Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lut162022

16 Lut 2022

Wielkokomórkowy rak neuroendokrynny płuca - rozpoznanie, leczenie

Co to jest wielkokomórkowy rak neuroendokrynny płuca?

Wielkokomórkowy rak neuroendokrynny płuca to podtyp niedrobnokomórkowego raka płuca stanowiący około 3% wszystkich przypadków raka płuca. Jest to nowotwór neuroendokrynny, co oznacza, że rozwija się on z komórek układów nerwowego i dokrewnego (hormonalnego).

Jak rozpoznaje się wielkokomórkowy rak neuroendokrynny płuca?

Diagnostyka wielkokomórkowego raka neuroendokrynnego przebiega w ten sam sposób, jak w przypadku innych typów raka płuca. Jednakże, ponieważ guzy neuroendokrynne czasami trudniej jest uchwycić w badaniu PET-TK, do oceny zaawansowania raka oraz w badaniach kontrolnych prawdopodobnie wykorzystane będą badania TK.
W diagnostyce nowotworu płuc na początek należy wziąć pod uwagę położenie guza. W tym celu lekarze zalecają wykonanie zdjęcia rentgenowskiego, a następnie tomografii klatki piersiowej. Istotne jest znalezienie ewentualnych przerzutów w węzłach chłonnych, ponieważ pomaga to w dobraniu odpowiedniego rodzaju leczenia. Jeżeli w węzłach chłonnych znajdują się przerzuty, to operacja nie przyniesie efektów. W rozpoznaniu wykonuje się również PET (pozytonowa tomografia emisyjna), badanie to polega na diagnostycznym wycięciu węzłów chłonnych, zazwyczaj powyżej górnej krawędzi mostka.
Jeżeli pacjent ma guza Pancoasta należy wykonać rezonans magnetyczny, który pomaga w określeniu naciekania struktur układu nerwowego, co jest dosyć charakterystyczne dla tego rodzaju guza. Bardzo ważne jest to, iż nawet prawidłowy obraz klatki piersiowej w RTG nie wyklucza obecności nowotworu płuca.
Dalsza diagnostyka nowotworu płuc polega na ustaleniu jak zbudowany jest guz, a wykorzystywana w tym celu metoda, zależy od jego lokalizacji. Budowa histopatologiczna guza może być określana za pomocą:

  • bronchoskopii: do wnętrza tchawicy i oskrzeli wprowadza się elastyczny aparat, za pomocą którego pobiera się wycinek guza widocznego wewnątrz oskrzela lub wykonuje się biopsję guza, który zlokalizowany jest poza oskrzelami;
  • biopsji transtorakalnej: wykonywana jest, gdy guz znajduje się w pobliżu ściany klatki piersiowej;
  • mediastinoskopii lub biopsji węzłów chłonnych nadobojczykowych: wykonywane w sytuacji powiększonych węzłów chłonnych lub podejrzenia, że mogą być one zaatakowane przez nowotwór płuc;
  • torakotomii: stosowana jest, gdy inne metody nie pomogły w potwierdzeniu/wykluczeniu nowotworu płuc. Torakotomia polega na otwarciu klatki piersiowej i wprowadzeniu do jej wnętrza specjalnych narzędzi. Może to być niewielka kamerka (widetorakoskopia) za pomocą, której specjalista ogląda co dzieje się wewnątrz klatki piersiowej i ocenia czy mamy do czynienia z rakiem.
  • badania mikroskopowego śliny;
  • badania markerów nowotworowych;
  • tomografii komputerowej jamy brzusznej lub mózgu.

Lekarz dobiera sposób leczenia i dalszego postępowania na podstawie oceny sprawności oddechowej pacjenta i jego ogólnego stanu. Pomocnym badaniem jest spirometria oraz inne testy. Ważne jest określenie jak bardzo zaawansowany jest nowotwór płuc, a to wymaga cierpliwości zarówno ze strony lekarza jak i ze strony pacjenta. To jak bardzo zaawansowana jest choroba określa się biorąc pod uwagę: wielkość guza; lokalizację guza i rodzaj zaatakowanych tkanek; przerzuty w poszczególnych grupach węzłów chłonnych; przerzuty w innych narządach, np. mózg, wątroba, nadnercza.
Po przeprowadzaniu wszystkich badań diagnostycznych i określeniu zaawansowania nowotworu płuc, lekarz podejmuje odpowiednie postępowania i wdraża leczenie.
W przypadku mężczyzn warto zastanowić się również nad pakietem onkologicznym, dzięki któremu możliwa jest ocena ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych.

Jak leczy się wielkokomórkowy rak neuroendokrynny płuca?

Większość aspektów leczenia tej postaci raka przedstawia się tak samo, jak w przypadku częstszych postaci raka płuca. W przypadku pacjentów, których ogólny stan zdrowia pozwala na kwalifikację do leczenia operacyjnego, prawdopodobnie przeprowadzona zostanie operacja mająca na celu usunięcie guza. Pacjent może otrzymać chemioterapię zawierającą leki z grupy pochodnych platyny w celu jak największego obkurczenia guza przed operacją, co może przyczynić się do łatwiejszego usunięcia guza. W przypadku nowotworów bardziej zaawansowanych zostanie zastosowana chemioterapia podobna do tej, którą stosuje się w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca. Wykazywano co prawda dobre odsetki odpowiedzi na to leczenie, ale czas przeżycia całkowitego waha się w przedziale od 8 do 16 miesięcy. 

Gdzie pójść na konsultację do chemioterapeuty, chirurga?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna to przychodnia w której działa Poradnia Nowotworów Płuca i Torakochirurgii. Pracują w niej bardzo dobrzy lekarze chirurdzy i chemioterapeuci.

W celu umówienia się na konsultację do chirurga, chemioterapeuty, onkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337.

Źródła:
europeanlung.org/pl/information-hub/factsheets/rzadkie-typy-raka-pluca/
medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-nowotworowe,rak-pluc--nowotwor-pluc----przyczyny--objawy--leczenie,artykul,1655769.html

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny