Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lut172022

17 Lut 2022

Typowe i nietypowe rakowiaki płuc - wykrywanie i leczenie

Co to są rakowiaki płuca?

Rakowiaki płuca to rodzaj nowotworów związanych z układem neuroendokrynnym. Różnią się one bardzo od innych typów nowotworów wymienionych w tym opracowaniu i stanowią około 1–6% wszystkich nowotworów płuc. U około 25% osób z rakowiakami płuca nie występują żadne objawy w momencie wykrycia choroby. Podobnie jak wszystkie inne nowotwory płuc, rakowiaki można wykryć za pomocą prostego zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej lub badania TK klatki piersiowej. W przeciwieństwie do innych typów raka płuc, badanie PET-TK nie jest wystarczająco czułe, aby uchwycić te guzy lub sprawdzić, czy się nie rozprzestrzeniły. Dlatego w przypadku podejrzenia rakowiaka wykonane zostanie badanie scyntygraficzne z oktreotydem – innym znacznikiem radioaktywnym.

Jak wykrywa się rakowiaki płuc?

Rakowiak płuc rozwija się jako gładkie, polipowate zmiany w świetle dużych oskrzeli. Część z nich posiada zdolność do syntezy i sekrecji peptydowych hormonów oraz neuroamin. W zależności od umiejscowienia i wydzielniczej aktywności u chorych mogą występować objawy miejscowe (najczęściej krwioplucie w związku z bogatym unaczynieniem, a także kaszel i świsty) oraz objawy ogólne (szczególnie często zespół Cushinga). Niewielkie rakowiaki płuc położone obwodowo najczęściej przebiegają bez objawów. W przebiegu zaawansowanych rakowiaków może występować tzw. zespół rakowiaka – obejmujący m.in. napadowe przekrwienie skory, kołatanie serca, poty, bóle brzucha o typie spastycznym i skurcze oskrzelowe. W badaniach diagnostycznych płuc rakowiaki płuc dość często mają niewielkie wymiary – niektóre z nich mogą być niewidoczne w konwencjonalnym badaniu radiograficznym. Bardziej użyteczne jest badanie komputerowej tomografii (KT), a szczególnie tzw. tomokomputerowe badanie radioizotopowe z wykorzystaniem pojedynczej emisji fotonowej (SPECT). Rozpoznania najczęściej ustala się badając materiał uzyskany w czasie bronchoskopii.

Jak leczy się rakowiaki płuc?

Typowe rakowiaki
Średni wiek osób, u których występują typowe rakowiaki, to 40-50 lat, ale opisywano je niemal w każdej grupie wiekowej, nawet u nastolatków. Typowe rakowiaki zwykle rosną dość wolno i rzadko szerzą się (dają przerzuty) poza płuca. Leczenie tych nowotworów zwykle polega na usunięciu operacyjnym. Mogą to być następujące zabiegi:

Segmentektomia: usuwa się tylko guz i niewielką ilość otaczającej go zdrowej tkanki,
Lobektomia: usuwa się cały płat płuca, w którym zlokalizowany jest guz.
W rzadkich przypadkach, gdy guz jest większy, wykorzystuje się następujące zabiegi chirurgiczne:

Bilobektomia: usuwana jest większa część płuca niż tylko płat, w którym zlokalizowany jest guz,
Pneumonektomia: usuwane jest całe płuco.80-90% typowych rakowiaków rozwija się w małych drogach oddechowych, podczas gdy około 10% – w dużych drogach oddechowych, a kolejnych około 10% pojawia się w okolicach krawędzi płuc. Ponieważ guzy te zwykle zlokalizowane są w drogach oddechowych, najczęstszym sposobem uzyskania próbki (biopsji) i potwierdzenia charakteru guza jest bronchoskopia (polegająca na wprowadzeniu przez gardło urządzenia zwanego bronchoskopem, zaopatrzonego na końcu w kamerę, do miejsca, w którym znajduje się guz). Jeżeli chirurgiczne usunięcie guza jest niemożliwe (z powodu jego wielkości, problemów z czynnością płuc lub z powodu innych istotnych problemów zdrowotnych), guz można usunąć drogą bronchoskopii interwencyjnej, którą można wykonać w specjalistycznym ośrodku. Zabieg ten polega na wprowadzeniu kamery do płuc i (pod jej kontrolą) pocięciu guza na małe kawałki, a następnie usunięciu go w całości lub w znacznej części. Wykonuje się to zwykle za pomocą lasera/ elektrokauteryzacji (które powodują „wypalenie” guza), kleszczyków biopsyjnych lub – rzadziej – kriosondy (gdzie guz zostaje zamrożony i rozpada się na kawałki, które są usuwane).

Nietypowe rakowiaki

Nietypowe rakowiaki są rzadsze niż typowe rakowiaki i stanowią około 10% wszystkich rakowiaków płuca. Zwykle rosną one nieco szybciej niż typowe rakowiaki i charakteryzują się większym prawdopodobieństwem szerzenia się na inne części ciała. Pomimo że typowe rakowiaki zwykle rozpoznawane są w najwcześniejszym stadium choroby (w 1. stopniu zaawansowania), ponad połowę przypadków rozpoznaje się w późniejszych stopniach zaawansowania.

Gdzie pójść na konsultację do chirurga, onkologa?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna to przychodnia w której działa Poradnia Nowotworów Płuca i Torakochirurgii. Pracują w niej bardzo dobrzy lekarze chirurdzy i chemioterapeuci.

W celu umówienia się na konsultację do chirurga, onkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337.

Źrodla:
europeanlung.org/pl/information-hub/factsheets/rzadkie-typy-raka-pluca/
zwrotnikraka.pl/rakowiak-pluc-leczenie/

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny