senność. Diagnostyka rozpoczyna się od USG jamy brzusznej oraz badań biochemicznych krwi.

Przerzuty raka piersi do układu nerwowego (OUN)
Najczęstszym objawem jest ból głowy. Mogą mu towarzyszyć zawroty głowy, nudności i wymioty. Inne dolegliwości sugerujące przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym to: zaburzenia widzenia, osłabienie siły mięśniowej, drętwienie, niedowłady kończyn, problemy z mową, zaburzenia równowagi oraz zmiany osobowości. W diagnostyce guzów OUN wykonuje się badanie tomografii komputerowej lub rezonans magnetyczny głowy, czasami konieczne jest pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego przez nakłucie lędźwiowe.

Jak leczy się uogólniony rak piersi?

W przypadku, kiedy do wykrycia raka piersi dochodzi z jednoczesnym stwierdzeniem ognisk choroby poza gruczołem piersiowym i regionalnymi pachowymi węzłami chłonnymi, to znaczy w innych narządach, na przykład takich jak: wątroba, płuca, kości i inne, rozpoznaje się chorobę uogólnioną (rozsianą, przerzutową). W tej sytuacji przede wszystkim należy zastosować leczenie ogólnoustrojowe/systemowe. Leczenie chirurgiczne zwykle u tych chorych nie jest stosowane.
W niektórych, uzasadnionych przypadkach (np. przy krwawieniu z guza piersi) wykonuje się tak zwaną amputację piersi toaletową/paliatywną w celu opanowania krwawienia. Stosowane leczenie systemowe/ ogólnoustrojowe obejmuje: chemioterapię, hormonoterapię, terapię ukierunkowaną molekularnie oraz immunoterapię. W niektórych przypadkach łączy się np. chemioterapię z leczeniem ukierunkowanym molekularnie lub immunoterapią. W tym przypadku choroba nowotworowa od samego początku ma charakter przewlekły. Leczenie i diagnostyka jest prowadzona wg analogicznych zasad jak w chorobie nawrotowej.

Gdzie udać się w Warszawie na konsultację po rozpoznanie i leczenie raka piersi?
Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie jest przychodnią gdzie działa Poradnia Nowotworów Piersi. Lekarze w niej zatrudnieni są to bardzo dobrzy specjaliści leczący nowotwory piersi.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa,chemioterapeuty, chirurga skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źródła:
zaawansowanyrakpiersi.pl/nawrotowy-i-uogolniony-rak-piersi-definicje/
poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/rozsiany-rak-piersi-objawy-i-leczenie-aa-tnad-MYyu-Cy48.html
zwrotnikraka.pl/rak-piersi-w-iv-stadium-zaawansowania/
doc.rmf.pl/rmf_fm/store/abc_raka_piersi_maly_rozmiar_pliku1304587438.pdf

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny