Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Wrz102018

10 Wrz 2018

Czy w Onkolmed przyjmuje psychoonkolog?

Co to jest psychoonkologia?

Psychoonkologia jest gałęzią nauki wyrosłą na styku dwóch dziedzin - psychologii i onkologii. Za jej twórczynię uważa się dr Jimmie Holland, kierującą Katedrą Psychiatrii i Nauk Behawioralnych Centrum Onkologicznego im. Sloan-Kettering w Nowym Jorku.
Psychoonkologia opiera się na założeniu ścisłego związku pomiędzy psychiką, a kondycją fizyczną organizmu. Z badań wynika, iż pozostawanie przez dłuższy czas w stanie silnego stresu, w znacznym stopniu utrudnia organizmowi proces leczenia i powrotu do zdrowia. Stąd nacisk na niwelowanie skutków stresu, przywracanie równowagi psychicznej i uaktywnianie wewnętrznych zasobów osób chorujących, tak aby poprzez wzmocnienie psychiki wspomóc proces zdrowienia.

Jaki jest zakres działania psychoonkologii?

Zakres działania psychoonkologii można podzielić na trzy obszary:

  • Działania skierowane na prewencję oraz promocję zdrowia. Tu kładziemy nacisk przede wszystkim na zachowania mające ułatwić zapobieganie i wczesne wykrywanie nowotworów.
  • Łagodzenie i ewentualna eliminacja psychologicznych następstw leczenia i choroby u osób dotkniętych nowotworem i ich najbliższych. Psychoonkolog udzieli Państwu wsparcia w tej trudnej sytuacji oraz będzie towarzyszył przez cały okres leczenia.
  • Praca z personelem medycznym zatrudnionym na oddziałach onkologicznych w celu podnoszenia świadomości psychologicznych następstw i obciążeń związanych z tą dziedziną nauki, aby praca z osobami chorymi onkologicznie była jeszcze bardziej skuteczna.

Na czym skupia się praca psychoonkologa?

Psychoonkologia ma ważne znaczenie na każdym etapie choroby. Na początku, w momencie postawienia diagnozy, pomaga zmierzyć się pacjentowi i jego bliskim z przyjęciem często niespodziewaniej i szokującej wiadomości, a także pomaga budować motywację do skutecznego leczenia. Na etapie podjęcia leczenia, psychoonkolog w swojej pracy z pacjentem skupi się na wspieraniu działań pacjenta w drodze do odzyskania zdrowia. Ważnym zadaniem będzie też pomoc pacjentowi i jego rodzinie w skutecznym radzeniu sobie ze stresem, który jest ściśle związany ze znaczną zmiana sytuacji życiowej, niepewnością oraz kryzysem. Psychoonkologia ma także duże znaczenie pod koniec leczenia, ponieważ niezależnie od finalnych efektów leczenia, pacjent i jego rodzina przeżywać będą kolejną ogromna zmianę życiową. Pacjenci, którzy kończą leczenie onkologiczne często w dalszym ciągu odczuwają traumę związaną z ogromnym lękiem i kosztami emocjonalnymi procesu leczenia. Psychookolog może pomóc pacjentom uporać się z tymi trudnymi przeżyciami, wzmacniając poczucie własnej wartości pacjenta, a także pomoże ich rodzinom przetrwać ten ważny i niełatwy etap życia.

Gdzie znajdę psychoonkologa?

Jest wiele ośrodków gdzie pacjent onkologiczny może uzyskać wsparcie psychologiczne. Jednym z takich ośrodków jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna, gdzie pacjent onkologiczny i jego rodzina mogą uzyskać wsparcie psychoonkologa.

W celu umówienia się na konsultację u psychoonkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Jeśli natomiast jesteś zainteresowany pracą na stanowisku psychoonkologa, zapoznaj się z ofertami zatrudnienia w Warszawie.

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny